KARIÉRA


Kariérne možnosti pre ženy

V Accenture podporujeme kariéru žien a dosahovanie ich cieľov prostredníctvom programov zameraných na zdieľanie skúseností a mentoring.

Podpora žien

V Accenture presadzujeme princíp rodovej rovnosti – máme záujem zamestnať viac žien, chceme viac ženských vzorov v oblasti STEM (z angličtiny Science, Technology, Engineering and Math – veda, technika, inžinierstvo a matematika) a tiež poskytnúť viac benefitov pre pracujúcich rodičov. Dali sme si za cieľ, že do roku 2017 budú ženy tvoriť 40% našich nových zamestnancov.

Schopnosť žien stanoviť si svoje ciele, dosahovať ich a postupne ich rozvíjať, vytvára príležitosť pre zladenie pracovných a osobných záujmov a povinností. Ženám sa snažíme pomáhať získať prístup k našej celosvetovej sieti, aby si mohli vytvoriť svoje plány, prispôsobovať ich, ako sa postupne menia ich životné fázy a aby nadobudli sebaistotu požiadať o ďalšiu rolu a prevzali zodpovednosť. Keďže čoraz viac žien má záujem o kariéru v oblasti vedy, technológií, inžinierstva či matematiky, vytvorili sme v Accenture programy na ich podporu:

Pracujúce mamičky

Už 13 rokov po sebe časopis Working Mother zaradil Accenture medzi 100 najlepších firiem pre pracujúce mamičky.

Uvedomujeme si, že starostlivosť o rodinu si vyžaduje iný prístup k tomu, ako zamestnaný človek zvláda každodenný život. V Accenture preto rodičom ponúkame rôzne programy a pomoc pri ich návrate z rodičovskej dovolenky. Prostredníctvom týchto programov sa im snažíme uľahčiť ich opätovné zaradenie do pracovného procesu. Ponúkame im kariérne poradenstvo a pomáhame im nájsť si ideálne pozície po návrate do práce.

V Accenture sme si vedomí individuálnych potrieb našich zamestnancov a preto im poskytujeme napríklad flexibilné formy organizácie práce a celý rad ďalších benefitov pre pomoc so zladením pracovných a súkromných priorít. Zisti viac o tom, ako poskytujeme progresívne pracovné prostredie, ktoré podporuje rôzne moderné životné štýly.

 

Medzinárodný deň žien

Od roku 2001 sa zapájame do osláv Medzinárodného dňa žien. V tento deň sa ľudia v Accenture stretávajú, aby sa bavili o tom, aký pozitívny vplyv majú ženy na Accenture a svet okolo nás. Naše oslavy Medzinárodného dňa žien ponúkajú zamestnancom po celom svete príležitosť diskutovať o tom, ako môžu dosahovať svoje kariérne ciele a definovať svoj vlastný úspech.

Našou témou osláv Medzinárodného dňa žien 2016 je téma #GreaterThan, ktorá je o prekonávaní zažitých hraníc a očakávaní. Je o rozvoji žien, nápadov a cieľov, ktoré pomôžu vychovať novú generáciu ženských lídrov.

Tento rok sme zorganizovali živé vysielanie našich podujatí v New Yorku, Sydney a Dubline, ktoré je možné si pozrieť prostredníctvom našich virtuálnych zariadení, ktoré tiež ponúkajú:

  • Záznamy podujatí, ktoré sa konali v našich pobočkách po celom svete

  • Detailné informácie o globálnych ale tiež lokálnych podujatiach, vrátane programov, životopisov prednášajúcich a podobne

  • Našu Galériu inšpirácií, ktorá poskytuje pohľad na to, čo pre ženy v Accenture znamená byť #GreaterThan. 

Počas podujatí organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa žien realizujeme každoročne prieskum, ktorý mapuje pohľad zamestnaných žien a mužov po celom svete na prácu a príležitosti. Tohtoročný prieskum s názvom Getting to Equal, zisťuje ako ovplyvňujú digitálne technológie zamestnané ženy, ako im umožňujú získať lepšie zručnosti, prinášajú nové príležitosti, či pomáhajú lepšie zvládať prácu a starostlivosť o rodinu.

Školenia a tréningy

Schopnosti a hodnoty, ktoré ženy do firmy prinášajú, sú pre úspech Accenture kľúčové.

Kariérny rast žien podporujeme rozličnými školeniami, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám našich žien.

Napríklad v rámci kurzu Developing High Performing Women pomáhame manažérkam urobiť ďalšie kroky nevyhnutné na napredovanie v ich kariére. Už viac ako 1.800 našich kolegýň absolvovalo tento kurz.

Prostredníctvom týchto školeniam pomáhame ženám zvyšovať ich odborné znalosti, získať sebadôveru a poskytujeme im návod na dosiahnutie úspešnej kariéry a uplatnenie v tých správnych roliach.

V Accenture vzniklo na tému ženy a kariéra viacero štúdií. Výsledky z nich sa snažíme zužitkovať tak, aby ženy v Accenture pracovne uspeli a napredovali.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Pridaj sa do nášho programu Accenture Talent Connection, sleduj náš kariérny blog alebo sa prihlás na odoberanie emailových upozornení na nové pracovné pozície.