LATEST THINKING


See more, do more, be more.

FRAMTIDEN TILLHÖR INTELLIGENTA ORGANISATIONER

En ny undersökning från Accenture och HfS visar att framtiden tillhör företag med intelligenta organisationer, det vill säga företag som kombinerar data och intelligent teknik med mänsklig kompetens och uppfinningsrikedom för att fatta datadrivna beslut, stärka företagets resultat och skapa kundupplevelser utöver det vanliga.


LÄS HELA RAPPORTEN HÄR [PDF]
DIGITAL OMVÄLVNING, ÖKAD KONSUMENTMAKT OCH EN EXPLOSION AV DATA

Flera nya trender tvingar företag att anpassa sin verksamhet för att kunna ta sig an nya utmaningar, hålla jämna steg med kundernas ständigt växande förväntningar och säkra företagets framtida fortlevnad.Av de tillfrågade oroar sig för den digitala omvälvningen och konkurrens från nya aktörer med större digital kunskap.


Uppskattar att mellan 50% och 90% av deras data är ostrukturerad och svårtillgänglig.

 

Säger att företagets back-office inte hänger med i de krav som ställs till följd av kunders ökade förväntningar.

FEM VIKTIGA DELAR AV INTELLIGENTA ORGANISATIONER

Teknik är ingen magisk universallösning på egen hand. För att kunna uppå en tydlig förändring av affärsverksamheten måste företag kombinera expertis inom affärsprocesser med teknisk utveckling och nya kompetenser.


 
Innovativa talanger
Datadrivna i grunden
Tillämpad intelligens
Utnyttja kraften i molnet
Smarta ekosystem för samarbete
 

LÅT DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN VARA DRIVKRAFTEN BAKOM EN MER INTELLIGENT ORGANISATION

För att utveckla företagets affärsverksamhet till en intelligent organisation - en mer handlingskraftig verksamhet som fattar snabbare beslut utifrån aktuella data - krävs en både en förändring i företagets strategi för affärsprocesser, och helt nya, kraftfulla kapaciteter.

FEM FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ALLA ORGANISATIONER BÖR KUNNA BESVARA FÖR ATT SÄKRA FÖRETAGETS FRAMTIDA LÖNSAMHET:

Finns den kompetens som krävs för att leda företaget in i framtiden?

Finns den kompetens som krävs för att leda företaget in i framtiden?


Har företaget tillgång till den data som behövs för att driva en verklig förändring?

Har företaget tillgång till den data som behövs för att driva en verklig förändring?


Använder ditt företag intelligent teknik för att förbättra företagets innovativa förmåga och datadrivna beslutsfattande?

Använder ditt företag intelligent teknik för att förbättra företagets innovativa förmåga och datadrivna beslutsfattande?

Är företagets infrastruktur och operativa modell tillräckligt flexibel för att förutse kunders förväntningar och krav?

Är företagets infrastruktur och operativa modell tillräckligt flexibel för att förutse kunders förväntningar och krav?


Har företaget smarta samarbetspartners som kan hjälpa företaget att till fullo utnyttja sin potential för innovation?

Har företaget smarta samarbetspartners som kan hjälpa företaget att till fullo utnyttja sin potential för innovation?

VAR VILL DU BÖRJA?

Ta del av vår undersökning för att lära dig mer om hur intelligenta organisationer kan bidra till en mer flexibel och anpassningsbar verksamhet.The big read

The big read

20 minutes

Executive Summary

Executive summary

7 minutes

Slideshare

Slideshare

7 minutes

Infographic

Infographic

5 minutes

VÅRA EXPERTER

CONNECT WITH US

GET SOCIAL


Stay connected for more insights on business process transformation, and stay up to date with all things Accenture Operations.

LinkedIn LinkedIn LinkedIn Youtube Slideshare Blog

JOIN US


We're looking for people to deliver continuous, rapid-fire innovation and new business capabilities at Accenture Operations.