Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Kariéra v Accenture Operations

Skúsenosti zamestnancov

Príbehy našich kolegov sú unikátne, ako každý jeden z našich 384,000 zamestnancov, a príležitosti, ktoré ti ponúkame sa neustále rozširujú, podobne ako náš rozmanitý tím.

Pozri si video, v ktorom Riten popisuje svoju skúsenosť v Accenture Operations.

Prehľad

Accenture Operations ponúka organizáciám schopnosti nevyhnutné k dosahovaniu lepších výsledkov v dnešnom digitálnom svete. Pomáhame transformovať fungovanie dnešných digitálnych podnikov prostredníctvom flexibilných, bezpečných a na technológiách založených podnikových operáciách, ktoré sú poskytované na báze „As-a-Service“. Cieľom je pomôcť našim klientom urýchľovať inovácie, dosahovať rast tržieb a znižovať náklady. Accenture Operations prepája naše služby v oblasti infraštruktúry, bezpečnosti, cloudu, aplikácií a podnikových procesov, ktoré podporujú inteligentné technológie a talentovaní zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní pomáhať našim klientom automatizovať ich podnikové procesy, čo prináša väčšiu nákladovú efektivitu, vyššiu produktivitu a viac informácií pre lepšie rozhodovanie sa. Takéto služby sme schopní dodávať na báze as-a-service, bezpečne a v rozsahu, ktorý klienti aktuálne potrebujú.

Nová definícia úspechu

Ako zamestnanec Accenture Operations budeš dodávať firmám nepretržité, rýchle inovácie a nové schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie úspechu v dnešnej digitálnej ére.

Budeš pomáhať našim klientom – vrátane 94 zo 100 najväčších organizácií na svete podľa rebríčka Fortune 100 – transformovať ich technologickú infraštruktúru prostredníctvom využívania širokého spektra služieb od cloudu a dátových centier, po siete, bezpečnosť či služby poskytované na báze managed services. Budeš napríklad budovať a udržiavať IT ekosystémy, ktoré prepájajú viacero strán a technológií. Alebo môžeš rozvíjať svoju kariéru v oblasti BPO služieb (služby v oblasti outsourcingu podnikových procesov) a podieľať sa tak na zabezpečovaní podnikových procesov, ktoré môžu pre milióny zákazníkov na celom svete znamenať rozdiel v podobe nekonečného 30-minútového a prijateľného 30-sekundového telefonátu na zákaznícku linku.

Prečítaj si niekoľko príkladov, aké výsledky prináša práca našich kolegov v Accenture Operations:


Spravujeme udeľovanie licencií a distribuujeme autorské náhrady pre takmer 1 milión umelcov z hudobného priemyslu. Spravujeme udeľovanie licencií a distribuujeme autorské náhrady pre takmer 1 milión umelcov z hudobného priemyslu.
Pomáhame klientom s registráciou viac ako 20 miliónov zdravotných poistiek, vďaka ktorým má viac ako 48 miliónov ľudí prístup k zdravotnej starostlivosti.
Pomáhame klientom s registráciou viac ako 20 miliónov zdravotných poistiek, vďaka ktorým má viac ako 40 miliónov ľudí prístup k zdravotnej starostlivosti.

Každoročne pomáhame našim klientom pripojiť viac ako 1 milión domácností k telekomunikačným službám..
Každoročne pomáhame našim klientom pripojiť viac ako 1 milión domácností k telekomunikačným službám.


Tieto výsledky budeš dodávať prostredníctvom jedného z nasledovných tímov:

Urob ten správny krok v tvojej kariére

V Accenture máme rolu pre každú fázu tvojej kariéry. Budeš pracovať na zaujímavých projektoch pre našich klientov a popri tom získaš cenné zručnosti v dosahovaní tzv. operational excellence, riadenia kvality služieb, komunikácii, či budovaní vzťahov s klientmi. Rovnako u nás budeš mať príležitosť zlepšovať svoje líderské zručnosti, identifikovať a rozvíjať zručnosti nevyhnutné k úspešnému vykonávaniu tvojej špecifickej role a získaš tiež odborné znalosti z odvetvia, v ktorom pôsobia klienti, pre ktorých budeš pracovať. Ako prioritné pre zamestnancov v Accenture Operations považujeme nasledovné 3 oblasti:

  1. Kariérny rast: Chceme, aby naši ľudia boli informovaní o príležitostiach na rozvoj ich kariéry a mohli ich naplno využiť a boli tiež patrične odmenení za dosiahnuté výsledky.

  2. Rovnováha medzi kariérou a súkromím: Buď doma so svojou rodinou, keď je to potrebné. Nepremeškaj dôležité udalosti a míľniky. Nášmu manažmentu záleží na zamestnancoch a rešpektujú ich voľbu medzi prácou a súkromím, ktoré každý z nás musí urobiť.

  3. Komunita: Našich ľudí povzbudzujeme k tomu, aby využili možnosti napredovania v ich kariére, stali sa súčasťou komunity a budovali si dobré vzťahy s ďalšími kolegami. Tým, že im umožníme, aby si sami vybrali ako budú napredovať vo svojej kariére, vytvárame prostredie, v ktorom môžu podávať tie najlepšie výsledky pre našich klientov.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Pridaj sa do nášho programu Accenture Talent Connection, sleduj náš kariérny blog alebo sa prihlás na odoberanie emailových upozornení na nové pracovné pozície.