Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Pracovné prostredie v Accenture

Pracovné prostredie v Accenture využíva najnovšie technológie a nástroje, vďaka ktorým budeš mať k dispozícii zdravé prostredie podporujúce produktivitu.

Prehľad

Vieme, že náš úspech závisí od úspechu našich ľudí. Preto im poskytujeme všetko, čo potrebujú na to, aby mohli v práci podávať špičkové výkony.

Náš prístup

Našim ľuďom poskytujeme najnovšie technológie a nástroje, vďaka ktorým môžu pracovať novými spôsobmi, lepšie vzájomne spolupracovať a prispôsobovať si prácu vlastným preferenciám. V Accenture môžeš očakávať nasledovné:

  • dôraz na tímovú spoluprácu a aktivity,

  • podporu nadväzovania vzťahov a povzbudzovanie k výmene skúseností i znalostí,

  • individuálny prístup k jednotlivým generáciám zamestnancov,

  • využívanie nových technológií pre podporu mobility ľudí a možnosti pracovať odkiaľkoľvek,

  • podporu vzdialenej komunikácie a spolupráce s cieľom znižovať uhlíkovú stopu.

  • Nazri do pracovného prostredia v Accenture.

Pracovné prostredie

Ako zamestnanec Accenture zistíš, že tvoje pracovné prostredie môže byť také rôznorodé, ako sú aj odvetvia, v ktorých pôsobíme alebo služby, ktoré poskytujeme našim klientom. Popri štandardnom vykonávaní pracovných úkonov z kancelárie Accenture, môžeš napríklad pracovať u niektorého z našich klientov ako súčasť klientskeho projektového tímu alebo sa staneš súčasťou tímu starajúceho sa o služby zákazníkom v niektorom z našich delivery centier, či budeš pracovať z domu alebo inej lokality.

Kancelárie Accenture odzrkadľujú naše kľúčové firemné hodnoty. Sú navrhnuté tak, aby podporovali vzájomnú komunikáciu a spoluprácu a nekládli bariéry medzi manažment a podriadených. Niektoré pobočky majú kaviarenské kútiky, ktoré sú miestom pre prácu aj pre networking. Podporujú komunikáciu a zlepšujú prístup k manažérom. V bratislavskej kancelárii majú naši zamestnanci k dispozícii tiež takzvanú multifunkčnú miestnosť, ktorá slúži napríklad ako detský kútik pre ich deti, prebieha tam cvičenie jogy, či kurzy sebaobrany a podobne.

Pri návrhu našich kancelárskych priestorov myslíme aj na ekológiu, preto majú mnohé z nich ekologické certifikáty. Accenture je držiteľom globálneho certifikátu ISO pre environmentálny manažment (ISO14001). Od roku 2007 sa nám podarilo znížiť našu uhlíkovú stopu na jedného zamestnanca o vyše 30 %.

Technológie

V Accenture sa snažíme skresať množstvo únavných služobných ciest. Ako alternatívu ponúkame našim zamestnancom celý rad špičkových video konferenčných technológií a nástrojov. Konkrétnym príkladom je systém Telepresence, ktorý prenáša obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení, takže navodzuje dojem, akoby účastníci mítingu sedeli v jednej miestnosti. Notebooky zamestnancov sú vybavené webovými kamerami a podobne.

Flexibilita v práci
Uvedomujeme si aké dôležité sú možnosti flexibilného usporiadania pracovného času pre rovnováhu pracovného a súkromného života našich zamestnancov. V Accenture preto vždy, keď to povaha práce umožňuje, ponúkame zamestnancom možnosť vybrať si ako a odkiaľ pracujú. Za týmto účelom poskytujeme zamestnancom inovatívne nástroje podporujúce komunikáciu, spoluprácu a zvyšujúce ich produktivitu, výkonnosť a flexibilitu, bez ohľadu na to z ktorého kúta sveta pracujú. Napríklad náš fly back program, umožňujúci zamestnancom dlhodobo pracujúcim na projektoch v zahraničí pravidelný návrat domov na náklady firmy, či možnosti flexibilného usporiadania pracovného času na projektoch u klientov, pomáhajú našim zamestnancom prekonať výzvy spojené s častým služobným cestovaním. Toto sú niektoré z rôznych možností flexibilného usporiadania pracovného času, ktoré v Accenture našim ľuďom ponúkame:

Pružné usporiadanie pracovného času: Umožňuje napríklad zamestnancom určiť si začiatok a koniec pracovnej doby pri dodržaní stanovených základných hodín (core hours).

Skrátené pracovné úväzky: Umožňuje zamestnancom pracovať na kratší pracovný čas, než je plný pracovný úväzok. Zároveň je pri takejto pracovnej pozícii prispôsobené množstvo pracovných úloh, aby bolo možné ich zvládnuť vykonať počas skrátených pracovných hodín.

Čiastočná alebo permanentná práca z domu: Umožňuje zamestnancom vykonávať časť alebo všetky pracovné povinnosti na inom mieste, než je určené pracovisko firmy alebo projektu.

Fly-backs: Pomáha lepšie zvládnuť rovnováhu pracovného a súkromného života zamestnancom, ktorí často cestujú alebo dlhodobo pracujú na projektoch v zahraničí. Títo zamestnanci majú možnosť pravidelne cestovať späť domov na náklady firmy alebo naopak, umožňuje ich blízkym vycestovať za nimi na projekt, či dokonca zvoliť si úplne inú, alternatívnu lokalitu kam vycestujú napríklad na výlet.

Flexibilné pracovné úväzky pre zamestnancov pracujúcich na projektoch u klientov: Pomáhajú s rovnováhou pracovného a súkromného života našim zamestnancom, ktorí často pracujú na projektoch u klientov mimo ich domovskej lokality. Takéto formy organizácie práce plnia potreby našich ľudí ale zároveň tiež plnia potreby a požiadavky našich klientov:

  • Celý víkend strávený doma: Zamestnancom, ktorí pracujú na projektoch v zahraničí, zvyčajne umožňujeme prísť do práce v pondelok na obed a ukončiť svoju prácu pre klienta v piatok skoro popoludní. Tým umožníme našim ľuďom stráviť celý víkend doma. Zamestnanci pracujú rovnaký počet hodín, ako má štandardný pracovný týždeň, ale hodiny sú stlačené do kratšieho časového úseku.

  • Predĺžený víkend v domovskej lokalite: Zamestnanci pracujú štandardných päť dní v týždni, pričom štyri dni pracujú na projekte u klienta a piaty deň robia v domovskej lokalite alebo inej, vopred odsúhlasenej alternatívnej lokalite.

  • Predĺžený pracovný čas u klienta a následne predĺžený čas doma: Umožňuje našim ľuďom ostať pracovať dlhšie na projekte u klienta a následne pracovať viac dní z domovskej lokality alebo inej, vopred odsúhlasenej alternatívnej lokality. Bez toho, aby bol akokoľvek upravený štandardný pracovný týždeň, či počet odpracovaných hodín.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality