Vad vi på Accenture kallar Industry X.0 är - för att uttrycka det enkelt - digitalisering av industrin eller industrins digitala återfödelse.

Verksamheter som har kommit långt inom Industry.X.0 har som regel flera gemensamma egenskaper:

  • De är smarta, med varje produkt och produktionsprocess självövervakande och datagenererande, medvetna om utvecklingen av sitt sammanhang.
  • De är uppkopplade och delar data överallt i realtid.
  • De är aktiva och kan reagera och förändras snabbt för att möta nya behov och ta till sig nya möjligheter.
  • Och de lär sig, skapar allt mer relevanta och värdefulla erfarenheter över tid.

Och vilka resultat uppnår de? Helt nya nivåer av kundanpassning; nya tillväxtmöjligheter och helt nya effektivitetsnivåer.

Industri X.0 handlar om att omvandla hela affärsmodeller; att gå från produktion och försäljning av fysiska produkter till att skapa och marknadsföra helt nya erfarenheter och resultat.

Sveriges resa mot Industry X.0

Många svenska företag använder redan idag digital teknik som molnet, sociala plattformar och mobila enheter för att göra samma ska som de alltid gjort, men mer effektivt. Men räcker det?

Industry X.0. tar sin början när företag använder en optimerad svit ny avancerad teknik, från AI till IIOT. Dessa digitalt aktiva företag går vidare utöver den fjärde industrirevolutionen genom att utveckla smarta produkter, uppkopplade tjänster och affärsmodeller som möjliggör nya typer av affärer baserade på utkomst snarare än sålda enheter.

Industri X.0 handlar om industrimodellers omvandling. Att uppnå detta påverkar strategins själva kärna: Forskning och utveckling, produktresan och hur företag definierar och hanterar det de levererar till sina kunder.

Större ekosystem

Sverige har stor potential när det gäller digitaliseringen av sina industrier. Se till exempel på Scania eller Volvo, bägge är svenska lastbilstillverkare med stora globala marknader, som exporterar större delen av sina produkter. För att lyckas på de globala marknaderna måste de skapa och leverera nya typer av digitala tjänster och upplevelser åt sina kunder. För att uppnå detta står deras avdelning för forskning och utveckling inför en utmaning som de inte kan ta itu med genom att bara växa internt. En tonvikt på att skydda IP och koncentrera FoU på en plats har varit den förhärskande modellen. Men för att lyckas i det nya krävs olika former av partnerskap i ekosystem och samarbetspartners som bidrar med olika kompetenser. Detta i sin tur, kräver stor förändring av kultur och tänkesätt.

Norden är en mycket spännande region med stor potential för att digitalisera industrin.

Digitalisering av FoU

Företagen gör redan betydande investeringar i forskning och utveckling. Men för att åstadkomma en digital omvandling måste själva FoU bli en digital process vilket är en stor omställning. Svenska företag vet att förändringen är på gång, men det tar fortfarande tid att påbörja resan. Accentures undersökningar visar att medan en tredjedel använder digital teknik för att låsa upp nya effektivitetsnivåer och hälften gör det för att hitta nya källor till tillväxt gör endast 6 procent både och . Vi ser företag i Sverige som skapar produkter – men som finner det svårare att utöka dessa produktinnovationer till kommersiellt attraktiva förslag åt kunderna.

Från år till dagar

Industriföretagens traditionella hastighet för att få ut en produkt på marknaden är vanligtvis mellan 3–6 år. Som en kontrast tänker företag med digital verksamhet i veckor eller dagar. Konsekvenserna av att leverera nya tjänster och erfarenheter och de användningsfall som företagen behöver utveckla för anslutning, data, analys etc. är långt ifrån obetydliga. Det kräver att de omprövar produktutvecklingen och hur digitaliseringen förändrar kärnprocesser. För företag i Sverige, liksom överallt, är detta en utmaning. Traditionella företag har svårt att vara innovativa på detta sätt. Medan denna utmaning dock tydligt förstås på högsta nivå, är det svårare att få den att genomsyra hela organisationen.

Öppna upp för innovation

Vi har några tydliga exempel i Sverige på hur nya tillvägagångssätt för innovation och deltagande i ekosystem, som utvecklas kring en plattform, kan uppnå en differentiering. Se på Scania One. Scania One tillhandahåller uppkopplade fordon med ett utbud av datatjänster, men det är också uppbyggt som en öppen plattform. Utvecklare uppmuntras att lägga till egna tjänster som kan tillgodose de specifika behoven för vad fordonet används till (dvs. resultat) istället för själva fordonets prestanda. Det öppnar upp för ett obegränsat utbud av tjänster och tillkännager tydligt att Scania inte kan skapa alla dessa tjänster själva.

Tre områden för en Industry X.0-framgång

För andra som vill följa efter ser vi tre nyckelområden som de måste ta itu med:

  • Inbäddade och uppkopplade produkter, hur kopplar företagen upp sina produkter? Hur kopplar de från plattformsnivån till kunden och säkerställer att de har rätt lösningar på plats för att göra detta?
  • Utforma rätt tjänster, företagen kan inte utveckla och driva allt på egen hand. Så hur kan de skapa en innovativ miljö som spänner över idéskapande till lansering? De måste utforma och driva nya tjänster i hög hastighet och i skala, skapa rätt tillvägagångssätt för innovation som går snabbt från koncept till test.
  • Ombilda sina kärnoperativa processer, flytta från bortkopplade, dokumentbaserade processer till en uppkopplad strategi. De måste: integrera tidigare hierarkiska processer och lösningar för att dela med sig av nya idéer, produkter och förändringar och därigenom möjliggöra snabb innovation över hela företaget.

Industri X.0 innebär en total omvälvning av bilindustrin. Nästa generations tjänster för webbanslutna bilar bygger på ett helt ekosystem av olika leverantörer.

Pelle Magnusson

Associate Direcor – Accenture Digital
Expert på Industry.X.0

MORE ON THIS TOPIC

Vår senaste globala forskning kring Industry X.0
Industry X.0 Overview

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter