Skip to main content Skip to Footer

Dôraz na ľudí

Naša firma je iba taká dobrá, ako dobrí sú naši ľudia.

Pracuj s technológiami novej generácie. Už dnes.

Nové myslenie, nové technológie a inovácie nám umožňujú riešiť tie najpálčivejšie problémy našich klientov. Prinášame im nové podnikové architektúry, ktoré narúšajú a menia zaužívané postupy. Naši ľudia sa neustále vzdelávajú a rozvíjajú. Či už vďaka našim Accenture Labs, Inovačným centrám, alebo pracovnému prostrediu a vzdelávacím centrám, ktoré podnecujú inovácie a podporujú spoluprácu viac, ako kedykoľvek predtým.

Nepretržité vzdelávanie.

Inovácie sa nikdy nezastavia. A rovnako ani my.

Nájdi si čas na vzdelávanie a rozvoj. Rozšír si svoje odborné zručnosti, ktoré ti umožnia napredovať v kariére a zvýšia tvoju relevantnosť pre trh práce.

Na vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov kladieme veľký dôraz a poskytujeme im široké možnosti vzdelávacím programov. Vo fiškálnom roku 2017 sme do vzdelávania, rozvoja a napredovania našich ľudí investovali 935 miliónov dolárov a naši zamestnanci na celom svete strávili vzdelávaním viac ako 18 miliónov hodín.

Naše vzdelávacie programy sú postavené na takzvanom Connected Learning. Ide o kombináciu samoštúdia, online vzdelávania a školení v triedach. Vždy s pravidelnou spätnou väzbou a relevantným obsahom sprostredkovaným špičkovými odborníkmi z Accenture, ale aj mimo našej spoločnosti.

5 vzdelávacích centier

Naši zamestnanci majú možnosť pre svoje vzdelávanie a rozvoj využiť niektoré z našich piatich regionálnych vzdelávacích centier.

5 vzdelávacích centier

91 prepojených učební

Nájdeš v nich najnovšie technológie, ktoré nepoznajú hranice a prepájajú kolegov a expertov na celom svete do jedného vzdelávacieho prostredia.

Viac ako 24.000 online kurzov

Získavaj nové znalosti alebo si rozšír tie, ktorými už disponuješ. Školenia sú k dispozícii nepretržite a sú prispôsobené tvojej pracovnej pozícii, zameraniu, a miestu odkiaľ pracuješ, vždy s dôrazom na inovácie.

Viac ako 2.700 Learning Boards

V reálnom čase získaš prístup k prispôsobenému odbornému obsahu, ktorý zostavujú a neustále aktualizujú poprední odborníci z celého sveta.

Náš spoločný úspech

Tvoja kariéra je jedinečná, rovnako ako ty. Preto kladieme dôraz na rozvoj silných stánok našich ľudí.

Našim zamestnancom neustále poskytujeme okamžitú spätnú väzbu a umožňujeme im prinášať inovácie a odborne a osobnostne rásť.

PRETRVÁVAJÚCE ROZHOVORY

Vzdelávanie v širšom kontexte

SÚSTREĎ SA NA SEBA

Napriek tomu, že si jeden(a) z viac ako 7 miliárd ľudí na našej planéte, uvedomujeme si, že si jedinečný(á). Zisti, prečo.

  • Identifikuj svoje prirodzené silné stránky a využívaj ich v každodennej práci
  • Urči si priority a pravidelne ich prehodnocuj a upravuj

SÚSTREĎ SA NA SPOLUPRÁCU

Spoločný úspech chutí najlepšie

  • Zdokonaľuj sa a napreduj spolu s tvojimi kolegami
  • Staň sa platným hráčom v tíme a neustále pracuj na svojich plánoch a úlohách

BUĎ AKTÍVNY A NAPREDUJ

Každý deň je novou príležitosťou pre tvoj rast a rozvoj

  • Zamysli sa nad dosiahnutými úspechmi a spätnou väzbou
  • Využi každý deň pre svoj kariérny rast

DISKUSIE O TVOJEJ KARIÉRE

Pravidelne diskutuj o tvojom kariérnom napredovaní

  • Vždy si vyžiadaj, ale tiež poskytuj spätnú väzbu
  • Aktívne sa zapájaj do diskusií zameraných na tvoj kariérny rast
  • Na rozhovory o tvojej kariére sa vždy vopred priprav

Tvoja cesta k úspechu

Podávaj najlepší výkon, každý deň.

Budeš mať kariérneho poradcu mimo tvojho projektu, ktorý ti vždy poradí a pomôže ti dosiahnuť úspech. Vo všetkých fázach tvojej kariéry.

Spolupráca, evolúcia a iné pohľady na vec sú pre náš spoločný úspech kritické. Uč sa a získavaj skúsenosti od tých najlepších inovátorov v biznise – od lídrov pripravených vždy ťa podporiť alebo od kolegov, ktorí sa s tebou podelia o svoje odborné znalosti a praktické skúsenosti. Vďaka čomu sa budeš aj ty neustále zlepšovať a rozvíjať.

Kariérny poradca:

Spoločne si nastavíte tvoje kariérne ciele a kroky, ktorými ich dosiahneš

Vyjasníte si tvoju pracovnú pozíciu, úlohy a očakávania

Nasmeruje ťa pri dôležitých kariérnych rozhodnutiach

Poskytne ti priamu, úprimnú a okamžitú spätnú väzbu

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Blogy o kariére v Accenture

Buď vždy o krok vpred a získaj užitočné tipy a informácie pre rozvoj tvojej kariéry, priamo od špičkových odborníkov z tvojho odvetvia.

PREČÍTAJ SI NÁŠ KARIÉRNY BLOG

Aktuálne informácie

Dostávaj upozornenia na nové pracovné príležitosti, novinky a tipy prispôsobené tvojim preferenciám. Zisti, aké zaujímavé príležitosti na teba u nás čakajú.

ZAREGISTRUJ SA