Všetci máme za sebou nečakaný rok. V rodinách, podnikaní, vo vzájomnej spolupráci. Pandémia nám okrem výziev dala aj príležitosť znovu si uvedomiť hodnoty, ktoré boli považované za samozrejmosť. Dokázali sme sa zomknúť pre bezpečnosť tých najzraniteľnejších, a to aj za cenu toho, že sme sa museli obmedziť my sami. V rodinách, v práci, v celej spoločnosti, sme pocítili, veľkú spolupatričnosť. To, čo sme sa v tomto roku naučili, si chceme preniesť aj do toho, ďalšieho. Rozhodnite spolu s nami o tom, ktorého nášho partnera z neziskového sektora podporíme v závere tohto roka.

Takto sme zareagovali na pandémiu

 • 6 300 eur – naši kolegovia priamo prispeli na transparentný účet iniciatívy #KtoPomozeSlovensku. Spolu s príspevkom firmy vo výške 15 tisíc EUR boli prostriedky použité na nákup ochranných pomôcok a vreckového sonografu pre pneumologické oddelenie Nemocnice Ružinov.
 • 100 kusov počítačov – od začiatku pandémie sme darovali školám a neziskovým organizáciám počítačové vybavenie, využité najmä na podporu dištančného vzdelávania.
 • 1 000 používateľov – dosah platformy ucimsadoma.sk, ktorej obsah pomáhali spoluvytvárať naši dobrovoľníci.
 • 25 školení – zrealizovaných v rámci interného programu duševného zdravia, ktorý sme zintenzívnili počas pandémie.
Let there be Change

O čom môžete rozhodnúť?

V našom vianočnom pozdrave ide tradične o veľa. Ponúkame vám možnosť pomôcť organizáciám, ktoré aktívne prispievajú k zmierňovaniu dôsledkov pandémie. Zameriavame sa na tri oblasti: práca s najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, vzdelávanie a duševné zdravie. Týmto spôsobom chceme spolu s vami vyjadriť poďakovanie za to, že tieto organizácie vytvárajú dôležité spoločenské hodnoty, ktoré by ani v čase pandémie nemali byť prehliadané.

Pomôžte nám vybrať jednu z troch výnimočných organizácií, ktorej venujeme 3 000 eur na ďalší rozvoj.

Vzdelávanie

 • Od začiatku pandémie sme darovali školám a neziskovkám viac ako 100 počítačov na podporu dištančného vzdelávania.
 • Našivoľníci pripravili koncept novej online vzdelávacej platformy pre organizáciu zmudri.sk a pomohli s prípravou obsahu pre ucimsadoma.sk, ktorú využilo viac ako 1000 žiakov, rodičov a seniorov.
 • Pre deti zamestnancov sme realizovali online hodiny programovania.
 • Na jeseň sme s partnermi spustili v online podobe školenia učiteľov informatiky #DigitalSkills. Absolvovalo ich už viac ako 1500 učiteľov a ukázali sa byť veľmi efektívne aj pri dištančnej výuke.

Môžete si vybrať: Teach for Slovakia

Darovaná suma by organizácii umožnila:

 • zabezpečiť stravu pre 120 detí počas 2-týždňovej Letnej školy 2021 alebo
 • poskytnúť štipendiá pre 4-6 mladých lídrov počas kempu, ktorý ich pripraví na rolu učiteľa v náročných podmienkach slovenských škôl alebo
 • zorganizovať 2-dňové školenie pre 41 mladých lídrov, s cieľom zlepšiť kvalitu výučby pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podpora duševného zdravia

 • Počas roka 2020 sme v reakcii na pandémiu pripravili 25 školení v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré poskytli pomoc našim zamestnancom a ich rodinám.
 • Naši zamestnanci a ich rodinní príslušníci môžu aj počas pandémie využiť pomoc psychológa na bezplatnej linke podpory 24/7.
 • Stali sme sa spoluzakladateľom Koalície firiem za duševné zdravie.
 • Pro bono sme navrhli UX dizajn webu pre krízové linky pomoci www.pomozeme-krizovelinky.sk.

Môžete si vybrať: IPčko.sk – internetová poradňa

Darovaná suma by organizácii umožnila

 • vyškoliť 50 nových psychológov, aby boli schopní poskytovať poradenstvo a intervencie v kritických situáciách.
 • preškoliť 120 služobne starších psychológov už zapojených do programu zvyšná časť príspevku poslúži na technické vybavenie štúdia, z ktorého pravidelne vysielajú zdarma webináre, podcasty a lifestreamy pre mladých na Twitchy. Štúdio sa využíva aj na online vzdelávanie, ktoré aktuálne nie je možné robiť prezenčnou formou.

Pomoc pandémiou najviac ohrozeným skupinám

 • Po vypuknutí pandémie sa naši zamestnanci zapojili do výzvy prispieť iniciatíve #KtoPomozeSlovensku na nákup ochranných prostriedkov sumou 5000 eur. Celkovo sa v kampani “Accenture pomáha” vyzbieralo 6300 eur, čo firma ocenila pridaním 3-násobku cieľovej sumy. Spolu sme tak poslali na účet organizácie viac ako 21 000 eur, ktoré boli použité na nákup ochranných pomôcok a vreckového sonografu pre ružinovskú nemocnicu.
 • Na 3D tlačiarňach naši dobrovoľníci vytlačili viac ako 1 000 komponentov pre ochranné pomôcky pre zdravotníkov, zariadenia sociálnych služieb a školy.
 • Finančne sme prispeli sumou 2000 eur do humanitárnej zbierky organizácie Cesta von, ktorá smerovala na zabezpečenie základných potrieb v marginalizovaných rómskych komunitách.

Môžete si vybrať: Kto pomôže Slovensku

Darovaná suma iniciatíve umožní nákup a distribúciu:

 • 35 000 kusov jednorazových ochranných rukavíc alebo
 • 10-15 kusov germicídnych žiaričov alebo
 • 350 kusov ochranných overalov alebo
 • 400 litrov dezinfekcie

Ďakujeme

Rok 2020 môžeme nazvať rokom spolupatričnosti, počas ktorého sa nám podarilo pretaviť atmosféru vianočnej solidarity do všedných dní. Prajeme si navzájom, aby sme v roku 2021 čelili optimistickejším výzvam, o ktorých sa porozprávame na spoločných stretnutiach.

Prajeme vám pokojné prežitie Vianoc a dobré vykročenie no nového roku.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter