Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Vzdelávanie a kariérne poradenstvo

Accenture ponúka zamestnancom špičkové školenia, tréningy, kariérne poradenstvo a mentoring, ktoré ti umožnia získať potrebné zručnosti a napredovať v kariérnom raste.

PREHĽAD

Do rastu našich ľudí neustále investujeme – minulý rok sme celosvetovo na školenia a rozvoj zamestnancov minuli 850 miliónov USD, pričom každý jednotlivec strávil v priemere vzdelávaním 52 hodín.

Školenia

Počas kariéry v Accenture môžeš rozvíjať svoje schopnosti podľa toho, na čo máš talent a čo ťa zaujíma. Pre nováčikov máme špeciálny adaptačný program, ktorý im pomôže spoznať firmu a dá im základy potrebné pre úspešný štart kariéry. V ďalších fázach dostávajú naši ľudia podporu a školenia, ktoré im pomáhajú rozvíjať a prehlbovať si potrebné odborné znalosti, prípadne manažérske zručnosti. Vzdelávanie v Accenture má všetky možné formy – od školení vo firme, cez virtuálne vzdelávanie, až po certifikácie od externých poskytovateľov.

Accenture Connected Learning is comprised of:

Connected classrooms

More than 50 connected classrooms that enable Accenture people from multiple locations—often spanning thousands of miles—to participate together in interactive and collaborative classroom sessions taught by Accenture’s senior leaders and world-class subject-matter experts. Accenture plans to double the number of its virtual classrooms in fiscal 2016, to more than 100.

Learning centers

Five regional learning centers, which offer Accenture employees a more traditional classroom learning environment and help develop the company’s talent locally. The company has centers in Bengaluru, India; Kuala Lumpur, Malaysia; London, England; Madrid, Spain; and St. Charles, Illinois (outside Chicago) in the United States.

Learning boards

More than 24,000 online courses and 900 learning boards—online forums curated by subject matter experts through which Accenture people can find and share the best information and ideas. These online courses and learning boards provide anywhere, anytime learning opportunities—giving employees development opportunities outside of the traditional classroom environment.

Connected Learning

More than 100 Professional Communities, the newest learning environment within Accenture Connected Learning, which bring together Accenture colleagues around the world who do similar work, such as software engineering, or who specialize in a specific industry, such as banking. Through Professional Communities, employees can harness the power of Accenture’s global network for answers, ideas, collaboration, innovation, lessons learned, industry insight and more—whether for ongoing professional development or a point-in-time need.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Professional development begins when our people first join Accenture and continues throughout their careers.

Core programs, required for all our professionals, provide employees with the foundational skills they need (including courses on culture and our core values, ethics, leadership behaviors and business acumen). The resulting shared language allows us to create teams from many countries and disciplines to meet our clients’ needs.

We build on this foundation with specialized skills training.

Training programs are tailored to individual needs, and the courses that employees choose depend on their skills, experience and areas of interest. Our global portal offers more than 50,000 online courses, virtual classrooms and other key learning resources. Our people can find resources to build new skills and enhance existing skills. It also provides employees their required curriculum, course schedules and links to course registration.

Of course, because professional development is at the heart of what we do, we’ll always be looking for new ways to learn and harvesting innovative ideas. And, since you’ll be working with the world’s leading companies, you’ll learn on the job every day, from client work, project team members, mentors and others.

PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Performance Achievement is our new approach to performance management.

We’re moving from an annual review process to one that includes real-time, forward-looking conversations about setting priorities, growing strengths and creating rewarding career opportunities for our people. Rather than manage, measure and administer a process, we believe that, when we hire great people, we should trust them and give them the freedom to innovate, take action and grow.

Performance Achievement is centered on a number of things:

  • First it’s about knowing yourself, understanding your strengths, what you’re good at and what you love to do.

  • Next, it’s about engaging with your team by sharing and discussing priorities and creating team-based action plans that get everyone involved.

  • Third, it's about giving and getting coaching. Leaders will spend more time coaching and talking with employees and less time on time-consuming administrative activities, and peers and team mates will coach one another.

  • Finally, it's about taking action and growing your career without waiting for the end of the year. With an ongoing view of your achievements and impact, you’ll be able to take advantage of opportunities that align with your strengths and passions.

Osobný kariérny poradca

Our career counselors play an important role in the mentoring of Accenture people.

Few companies assign each of their employees a designated, more experienced person who provides career coaching and guidance to help them manage their careers and develop professionally. We place enormous value on mentoring within the workplace. Accenture employees have the opportunity to learn from and be coached by the best people in the business—supportive leaders and colleagues who share their industry, technical and functional expertise.

Úlohou tvojho osobného kariérneho poradcu bude:

Pomôcť ti zadefinovať kariérne ciele ako aj ďalšie kroky potrebné na ich dosiahnutie

Pomôcť ti zadefinovať kariérne ciele ako aj ďalšie kroky potrebné na ich dosiahnutie.

Pomôcť ti zorientovať sa v kariérnych príležitostiach, ktoré Accenture ponúka

Pomôcť ti zorientovať sa v kariérnych príležitostiach, ktoré Accenture ponúka.

Vysvetliť ti v prípade potreby, aká je tvoja rola alebo pracovná náplň a čo sa od teba očakáva

Vysvetliť ti v prípade potreby, aká je tvoja rola alebo pracovná náplň a čo sa od teba očakáva.

Poskytnúť ti priamu, úprimnú a včasnú spätnú väzbu

Poskytnúť ti priamu, úprimnú a včasnú spätnú väzbu

Kariérni poradcovia v Accenture majú reálne právomoci a možnosti ovplyvniť kariéru našich zamestnancov.

Interné komunity

Interné komunity pomáhajú našim ľuďom v Accenture navzájom komunikovať a spolupracovať, bez ohľadu na to, kde žijú a pracujú.

Komunity tradične združujú 100 až 150 zamestnancov, ktorých spájajú spoločné profesijné aktivity alebo osobné záujmy.

Viaceré zamestnanecké skupiny vznikajú na základe etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, kariérnej cesty, rodinného stavu alebo vierovyznania.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Pridaj sa do nášho programu Accenture Talent Connection, sleduj náš kariérny blog alebo sa prihlás na odoberanie emailových upozornení na nové pracovné pozície.