Accenture Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 26 Kasım 2018 tarihinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yayımlanmakta olup, kişisel verilerin işleme yöntemimizde veya ilgili yasalarda değişiklik olması halinde düzenli olarak güncellenecektir.

Accenture Danışmanlık Limited Şirketi’nin ve/veya Accenture Endüstriyel Yazılım Çözümleri Limited Şirketi’nin (”Accenture”; “biz”) olarak, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, hizmetlerimizden faydalanan kişiler de dahil olmak üzere, Accenture ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni kapsamında detaylandırıldığı şekilde ve ilgili kanunlar kapsamında emredilen hükümler doğrultusunda işlemekte olduğumuzu beyan ederiz.

Aşağıda, önce Accenture'un kişisel verilerinizi nasıl koruduğuna dair genel bir açıklama bulunuyor. Ayrıca aşağıdaki konular hakkında özel bilgiler de yer almaktadır:

1. ACCENTURE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLİYOR?

Accenture, gizliliğe ve kişisel verilerinizin korunması hakkınıza büyük önem vermektedir. Accenture ile etkileşim kurarken, kişisel verilerinizin emin ellerde olduğundan emin olmanızı istiyoruz.

Accenture, kişisel verilerinizi yürürlükteki yasalara ve veri gizliliği politikalarımıza uygun olarak korur. Buna ek olarak, Accenture, kişisel verilerinizi yetkisiz veya yasa dışı işlemlere karşı korumak ve/veya kazara kayıp, değişiklik, ifşa veya erişime veya kazara veya yasaya aykırı bir şekilde imha edilmesine veya zarar görmesine karşı korumak için uygun teknik ve örgütsel önlemleri alır.

Aşağıdaki bölümlerde, Accenture’un kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmektedir:

Hangi kişisel veri kategorilerini topluyoruz ve bu kişisel verileri nasıl işliyoruz?

Çalışanlarımızın, potansiyel çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş bağlantılarımızın, ortaklarımızın ve internet sitesi kullanıcılarımızın kişisel verilerini toplarız. Topladığımız verilerin bu Aydınlatma Metni’nde mevcut olmaması halinde, kişilere (yasalarca gerekli kılındığı zamanlarda) diğer hangi verilerin toplanacağı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak durum özelinde bir bilgilendirme yaparız.

Spesifik olarak, topladığımız kişisel veriler; “Accenture’un internet sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verileri nasıl kullanıyoruz?”, “Çerezleri (ve diğer izleme teknolojilerini) nasıl kullanıyoruz?”, “Kişisel verileri pazarlama amaçları doğrultusunda nasıl kullanıyoruz?” bölümlerinde belirtilen kişisel veri kategorilerinin yanı sıra, işbu Aydınlatma Metni’nde veya almış olduğunuz diğer beyanlarda atıfta bulunulan diğer kişisel veri kategorilerini içerir.

Bu, bazı bilgiler hariç olmak üzere, kanunen gereken bir zorunluluk olup, tarafımıza herhangi bir kişisel veri sağlama kararı tamamen isteğe bağlıdır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi tarafımıza sağlamak istememeniz halinde hiçbir olumsuz sonuca maruz kalmayacaksınız. Bununla birlikte bazı bilgileri sağlamamanız halinde işbu Aydınlatma Metni’ndebelirtilen amaçların tümünü veya bazılarını gerçekleştiremeyeceğimizi ve söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını gerektiren araç ve sistemleri kullanamayabileceğinizi dikkate alınız.

Tarafımıza başka birine (örneğin, ailenin bir ferdine) ait kişisel veri sağlamanız durumunda, söz konusu kişiye işbu Aydınlatma Metni’nin içeriği hakkında bilgi vermek ve o kişinin bilgiyi Accenture ile paylaşmak için rızasını almak sizin sorumluluğunuzdur.

Yukarıda belirtilen kişisel veri kategorileri doğrudan tarafınızdan alınmış olabileceği gibi (örneğin; bir bültene üye olmak için kayıt olurken bilgi sağladığınızda veya forum internet sitesinde yorum yazmak için kayıt olduğunuzda) belirli üçüncü kişiler tarafından dolaylı olarak da elde edilebilir (örneğin; internet sitemizin teknolojisi aracılığı ile). İlgili üçüncü kişiler; iştiraklerimizi, kamu yetkililerini, kamuya ait internet sitelerini ve sosyal medyayı, tedarikçilerimizi ve satıcılarımızı içerir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanak ile kullanıyoruz?

Accenture, kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar için gerekli olması halinde kullanır. Accenture’un kişisel verilerinizi kullanabileceği amaçların bir listesini ve ilgili amacın yasal dayanağını aşağıda bulabilirsiniz;

Amaç ve Yasal Dayanak Tablosu

Sizinle aramızdaki sözleşmeye dayalı ve/veya istihdam ilişkisini yönetmek.

- Taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası.

- İşe alım.

- Uygun çalışanları işe almamızı sağlamak için meşru çıkarlarımız bazında haklı gerekçeler.

- Sizinle iletişimi kolaylaştırmak (acil durumlar ve talep ettiğiniz bilgileri sağlamak dahil).

- Kuruluş içerisinde uygun iletişim ve acil durumların idaresini sağlamak için meşru çıkarlarımız olduğu haklı gerekçeler.

- İş faaliyetlerimizi yürütmek ve yönetmek.

- İş faaliyetlerimizin düzgün işleyişini sağlamak için meşru çıkarlarımız olduğu haklı gerekçeler.

- Yasal gerekliliklere uymak.

- Tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğe uyum için.

- Sistemlerimizi kullanımınızı izlemek (internet sitemizin ve kullanmakta olduğunuz araçların kullanımının izlenmesi dahil).

- Uyumsuzluğu önlemek ve itibarımızı korumak için meşru çıkarlarımız olduğu haklı gerekçeler.

- İnternet sitemizin, ağlarımızın ve bilgilerimizin güvenliğini ve işlevselliğinin geliştirilmesi.

- Mükemmel bir kullanıcı deneyimi almanızı ve ağlarımızın ve bilgilerimizin güvenliğini sağlamak için meşru çıkarlarımız olduğu haklı gerekçeler.

- Veri analizler gerçekleştirmek, örn; Accenture nezdindeki iş performansını tanımlamak, öngörmek ve geliştirmek ve/veya daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla iş faaliyetlerinin ve verilerin analiz edilmeleri. (İnternet sitemizde analizleri nasıl gerçekleştirdiğimize ilişkin daha fazla ayrıntı, çerezler politikamız içerisinde mevcuttur).

- İş faaliyetlerimizin düzgün işleyişini sağlamak için meşru çıkarlarımız olduğu haklı gerekçeler.

- Tarafınıza ürünlerimizi ve hizmetlerimizi pazarlamak (bu nitelikte bir işlemeye itiraz etmediğiniz sürece. Daha detaylı bilgi aşağıdaki “Kişisel verileri pazarlama amaçları doğrultusunda nasıl kullanıyoruz?” bölümünde yer almaktadır).

- Faaliyetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz ve artırabileceğimiz meşru çıkarlarımız bazında haklı gerekçeler.

Yukarıdaki tabloda belirli bir amaç için meşru çıkarlarımızı dayanak aldığımızın belirtildiği durumlarda, (i) işleme faaliyetleriyle ilgili sağladığımız şeffaflık, (ii) gizlilik yaklaşımımız, (iii) düzenli gizlilik incelemelerimiz ve (iv) işleme faaliyeti doğrultusunda sahip olduğunuz haklar göz önünde bulundurulduğunda meşru çıkarlarımızın menfaatleriniz, haklarınız veya özgürlükleriniz doğrultusunda geçersiz kılınmadığı görüşündeyiz. Lütfen tarafların haklarına ilişkin bu yaklaşımımız ile ilgili ilave bilgi edinmek için tarafımızla iletişime geçin.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile, yürürlükteki yasaların ilgili kişinin açık rızasının alınmasını zorunlu kıldığı durumlarda önceden rızanızı almak şartı ile işleyeceğiz.

Kanunen zorunlu olmadığı veya izin verilmediği ya da sizin menfaatleriniz için çok önemli (örn; bir tıbbi acil durumda) olmadığı sürece, kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni ile uyuşmayan amaçlar için kullanmayacağız.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşacak mıyız?

Kişisel verileri hizmet sağlayıcılarımıza, profesyonel danışmanlarımıza, kamu veya devlet makamlarına veya (potansiyel) bir kurumsal veya ticari işlem ile bağlantılı olarak üçüncü kişilere aktarabiliriz. Bu üçüncü kişiler başka ülkelerde yer alıyor olabilir. Bunu yapmadan önce, veri koruma yasaları ve Accenture’un dahili politikalarının gerektirdiği üzere, kişisel verilerinizin uygun şekilde korunacağından emin olmak için gerekli tüm adımları atarız.

Tarafınıza aksi bildirilmediği sürece, kişisel verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinden AEA dışındaki üçüncü taraflara aktarımı, bir yeterlilik kararına dayanacak veya standart sözleşme hükümlerine (bir kopyası aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla elde edilebilir) tabi olacaktır. Kişisel verilerinizin diğer AEA dışı aktarımları, uygun uluslararası transfer mekanizmaları ve standartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler veriler ne olacak?

Genellikle bu internet sitesi aracılığı ile veya başka bir yöntem ile özel nitelikli kişisel verileri (özel kategoriler olarak da bilinir) toplamayı talep etmeyiz. Bu tür verileri toplamayı talep ettiğimiz sınırlı durumlarda, bunu, veri gizliliği hukuku şartlarına uygun olarak yapar ve/veya sizin açık rızanızı alırız.

“Özel nitelikli kişisels veriler” terimi, özel gizlilik gerektiren veri gizliliği yasaları tarafından tanımlanan çeşitli kişisel veri kategorilerine atıfta bulunmakta olup, tarafınızdan açık rıza alma ihtiyacı olan bazı durumları da ifade etmektedir. Bu kategoriler, ırk veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini, mezhebi ya da diğer benzer inançları, kılık ve kıyafeti, vakıf ya da sendikaya üyeliği, fiziksel ya da ruhsal sağlığı, biyometrik ya da genetik verileri, cinsel hayatı, mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerini içermektedir.

Veri güvenliği ne olacak?

Muhafaza ettiğimiz tüm kişisel veriler için organizasyonel, fiziksel ve teknik güvenlik düzenlemeleri uygulamaktayız. Kişisel verilerin kategorileri ve üstlendiğimiz işlemler ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak, bu düzenlemeleri sürdürmek için protokoller, kontroller ve ilgili politikalar, prosedürler ve yönergelerimiz mevcuttur.

Kişisel verilerinizi korumak için piyasa lideri güvenlik önlemlerini benimsiyoruz. Bu (sınırlama olmaksızın) aşağıdakileri içerir:

 • En yüksek ve en sıkı bilgi güvenliği standartlarına bağlı olduğumuzu gösteren bir ISO27001 sertifikamız mevcuttur. Bu, Accenture’un en yüksek ve en katı standartlara bağlı olduğu, uluslararası bir belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veren British Standards Institution (“BSI”) tarafından verilen bir güvenlik standardıdır. Bu sertifika, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (“ISMS”) gereksinimlerini tanımlayan, denetlenebilir tek uluslararası standart olup, Accenture’un süreçleri ve güvenlik kontrollerinin, müşterilerimizin bilgileri ve kendi bilgilerimizi korumak için etkili bir çerçeve sağladığını teyit etmektedir.

 • Bize emanet edilen müşteri bilgileri ve sistemlerin idaresini düzenleyen küresel bir Müşteri Veri Koruma (“CDP”) programımız mevcut.

 • Teknik savunmalarımızın gücünü göstermeyi sürdürerek, bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından düzenli sızma testlerine tabi tutuluyoruz.

İnternet sitemizi kullanmanız ile ilgili olarak, internetin açık niteliği dolayısıyla bu bilgilerin ve kişisel verilerin, sizi sistemlerimize bağlayan ağlar aracılığı ile, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan akışının söz konusu olabileceğini ve verilerin amaçlandığı kişiler tarafından erişim sağlanabileceğini unutmayın.

Kişisel verileriniz nerede işlenecek?

Dünya genelinde ofisleri ve faaliyetleri olan küresel bir organizasyon olarak, topladığımız kişisel veriler, Accenture’un küresel şirketi nezdinde ve kendi kurumları ile bağlı şirketleri arasında uluslararası olarak aktarılabilir veya erişilebilir durumda olabilir.

Accenture’un küresel işleyişindeki bu nitelikte aktarımlar, yürürlükteki veri gizliliği yasalarına ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallarımıza (“BCR”) uygun olarak gerçekleştirilir.

BCR’miz, Avrupa veri gizliliği yasalarında yer alan standartları (Genel Veri Koruma Yönetmeliği dahil) yansıtmaktadır. BCR’mizin mevcut olması, BCR’ye tabi olan tüm grup şirketlerimizin aynı dahili kurallara uymak zorunda olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, verileriniz Accenture tarafından nerede işlenirse işlensin haklarınızın (bkz. “Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?”) aynı kalacağı anlamına gelir.

Accenture’un BCR’sinin bir kopyasını indirebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle tarafımızla saklanır?

Kişisel verilerinizi sadece gerekli olduğu sürece saklarız. Belirli kayıt yönetimi ve saklama politikaları & prosedürleri sürdürmekte olduğumuzdan, kişisel veriler, aşağıdaki saklama kriterleri doğrultusunda makul bir süre sonra silinecektir:

 • Verilerinizi sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu sürece saklarız (özellikle nezdimizde bir hesabınız varsa).

 • Verileri yalnızca hesabınız aktif olduğu veya size hizmet vermemiz gerektiği sürece tutacağız.

 • Verilerinizi, küresel yasal ve sözleşme kaynaklı yükümlülüklerimize uymak adına gerekli olduğu sürece saklarız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

(yürürlükteki yasalarda belirtilen şart ve koşullarda ve istisnalara tabi olarak) Aşağıdakilere hakkınız vardır:

 • Size ilişkin işlediğimiz kişisel verilere erişim talep etmek: bu hak, size ilişkin kişisel verileri saklayıp saklamadığımızı öğrenmenizi, saklamamız halinde buna ilişkin bilgi ve ilgili kişisel verilere ilişkin bir kopya edinmenizi ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek: bu hak, yanlış veya eksik olması halinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini sağlar.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek: bu hak size Accenture’un kişisel verilerinizi artık işlememesini talep etmenizi sağlar;

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek: bu hak, size kişisel verilerinizin amaçları gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığı haller dahil olmak üzere söz konusu verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmenizi sağlar;

 • Kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek; bu hak, size yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını istemek: bu hak, Accenture’un kişisel verilerinizi sizin muvafakatiniz üzerine işlemesi de dahil olmak üzere, yalnızca sınırlı durumlarda işlemesini talep etmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin taşınabilirliğini istemek: bu hak, Accenture’a sağladığınız kişisel verilerin bir kopyasını (yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde) almanızı veya Accenture’un bu kişisel verileri başka bir veri sorumlusuna iletmesini istemenizi sağlar.

Yukarıda sayılan haklarınızın kullanımına ilişkin talebinizi, Accenture Bağlayıcı Şirket Kuralları (Accenture Binding Corporate Rules) kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nın belirlediği yöntemlerle veya yazılı olarak Ticaret Sicili’ne kayıtlı adresimize iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizi işlemenin açık rızanıza dayalı olması koşuluyla, söz konusu açık rızayı Accenture’un Veri Koruma Görevlisi’ne her an irtibata geçerek geri çekme hakkınız vardır. Bunun Accenture’un açık rızanızı çekmeden önce edindiği kişisel verileri işleme hakkını etkilemeyeceğini veya açık rızanız dışındaki diğer hukuki dayanaklar doğrultusunda işleme sürecinin bazı kısımlarına devam etme hakkının bulunduğunu dikkate alınız.

Kişisel verilerinizi koruma ile ilgili taahhüdümüz veya çabalarımıza karşın veri gizliliği haklarınızın ihlal edildiğini düşünmeniz halinde, kişilerin herhangi bir şikayeti çözmek adına öncelikle Accenture’a gelmelerinden memnuniyet duyarız. Her zaman ilgili denetim makamına doğrudan bir şikayette bulunmak veya Accenture’a karşı (gerek yaşadığınız ülkede, çalıştığınız ülkede veyahut veri gizliliği yasasının ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkede) yetkili mahkemede dava açma hakkına sahipsiniz.

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. ACCENTURE’UN İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak, aşağıdaki bölümlerde Accenture’un internet sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır:

Hangi kişisel verileri topluyoruz?

Accenture, internet sitelerinden iki şekilde kişisel veri toplamaktadır: (1) doğrudan (örneğin; bir bültene üye olmak için kayıt olurken bilgi sağladığınızda veya forum internet sitesinde yorum yazmak için kayıt olduğunuzda); ve (2) dolaylı olarak (örneğin; internet sitemizin teknolojisi aracılığı ile).

Aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • İnternet sitemizdeki formları doldurarak sağladığınız kişisel veriler. Bu, internet sitesini kullanmak için kayıt olmak, hizmetlere, haber bültenleri ve bildirimlere abone olmak, bir konferansa kayıt yaptırmak veya bir ürün bilgisi veya daha fazla bilgi talep etmek anlamına gelir. Bu nitelikte kişisel verileri toplayan sayfalar, kişisel verilerinizin neden gerekli olduğuna ve nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi sağlayabilir Bunları sağlamak isteyip istemediğiniz tamamen size kalmıştır.

 • Bize ulaşırsanız, bu yazışmaların kaydını tutabiliriz.

 • Cevap vermek zorunda olmasanız da, araştırma amaçlı olarak kullandığımız anketleri tamamlamanızı isteyebiliriz.

 • Bir Accenture internet sitesine yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir gönderi, yorum veya diğer içerik.

 • İnternet sitemiz, IP adresiniz, işletim sisteminiz ve tarayıcı türünüz gibi bilgisayarınıza ilişkin kişisel verileri, sistem yönetimi, trafiği filtrelemek, kullanıcı alanlarını aramak ve istatistiklerle ilgili raporlar vermek için toplar.

 • İnternet sitemize yaptığınız ziyaretlerin, görüntülediğiniz sayfaların ve eriştiğiniz veya indirdiğiniz kaynakların ayrıntıları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, trafik verileri, konum verileri, ağ günlükleri ve diğer iletişim verilerini içerir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Çerezler bölümüne bakınız.

Üçüncü kişilerin internet sitelerine ve programlarını içeriyor muyuz? (Bağlantılar aracılığı ile)

İnternet sitelerimiz şunları içerebilir:

 • Ortak ağlarımızın, reklam verenlerimizin ve iştiraklerimizin sitelerine bağlantılar.

 • Üçüncü kişilerin belirli programları (widgetlar ve uygulamalar). Bunları göz önünde bulundurarak, ilgili üçüncü tarafların bu tür programlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi kendi amaçları için işleyebileceğini unutmayın.

Bu üçüncü tarafların siteleri veya programları için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Lütfen söz konusu üçüncü tarafların sitelerini ve programlarını kullanmadan önce, ilgili üçüncü tarafların kullanım koşullarını ve gizlilik beyanlarını kontrol edin.

İnternet sitesinden topladığımız kişisel verileri nasıl kullanıyoruz?

Kişisel verileri yukarıdaki “Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanak ile kullanıyoruz?” bölümünde açıklandığı üzere, size talep ettiğiniz bilgileri sağlamak, çevrimiçi iş başvurularını işlemek ve topladığımız esnada tarafınıza açıklayacağımız diğer amaçlar için kullanmaktayız. Örneğin:

 • Ürün bilgileri, makaleler, bültenler veya diğer içerik taleplerinizi yerine getirmek için.

 • Anketler veya araştırmalar için.

 • İnternet sitemizdeki deneyimlerinizi kişiselleştirmeniz için.

 • Bunu kabul etmeniz halinde pazarlama amaçları için sizinle iletişim kurmak.

İnternet sitemiz hakkında neyin en etkili olduğunu belirlemek, iyileştirmenin yollarını bulmamıza ve daha etkili hale getirmemize yardımcı olmak için IP ve tarayıcı bilgilerinizi analiz ediyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Çerezler bölümüne bakınız.

3. ÇEREZLERİ (VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİNİ) NASIL KULLANIYORUZ?

Yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak, bu bölüm, çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini nasıl kullandığımızı açıklar.

İnternet sitemiz hakkında neyin en etkili olduğunu belirlemek, iyileştirmenin yollarını bulmamıza ve daha etkili hale getirmemize yardımcı olmak ve daha olumlu ve alakalı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için internet sitemizi nasıl özelleştireceğimizi için IP ve tarayıcı bilgilerinizi analiz ediyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerezler politikamıza bakın. İnternet sitemizi kullanarak, Çerezler politikamızda açıklandığı üzere cihazınıza çerezler ve benzeri teknolojiler yerleştirebileceğimizi kabul edersiniz.

4. OFİSLERİMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak, bu bölümde Accenture’un ofisini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

Ofislerimizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair daha fazla bilgi almak için lütfen burayı tıklayın (tıkladığınızda göreceğiz açıklamalar, kapalı devre kamera sistemi ve lokasyona erişim sistemlerinin aktif olması halinde kişisel verilerinizin bu sistemler aracılığıyla potansiyel olarak hangi koşullarda işleneceğine ilişkindir.)

Veri gizliliği hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde veya internet sitesi/pazarlama izinleri hakkında bilgi vermek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

5. KİŞİSEL VERİLERİ PAZARLAMA AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA NASIL KULLANIYORUZ?

Yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak, aşağıdaki bölümlerde, pazarlama amaçları doğrultusunda kişisel verilerin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır:

Pazarlama veri kaynakları nelerdir?

Topladığımız ve pazarlama amaçlı kullandığımız kişisel verilerin büyük kısmı, müşterilerimizin ve mevcut bir iş ilişkisine sahip olduğumuz diğer şirketlerin münferit çalışanları ile ilgilidir. Bunun yanı sıra, sosyal medya sitelerindeki herkese açık içerikler de dahil olmak üzere, açık kaynaklardan, bir müşteri veya başka bir şirketteki ilgili bir kişiyle ilk temasta bulunmak amacıyla iletişim bilgilerini alabiliriz.

Hedefli e-postalar gönderiyor muyuz?

Müşterilerimize veya yürürlükteki pazarlama yasalarına uygun bir iş ilişkisi tesis etmek veya sürdürmek istediğimiz şirketlerdeki münferit kişilere ticari e-postalar gönderiyoruz. Hedefli e-posta iletilerimiz genellikle, iletiyi açıp açmadığınızı, okuyup okumadığınızı veya silip silmediğinizi ve tıklayabileceğiniz bağlantıları bilmemize olanak tanıyan ağ işaretçileri, çerezler ve benzer teknolojileri içerir. Accenture’dan aldığınız bir pazarlama e-postası içerisinde bir bağlantıyı tıkladığınızda, sitemizde kayıtlı olmasanız veya sitemizde oturum açmamış olsanız dahi, hangi sayfaları görüntülediğinizi ve internet sitelerimizden hangi içeriği yüklediğinizi kaydetmek için bir çerez kullanırız.

Accenture’dan hedeflenen e-postalar, geçerli yasaların gerektirdiği ek veri gizliliği bilgilerini içerebilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) veritabanları kullanıyor muyuz?

Çoğu şirket gibi, Accenture da pazarlama çalışmalarını yönetmek ve izlemek için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veritabanı teknolojisini kullanır. CRM veritabanlarımız, müşterimiz nezdindeki münferit kişilere ilişkin kişisel verileri ve halihazırda bir iş ilişkisine sahip olduğumuz veya iş ilişkisi geliştirmek istediğimiz diğer şirketleri içerir. Bu amaçlar doğrultusunda kullanılan kişisel veriler, aşağıdakiler gibi ilgili iş bilgilerini içerir: iletişim verileri, herkese açık bilgiler (örn. yönetim kurulu üyeliği, yayınlanmış makaleler, basın bültenleri, iş ile ilgili olmak kaydıyla sosyal medya sitelerinde herkese açık yayınlarınız), hedefli e-postalara yanıtlarınız (e-postalarımızdan bağlantıları takip eden ağ faaliyeti dahil), internet sitemizin kayıtlı kullanıcılarına ait internet sitesi faaliyetleri ve Accenture uzmanlarının sizinle olan kişisel iletişimlerine dayalı diğer iş bilgileri. CRM veritabanlarımızdan çıkarılmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kişisel verileri birleştiriyor ve analiz ediyor muyuz?

Herkese açık kaynaklardan ve farklı e-postalarımız, internet sitelerimiz ve sizlerle olan kişisel iletişimlerden elde edilen verileri birleştirebiliriz (bu, kariyer sitelerimiz ve kurumsal internet sitelerimiz gibi farklı internet sitelerimizde toplanan bilgileri ve sitelerimize sosyal medya kimlik bilgilerinizi (LinkedIn ve Xing gibi) kullanarak kayıt olduğunuzda veya oturum açtığınızda toplanan bilgileri içerir). Bu verileri Accenture deneyiminizi daha iyi değerlendirmek ve gizlilik politikamızda açıklanan diğer etkinlikleri gerçekleştirmek için birleştiriyoruz.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

Yukarıdaki “Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşacak mıyız?” Bölümünde bahsedilen üçüncü taraflara ilave olarak, kişisel verilerinizi pazarlama ajanslarıyla paylaşabiliriz.

İlgili pazarlama ajanslarının bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Pazarlama iletişimleri ile ilgili haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinizi toplamak için kullandığımız formlardaki belirli kutucukları işaretleyerek veya size gönderdiğimiz e-postalarda devre dışı bırakma mekanizmalarını kullanarak pazarlama iletişimlerini engelleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, sizinle olan pazarlama iletişimlerini sonlandırmak veya kişisel verilerinizin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veritabanlarımızdan kaldırılmasını, bizimle iletişim kurarak istediğiniz zaman sağlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, sizinle tekrar iletişim kurmaktan kaçınmak amacıyla devre dışı bırakma tercihinizi kaydetmek üzere asgari kişisel verileri koruyacağız. Alternatif olarak, tercihinizi iptal etme tercihleriniz hakkında bizi bilgilendirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz..

6. İLETİŞİM

Aşağıdaki durumlar için lütfen buradaki bağlantı aracılığıyla taleplerinizi iletiniz;

Accenture’un Veri Koruma Görevlisi ile de iletişime geçebilirsiniz.


Accenture Danışmanlık Limited Şirketi

Accenture Endüstriyel Yazılım Çözümleri Limited Şirketi

Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13, K:1,2, Etiler, İstanbul

Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, No: 1/5A, İç Kapı No: 201, Pendik, İstanbul