Skip to main content Skip to Footer

Kariéra


Zoznám sa:

Jana

Meno

Jana

Pozícia

Tactical Buying Agent

Lokalita

Slovenská republika

Zameranie

Oblasť špecializácie

Legal & Commercial Services

Univerzita

Bilingválne Gymnázium Poprad

Moja pracovná náplň

V spoločnosti Accenture pracujem 3 roky a momentálne pôsobím v oblasti Sourcingu (nákupu) na pozícii nákupca s orientáciou na nemecký trh. Mojou hlavnou úlohou je intenzívna interakcia s našim klientom a príslušnými dodávateľmi za účelom získať čo možno najvýhodnejšiu ponuku na základe zadefinovaných požiadaviek interného klienta na potrebný tovar či službu. Mojou zodpovednosťou je byť v kontakte s ľuďmi od klienta, ktorí pre svoju firmu alebo oddelenie potrebujú objednať a zakúpiť nejaký tovar či službu. Po prijatí ich požiadavky sa však musím uistiť, že to čo oni chcú je to čo ja plánujem pre nich zakúpiť. Následne podľa typu komodity musím rozhodnúť o vhodnom spôsobe obstarania. Analýzou trhu a potrieb klienta prostredníctvom internetu a dostupných klientských databáz vyberám najvhodnejšieho dodávateľa pre výberové konanie. Po ukončení celého výberového konania je mojou úlohou vytváranie objednávok pre vybraný tovar, či službu na základe definovaných pravidiel. Cieľom je získať tovar/službu za čo najvýhodnejších podmienok pri zachovaní prevádzkovej kontinuity. V prípade oneskorených dodávok, alebo neočakávaných zmien v cenách, či množstvách doručeného tovaru taktiež zisťujem ich príčiny a snažím sa o nápravu.

Typický deň v práci

Svoj pracovný deň začínam kontrolou prijatých požiadaviek na nákup od klienta. Počas dňa priebežne vybavujem dodatočné otázky, prijaté ponuky, technické vyhodnotenia ponúk, či chýbajúce potvrdenia a dokumenty, ktoré sú dôležité pre ďalšie kroky pri objednávaní. Po analýze komerčných ponúk získaných na základe špecifikácie kontaktujem znovu príslušných dodávateľov za účelom dojednania čo najvýhodnejších cenových a platobných podmienok pre klienta. V prípade, ak sú všetky náležitosti pre vytvorenie objednávky na daný tovar, či službu skompletizované, v klientskom systéme SAP vytvorím objednávku v súlade so stanovenými pravidlami. V prípade, ak dôjde k oneskoreniu dodávky alebo k dodatočným zmenám v rámci detailov objednávky zo strany dodávateľa, telefonicky, prípadne písomne kontaktujem príslušné kontaktné osoby za účelom vyriešenia vzniknutej nezrovnalosti v čo možno najkratšom čase, aby nedošlo k oneskoreniu dodávky tovaru.

Čo robím mimo práce

Voľné chvíle sa snažím stráviť so svojimi priateľmi, ktorí sú zväčša aj mojimi kolegami v publiku bratislavských divadiel a štúdií, kde s veľkou pasiou sledujem najmä komediálne predstavenia, či komorné koncerty. Pokiaľ je možnosť, s radosťou sa vyberiem do klubov, kde je možné si zatancovať, keďže mojím najintenzívnejším koníčkom je tanec. Aby som sa tomuto hobby dokázala v zdraví venovať aj ďalej, navštevujem posilňovňu pre udržanie kondície.

Moja rada pre kandidátov
Skúsenosti, ktoré získaš v oblasti nákupu ti umožnia rozšíriť si prehľad na trhu a získaš tak neoceniteľné zručnosti pri obstarávaní produktov/služieb, ktoré môžeš využiť dokonca aj v každodennom živote. Využiješ svoje schopnosti komunikovať a reagovať na ponuky trhu pri dojednávaní cien a výhodných podmienok s dodávateľmi pri využití svojich znalostí cudzieho jazyka.