Skip to main content Skip to Footer

MY SME NAŠI ĽUDIA

Sme najlepší, keď si najlepší ty.

Nové technológie používame už dnes. Každý deň.

Nové myslenie, technológie a inovácie, ktoré riešia najväčšie problémy našich klientov. Sme hybnou silou úspechu v novej podnikovej architektúre, ktorá narúša a mení bežné postupy. A neustále sa učíme a rastieme. Nové laboratóriá, inovačné strediská, flexibilné priestory a vzdelávacie zariadenia nám umožňujú inovovať a spolupracovať lepšie, ako kedykoľvek predtým.

UČ SA, UROB TO. ZOPAKUJ.

Inovácie nikdy nekončia. A ani my.

Vyhraď si čas na učenie a neustále sa zlepšuj. Spolupracuj. Neustále. Efektívne. Rozšír si profesijné zručnosti, rozviň rozhodujúce zručnosti potrebné pre zachovanie svojej pozície na trhu a posuň sa v kariére vopred.

Školenie našich zamestnancov berieme vážne a poskytujeme široké možnosti hĺbkového vzdelávania. Investíciou 935 miliónov dolárov na školenia a profesijný rozvoj našich zamestnancov vo fiškálnom roku 2017 sme vzdelávaniu, rastu a progresu venovali viac ako 18 miliónov hodín. Toto všetko pre našich zamestnancov na celom svete.

Connected Learning je srdcom nášho programu: Kombinácia samoštúdia a digitálneho vzdelávania v triedach s pravidelnou spätnou väzbou spojenou s odborným obsahom a prvotriednymi odborníkmi z, ale aj mimo spoločnosti Accenture.

5 VZDELÁVACÍCH STREDÍSK

Regionálne centrá pre vylepšené praktické skúsenosti a vzdelávacie podujatia.

5 VZDELÁVACÍCH STREDÍSK

91 Prepojených tried

Najmodernejšie technológie odstraňujú hranice a spájajú kolegov a odborníkov po celom svete do jedného vzdelávacieho prostredia.

24 000+ Online kurzov

Priuč sa novým a zdokonaľ už nadobudnuté zručnosti. Always-on training vieme prispôsobiť tvojej funkcii, oblasti, v ktorej pôsobíš a miestu, kde svoju prácu vykonávaš.

2 700+ Vzdelávacích Tímov

Odborne zostavený obsah neustále aktualizujú poprední odborníci po celom svete, čím ponúkajú potrebné vzdelanie v reálnom čase.

NÁS SPOLOČNÝ ÚSPECH

Tvoja cesta je rovnako jedinečná ako ty. Preto sa zameriavame na silné stránky, nie štatistiky.

Poskytujeme okamžitú spätnú väzbu. Neustále. A dávame ti možnosť inovovať a rásť.

PRETRVÁVAJÚCE ROZHOVORY

Širšie súvislosti

SÚSTREĎ SA NA SEBA

Si jedným zo 7 miliárd ľudí. Zisti, prečo si JEDINEČNÝ.

  • Identifikuj svoje prirodzené silné stránky a každý deň ich používaj
  • Stanov si priority, uvažuj a za pochodu ich uprav

SÚSTREĎ SA NA TÍM

V tíme chutí úspech sladšie

  • Zdokonaľujte sa spolu
  • Buď súčasťou tímu a neustále pracuj na svojich plánoch a úlohách

PODNIKNI KROKY SMEROM K RASTU

Každý deň je novou príležitosťou na rast

  • Porozmýšľaj o úspechoch a spätnej väzbe
  • Každý deň podnikni kroky pre kariérny rast

PRETRVÁVAJÚCE ROZHOVORY

Rozhovory budujú skutočné spojenia

  • Žiadaj a poskytuj častú spätnú väzbu
  • Zapoj sa do koučingových rozhovoroch zameraných na rast
  • Pri rozhovoroch buď prítomný a hovor s rešpektom k jednotlivcom

TVOJA „CONNECTED JOURNEY“

Každý deň buď najlepšou verziou samého seba.

Priradíme ťa ku kariérnym poradcom, ktorí ti pomôžu dosiahnuť úspech. Vo všetkých štádiách tvojej kariéry.

Spoluvytváranie, rozvoj a rôzne názory sú pre spoločný úspech rozhodujúce. Uč sa a buď koučovaný najlepšími inovátormi v odvetví, a kolegami deliacimi sa o znalosti z odvetvia, technické a funkčné znalosti. A zdokonaľ tie svoje.

S kariérnym poradcom:

si vytvoríš kariérne ciele a kroky, ktorými ich dosiahneš

si objasníš pracovnú pozíciu/úlohu a očakávania

nájdeš smer pri kariérnych možnostiach a príležitostiach

dostaneš priamu, úprimnú a okamžitú spätnú väzbu

SPOJ SA S NAMI

Kariérne blogy Accenture

Maj náskok vďaka kariérnym tipom, zaujímavým článkom, pohľadom zvnútra a poznatkom od lídrovi v odvetví a využi ich už dnes – to všetko od ľudí, ktorí tu skutočne pracujú.

VIAC INFORMÁCIÍ NA

Novinky už dnes

Dostávaj upozornenia o pracovných pozíciách, najnovšie správy a prispôsobené tipy zvnútra. Zisti, aké vzrušujúce a výhodné príležitosti na teba čakajú. Zaregistruj sa nižšie.

ZAREGISTRUJ SA