Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Rôznorodosť a inklúzia v Accenture

Výsledkom prístupu Accenture k rôznorodosti a inklúzii je rôznorodá pracovná sila, ktorá nám umožňuje úspešne obstáť v konkurencii globálneho trhu.

Prehľad

Spoločnosť Accenture na Slovensku vynakladá maximálne úsilie, aby si získala a udržala tých najlepších ľudí a vytvárala pre nich prostredie, v ktorom môžu rásť a budovať úspešnú kariéru.

Accenture Diversity Logo 2016

Záleží nám na tom, aby sme mali rozmanitých zamestnancov, ktorí majú rozličné schopnosti a prinášajú rôznorodé pohľady a skúsenosti. Veríme, že aj vďaka tomu dokáže Accenture konkurovať na trhu efektívnejšie.

Zamestnanecké skupiny

Rozmanitá skladba našich zamestnancov obohacuje firmu o nové zručnosti, prináša väčšiu kreativitu a viac inovácií.

To všetko v konečnom dôsledku pomáha našim klientom zlepšovať ich výkonnosť a výsledky. Našim zamestnancom poskytujeme nástroje a školenia, ktoré potrebujú pre efektívnu prácu v multikultúrnom prostredí, či už spolupracujú s kolegami virtuálne alebo tvárou v tvár.

Nechýbajú ani online tréningy a tipy pre dodržiavanie biznis etikety v rozličných krajinách.

Skupiny sa často formujú podľa toho, čo ľudí v danej pobočke zaujíma, preto sa v jednotlivých krajinách líšia. Jednu vec však majú spoločnú – podporujú rôznorodosť a inklúziu prostredníctvom vzdelávania, profesijného a osobného rozvoja a multikultúrnych interakcií.

Do každej skupiny sa môže prihlásiť ktokoľvek z našich zamestnancov. 

CROSS CULTURAL DIVERSITY

At Accenture, we celebrate our cultural diversity with global and local activities throughout the year.

We also aim to provide our employees with the resources and training they need to work effectively across cultures, either virtually or face-to-face, including tips on business etiquette in different countries.

Training is a priority in Accenture’s overall career experience, and is one of the most effective ways we make inclusion and diversity part of our culture. To educate our people about our culture, we provide a variety of training programs so they can succeed in our diverse work environment at any stage in their careers.

A diverse workforce brings with it a broader skill base, creativity and the innovation that enables our people to focus on helping our clients achieve high performance.

Zdravotne postihnutí

Spoločne vytvárame sociálne inkluzívne, otvorené a nestranné prostredie pre ľudí s hendikepom “people with disabilities” (PwD) po celom svete. 

V snahe zvýšiť povedomie o integrácií hendikepovaných ľudí na pracoviskách sponzorujeme networkingové akcie, školenia a iné spôsoby informatizácie a tiež podnecujeme spoločnosť k prispievaniu primeranou finančnou pomocou.

Ukážky iniciatív, ktoré Accenture vyvíja za účelom podpory hendikepovaných ľudí:

Pozri si záznam z nášho online webcastu vysielaného pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí s postihnutím (International Day of Persons with Disabilities - PWD) s názvom: Change your perspective. Naším hosťom bola Debra Ruh, generálna riaditeľka a zakladateľka Ruh Global Communications, ktorá sa podelila o svoje poznatky, osobné a pracovné skúsenosti s tým, ako môžeme my všetci spolupracovať na vytváraní inkluzívneho prostredia pre ľudí s postihnutím. Ak chceš pracovať v spoločnosti, kde je každý jednotlivec hodnotený len na základe jeho alebo jej jedinečného nadania, bez ohľadu na jeho zdravotné postihnutie, pozri si našu ponuku pracovných miest.

Zároveň sa môžeš pripojiť k diskusii na túto tému prostredníctvom sociálnych médií. Sleduj @AccentureCMTY na Twitteri alebo klikni Like na Facebooku. Použi hashtagy, #ChangeYourPerspective a #PwD a pozri si názory ďalších ľudí z Accenture na túto tému.

LGBT

Nevyhnutnou súčasťou globálnej stratégie Accenture pre rôznorodosť a diverzitu je vytváranie vhodného prostredia pre LGBT (lesbickú, gay, bisexuálnu a transrodovú) komunitu.

Dvíhame povedomie a vzdelávame našich zamestnancov v témach ako sú homosexualita či transsexualita a vytvárame pracovné prostredie, kde nie je miesto pre diskrimináciu.

Viac o rovnosti v súvislosti so sexuálnou orientáciou.

Ženy

V Accenture si uvedomujeme, že úspešná kariéra našich žien je kľúčová pre úspech celej našej firmy. Sme preto pripravení podporovať ich v dosahovaní pracovných cieľov, ktoré sú unikátne rovnako, ako každá z našich kolegýň. V našej firme podporujeme a uplatňujeme princípy rodovej rovnosti. Plánujeme napríklad zvýšiť podiel žien na celkovom počte zamestnancov (do roku 2017 by mali ženy tvoriť minimálne 40% nových zamestnancov), podporujeme presadzovanie žien v oblasti STEM (z angličtiny Science, Technology, Engineering and Math – veda, technika, inžinierstvo a matematika) a zameriavame sa tiež na benefity podporujúce rodičov. Prostredníctvom našej celosvetovej iniciatívy – Defining success. Your way. (Definuj úspech. Tvojim spôsobom.) – sa snažíme zabezpečiť pre ženy prostredie a kultúru, ktoré im umožnia definovať ich vlastný prístup k dosahovaniu úspechu. Zisti viac o našich programoch zameraných na podporu žien a prečítaj si príbehy niektorých z našich 130.000 žien v sérii článkov uverejňovaných v The Huffington Post.

V roku 2014 sme od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR získali v rámci 12. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ocenenie za presadzovanie rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente.

Naše záväzky v tejto oblasti sú prepojené aj s našou každoročnou oslavou Medzinárodného dňa žien. Tento rok je s jeho oslavou spojená téma #GreaterThan, ktorá pomáha rozvíjať budúcu generáciu žien líderiek.

Prečítaj si viac o našich programoch zameraných na podporu žien.

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Pridaj sa do nášho programu Accenture Talent Connection, sleduj náš kariérny blog alebo sa prihlás na odoberanie emailových upozornení na nové pracovné pozície.