DevOps Senior Engineer

Slovakia Bratislava JOB NO. 00866475
Pre reagovanie na pracovnú ponuku z mobilného zariadenia musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu. Pre reagovanie na pracovnú ponuku z tabletu musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu.

Popis Pracovnej Pozície

POSITION DESCRIPTION
Accenture Advanced Technology center is looking for technology enthusiasts ready for a challenging IT career and focus on application development, systems administration work, and software maintenance providing practical programming and technology implementation for business. 
As DevOps Senior Engineer you will work with leading edge technologies and participate on interesting international projects for clients from various segments of market (Banking, Insurance, Utilities, Retail, etc.)
 
WHAT YOU WILL DO
• Design and implement strategies for collaboration, code, infrastructure, source control, security, compliance, continuous integration, testing, delivery, monitoring, and feedback
• Design and implement Software Defined Infrastructure using cloud standards and methodologies with cloud security standards in mind
• Work with state-of-the-art technologies from every aspect of the DevOps Ecosystem from development through deployment to operations and monitoring
• Engineer solutions on major cloud platforms
• Design and implement instrumentation for monitoring the health and availability of services including fault detection, alerting, triage, and recovery (automated and manual)
• Work in conjunction with IT, engineering, and business groups to understand functionality, scalability, performance, security, and integration requirements
• Cooperate with Client teams, and International DevOps Teams


Požiadavky

WHAT WE EXPECT
• Experience in developing code in at least one high-level programming language and in building automated infrastructures
• Familiar with both cloud platform administration and development and strong experience in at least one of these areas
• Understanding of modern development and operations processes and methodologies 
• Deep knowledge of key DevOps concepts – continuous integration and delivery, Infrastructure As Code and Cloud concept (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) 
• Strong hands-on experience working on one of the major cloud platforms (AWS, Azure, GCP) using key services like VMs, APIs, DevOps tools and/or other Cloud Services
• Capability to design and deliver IT systems using a diverse group of technologies such as:
.NET, Java, JavaScript, SAP, MuleSoft ESB, Oracle Fusion and Tools (OpenShift, Azure DevOps, AWS OpsWorks, Jenkins, TeamCity, CircleCI, AWS CodeDeploy, PowerShell, Bash, Python, Ansible, Terraform, Chef, Kubernetes, Docker, SonarQube) and Cloud platforms (Azure, AWS, GCP)
• Working within an agile environment, including the use of Scrum and Kanban
• Conversational level of English language
 
WHAT WE OFFER
Accenture offers a competitive compensation package. As required by the Slovak law we state, that the legal monthly minimum gross base pay starting from 2 600 EUR depending on your professional and personal qualifications in the required areas.

Všetky rozhodnutia týkajúce sa zamestnávania sú prijímané bez ohľadu na vek, rasu, vyznanie, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, rodovú príslušnosť, genetickú informáciu, rodinný stav, občianstvo alebo akýkoľvek iný základ chránený štátnymi alebo miestnymi zákonmi.

Uchádzači o zamestnanie nebudú v rámci procesu prijímania do zamestnania povinní predložiť výpis z registra trestov obsahujúci už zneprístupnené, alebo vymazané tresty, alebo zatknutia.

Uchádzať sa o pozíciu
Pre reagovanie na pracovnú ponuku z mobilného zariadenia musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu. Pre reagovanie na pracovnú ponuku z tabletu musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu.

Život v Accenture

Pracuj na mieste, ktoré ťa inšpiruje objavovať tvoje vášne a podporuje a rozvíja tvoje nadanie. Staň sa súčasťou špičkových technologických inovácií v rámci tých najlepších projektov, aké si len dokážeš predstaviť.

Pracovné prostredie

Podávaj čo najlepšie pracovné výkony v prostredí, ktoré podnecuje inovácie vo všetkom čo robíš.

Vzdelávanie a rozvoj

Nájdi si čas na svoj rozvoj a vzdelávaj sa po celý čas v Accenture, či už v našich regionálnych vzdelávacích centrách, digitálnych učebniach, on-line kurzoch, či vzdelávacích paneloch.

Zobraz všetko

Spoznaj Accenture

Viac než 500 000 našich zamestnancov vo viac ako 120 krajinách sveta spája bezkonkurenčné skúsenosti a odborné zručnosti naprieč vyše 40 odvetviami. Vítame silu zmeny, ktorá nám pomáha vytvárať hodnoty a spoločné úspechy pre našich klientov, ľudí, akcionárov, partnerov a komunity.

Zobraz všetko

Zostaň v kontakte

Pridaj sa k nášmu tímu

Vyhľadaj si voľné pracovné pozície, podľa svojich zručností, či záujmov. Hľadáme zanietených, zvedavých a kreatívnych tímových hráčov, ktorí sa neboja prinášať nové riešenia.

Vždy o krok vpred

Buď vždy o krok vpred a získaj užitočné tipy a informácie pre rozvoj tvojej kariéry, priamo od špičkových odborníkov z tvojho odvetvia.

Buď s nami v kontakte

Dostávaj upozornenia na nové pracovné príležitosti, novinky a tipy prispôsobené tvojim preferenciám. Zisti, aké zaujímavé príležitosti na teba u nás čakajú.

Zobraz všetko