Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Tvoja špecializácia na konkrétne odvetvie je dôležitá

PREHĽAD

Máme klientov z takmer všetkých odvetví a všetkých kútov sveta. Vďaka tomu dostaneš u nás príležitosť získať úzku odvetvovú špecializáciu a skúsenosti, ktoré sú vysoko cenené na trhu práce.

 

Telekomunikácie, médiá a technológie

V rámci odvetví Telekomunikácií, Médií a Technológií budeš pracovať pre firmy, ktoré na trh prinášajú inovácie a produkty budúcnosti. V Accenture budeš mať možnosť pracovať pre:

Pri práci využiješ svoje znalosti a špecializáciu na niektoré z nasledovných odvetví a  našim klientom budeš pomáhať využiť príležitosti, ktoré im prináša konvergencia odvetví telekomunikácií, spotrebnej elektroniky a obsahu:

Telekomunikácie

Telekomunikácie

K našim klientom v tomto odvetví patria poprední svetoví fixní, mobilní, kábloví a satelitní telekomunikační operátori. Ponúkame im portfólio služieb, vďaka ktorému sú schopní prekonať svoje biznisové a prevádzkové problémy. V podstate budeš pomáhať našim telekomunikačným klientom zvyšovať tržby, ziskovosť, či zlepšovať spokojnosť ich zákazníkov.

Elektronika a High-Tech

Elektronika a High-Tech

Do tejto kategórie patria napríklad klienti z leteckého a zbrojárskeho priemyslu, odvetvia komunikačných technológií, spotrebiteľských technológií, podnikových technológií, technológií pre zdravotnícke zariadenia, polovodičov a softvéru. Pre tieto podniky budeš poskytovať strategické poradenstvo, poradenstvo v oblasti riadenia podnikových zdrojov, zlepšovať riadenie vzťahov so zákazníkmi, zavádzať integrované mobilné služby, riadiť produktový cyklus, nastavovať digitálny marketing, zlepšovať predaj či riadenie dodávateľských reťazcov, alebo pomáhať s integráciou po fúziách a akvizíciách.

Média a zábavný priemysel

Média a zábavný priemysel

Medzi našich klientov v tejto oblasti patria napríklad televízne stanice, vydavatelia tlačených titulov ale aj internetové mediálne spoločnosti, či sociálne siete. Budeš im poskytovať široké spektrum digitálnych služieb a riešení, napríklad v oblasti videa, marketingu, reklamy, ochrany intelektuálneho vlastníctva, ako aj technológie, ktoré im umožnia spravovať, distribuovať, speňažovať a chrániť obsah pred nelegálnym kopírovaním na rôznych platformách a zariadeniach.

Navštív našu stránku venovanú službám, ktoré poskytujeme firmám z odvetvia Telekomunikácií, Médií a Technológiíe.

Finančné služby

Pomôž našim klientom zvýšiť ich výnosy, znížiť náklady a zlepšiť ziskovosť, zvládnuť konsolidáciu odvetví či regulačné tlaky v dynamickom globálnom trhovom prostredí. Pomôž im transformovať svoju prevádzku a zorientovať sa v nových technológiách, ktoré od základov menia fungovanie celej ekonomiky. K našim klientom v tejto oblasti patria organizácie z nasledovných odvetví:

Navštív našu stránku venovanú odvetviam a zisti viac o našej práci pre odvetvia finančných služieb.

SLUŽBY PRE ZDRAVOTNÍCTVO A ŠTÁTNU SPRÁVU

Pomôž poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a štátnym inštitúciám na celom svete zabezpečovať ich obyvateľom lepšie zdravotné, či sociálne služby.

Obrana a ochrana obyvateľstva

Obrana a ochrana obyvateľstva

Zameriava sa na služby pre odvetvia kam patrí zbrojársky priemysel, ochrana hraníc, či zaistenie bezpečnosti obyvateľstva.

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Ide o služby a riešenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, výskumné pracoviská, štátne inštitúcie a regulačné úrady v oblasti zdravia.

Sociálne služby

Sociálne služby

Odvetvie kam patria organizácie pomáhajúce štátnej správe zabezpečovať pre obyvateľstvo sociálne služby od narodenia až po dôchodkový vek, vrátane zabezpečenia počas nezamestnanosti, či práceneschopnosti z dôvodu choroby a podobne.

Verejné služby

Verejné služby

Táto divízia sa orientuje na organizácie štátnej správy, ktoré zabezpečujú základnú administratívu a prevádzku štátu, ako aj poskytovanie rôznych služieb verejnosti. Pomáhame im znižovať náklady, zlepšovať kvalitu služieb a využívať nové technológie s cieľom poskytovať obyvateľom špičkové služby. Toto oddelenie taktiež zastrešuje služby pre agentúry a inštitúcie, ktoré riadia národnú ekonomiku a spoločnosť, ekonomický rozvoj, energetiku a životné prostredie, či nadnárodné organizácie a inštitúcie ako Organizácia spojených národov alebo Európska únia.

Navštív našu stránku venovanú odvetviam a zisti viac o našej práci pre odvetvia z oblasti zdravotníctva či štátnej správy.

Výrobné podniky

Pracuj pre našich klientov a pomáhaj miliónom ich zákazníkov po celom svete zvyšovať kvalitu ich života. Budeš sa podieľať na formovaní spotrebiteľského správania ľudí, kde a ako nakupujú, alebo aké typy vozidiel šoférujú. Dostaneš príležitosť podieľať sa na formovaní úplne nových, prepojených zážitkov pre dovolenkárov a cestujúcich, alebo budeš zlepšovať spoluprácu medzi lekármi, pacientmi a farmaceutickými spoločnosťami.

Navštív našu stránku venovanú odvetviam a zisti viac o našej práci pre odvetvie výrobných podnikov.

Energetika a prírodné zdroje

Pri práci pre kľúčových svetových hráčov z odvetvia energetiky, prírodných zdrojov, chemického priemyslu a podnikov verejných služieb, budeš navrhovať a zavádzať inovatívne stratégie, zlepšovať ich prevádzku a znižovať riziká, ktorým čelia.

Navštív našu stránku venovanú odvetviam a zisti viac o našej práci pre odvetvie Energetiky a prírodných zdrojov.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality