Federal - ETL Developer Engineer

South TX - San Antonio JOB NO. 00854193
Pre reagovanie na pracovnú ponuku z mobilného zariadenia musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu. Pre reagovanie na pracovnú ponuku z tabletu musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu.

Popis Pracovnej Pozície

Organization: Accenture Federal Services
Location: San Antonio, TX

 

We are:   

Accenture Federal Services, bringing together commercial innovation with the latest technology to unleash the potential for our federal clients. Operating in the nation's Capital, we stay ahead of what’s coming next. Drawing from the power of Accenture, we deliver integrated, mobile and interactive experiences that exceed our people’s expectations. Join us where ideas are freely exchanged, and concepts evolve into practical solutions.

 

You are:

   

Responsible for building end-to -ETL processes for a variety of structured, semi-structured, and unstructured data sources using a range of tools including some ETL tools (Mulesoft) and open source programming (python) to ingest into a Cloudera/Impala Data Lake environment. The successful candidate will have a strong background in SQL, python, Linux, ETL best practices, strong attention to detail, and a "can do" attitude.


The work:
 • Design, Develop, and unit test new or existing ETL/Data Integration solutions to meet business requirements.
 • Design and Develop data integration/engineering workflows on big data technologies and platforms (Hadoop, Spark, MapReduce, Hive, HBase)
 • Strong Python development for data transfers and extractions (ELT or ETL)
 • Develop workflows in the cloud environment using Cloud base architecture (Azure or AWS)
 • Develop dataflows and processes for the Data Warehouse using SQL (Oracle, Postgres, HIVEQL, SparkSQL & Dataframes)
 • Participate in Code reviews.  Assist in QA efforts on tasks by providing input for test cases and supporting test case execution.
 • Analyze transaction errors, troubleshoot issues in the software, develop bug-fixes, involved in performance tuning efforts.
 • Participate in troubleshooting and resolving data integration issues such as data quality.
 • Attend Daily Stand-up, Sprint Planning & Retrospective meetings
 • Deliver increased productivity and effectiveness through rapid delivery of high-quality applications.
 • Provide work estimates and communicate status of assignments.
 • Daily production support for Enterprise Data Warehouse including ETL/ELT jobs


Požiadavky

Here's what you need:
 • Advanced technical experience to include working with Data Analytics tools to pull data from different sources (i.e.: ETL tools, ETL programming)
 • Proficient SQL skills, and Python
One more thing, US Citizenship is required, and no Dual 

Bonus points if:
 • Comfortable working in Linux and distributed environment
 • Experience with AWS
 • Experience with Hadoop (Cloudera/Impala), Hive
 • Agile Scrum or Kanban experience or Training
 • Experience with Cloud base architecture (example: Bluemix, Google Cloud or AWS development).
 • Experience using Apache Spark, Nifi and/or Kafka.
 • Experience using Python and Spark/Python/SQL and common data science tools & libraries (e.g. NumPy, Pandas,etc.)
 • Proficiency in other programming languages (Java, etc.)

Im

Important Information

An active security clearance or the ability to obtain one may be required for this role.

Candidates who are currently employed by a client of Accenture or an affiliated Accenture business may not be eligible for consideration.

Applicants for employment in the US must have work authorization that does not now or in the future require sponsorship of a visa for employment authorization in the United States and with Accenture (i.e., H1-B visa, F-1 visa (OPT), TN visa or any other non-immigrant status).

Accenture is a Federal Contractor and an EEO and Affirmative Action Employer of Females/Minorities/Veterans/Individuals with Disabilities.

Equal Employment Opportunity

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

Všetky rozhodnutia týkajúce sa zamestnávania sú prijímané bez ohľadu na vek, rasu, vyznanie, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, rodovú príslušnosť, genetickú informáciu, rodinný stav, občianstvo alebo akýkoľvek iný základ chránený štátnymi alebo miestnymi zákonmi.

Uchádzači o zamestnanie nebudú v rámci procesu prijímania do zamestnania povinní predložiť výpis z registra trestov obsahujúci už zneprístupnené, alebo vymazané tresty, alebo zatknutia.

Uchádzať sa o pozíciu
Pre reagovanie na pracovnú ponuku z mobilného zariadenia musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu. Pre reagovanie na pracovnú ponuku z tabletu musíte najskôr nahrať váš životopis. Chcete si to ešte premyslieť? Nechajte si túto ponuku zaslať na svoju emailovú adresu.

Život v Accenture

Pracuj na mieste, ktoré ťa inšpiruje objavovať tvoje vášne a podporuje a rozvíja tvoje nadanie. Staň sa súčasťou špičkových technologických inovácií v rámci tých najlepších projektov, aké si len dokážeš predstaviť.

Pracovné prostredie

Podávaj čo najlepšie pracovné výkony v prostredí, ktoré podnecuje inovácie vo všetkom čo robíš.

Vzdelávanie a rozvoj

Nájdi si čas na svoj rozvoj a vzdelávaj sa po celý čas v Accenture, či už v našich regionálnych vzdelávacích centrách, digitálnych učebniach, on-line kurzoch, či vzdelávacích paneloch.

Zobraz všetko

Spoznaj Accenture

Viac než 500 000 našich zamestnancov vo viac ako 120 krajinách sveta spája bezkonkurenčné skúsenosti a odborné zručnosti naprieč vyše 40 odvetviami. Vítame silu zmeny, ktorá nám pomáha vytvárať hodnoty a spoločné úspechy pre našich klientov, ľudí, akcionárov, partnerov a komunity.

Zobraz všetko

Zostaň v kontakte

Pridaj sa k nášmu tímu

Vyhľadaj si voľné pracovné pozície, podľa svojich zručností, či záujmov. Hľadáme zanietených, zvedavých a kreatívnych tímových hráčov, ktorí sa neboja prinášať nové riešenia.

Vždy o krok vpred

Buď vždy o krok vpred a získaj užitočné tipy a informácie pre rozvoj tvojej kariéry, priamo od špičkových odborníkov z tvojho odvetvia.

Buď s nami v kontakte

Dostávaj upozornenia na nové pracovné príležitosti, novinky a tipy prispôsobené tvojim preferenciám. Zisti, aké zaujímavé príležitosti na teba u nás čakajú.

Zobraz všetko