LATEST THINKING


AI kommer inte utkonkurrera mänskligheten.

Al: jobbtjuv eller nyckeln till frihet? - AI förgyller människan


Av: Patrik Björkler, Managing Director, Accenture Operations

Populärkultur tenderar att ställa människor och teknik mot varandra. Ta Terminator-filmerna som exempel. Detta något apokalyptiska sätt att se på teknologi är utdaterat, och göder en felaktig bild av att teknik är på väg att konkurrera ut mänskligheten. När verkligheten egentligen är en helt annan.

I själva verket har artificiell intelligens (AI) befriat oss från enformiga arbetsuppgifter och hjälpt oss att ta vår kognitiva kapacitet till nya höjder.

Företag har under de senaste åren automatiserat stora delar av sin verksamhet. Man började med enklare tekniska lösningar som interaktiva skärmar och automatisering av enklare uppgifter, för att sedan utveckla mer avancerade system som robotstyrda processautomationer (RPA) och sofistikerade analytiska applikationer.

Dagens AI-baserade applikationer har utvecklats ännu mer, och intar nya roller som assistenter, rådgivare och ”beslutsfattare”. Den personliga AI-assistenten Amy (från X:ai) kan exempelvis schemalägga möten, medan Saleforces AI-rådgivare Einstein kan svara på frågeställningar med hjälp av simuleringar. Inom en snar framtid kan AI också agera beslutsfattare genom att utvärdera olika möjligheter och fatta autonoma beslut.

Med tanke på förändringstakten är det inte konstigt att många människor känner oro inför en ny tidsepok, där intelligent teknik tar över en allt större roll i samhället.

Men sanningen är att artificiell intelligens visat sig vara mest lönsam när den interagerar med människor. När människor och teknik arbetar i symbios för att stärka varandra.

Teknikens styrka ligger i dess förmåga att hantera enorma mängder data, och att sköta repetitiva uppgifter och processa rutiner. Människans kompetens utgörs istället av hennes förmåga att lösa konflikter, fatta etiska - och moraliska beslut, samt bemöta och hantera andra människor, till exempel att läsa av en situation i en kundrelation.

AI möjliggör för människor att vara mer kreativa och hjälper dem att utveckla sina kunskaper och fokusera på de mer komplexa och utmanande delarna av sitt arbete. Detta kommer att leda till ökat engagemang och trivsel bland anställda, vilket i sin tur ger ökad produktivitet.

Undersökningar visar att AI kan öka produktiviteten med upp till 40 procent. Den ökningen baseras inte på att personalen ska arbeta övertid och spendera sena kvällar på jobbet. Snarare tvärtom. Avancerad teknik gör det möjligt för personal att effektivisera sin tid. Personalen kan därmed ägna mer tid till att fokusera på värdeskapande uppgifter som att flytta företagets fokus bort från traditionella regelbaserade ramverk till en resultatdriven företagsstrategi.

Enkelt uttryckt, AI kan öppna nya dörrar för oss människor att utvecklas som individer. Den nya tekniken gör det möjligt för oss att vara mer kreativa, utveckla vår sociala kompetens och bygga starka team med djupare relationer till våra kollegor.

Vad säger allt det här dig? Det finns två sätt att se på AI. Antingen som en skrämmande science-fictionfilm, eller som den inte fullt så läskiga verkligheten. Vi ska inte vara rädda för teknik, vi ska omfamna den så att vi själva kan få njuta av de roliga och utmanande delarna av vårt arbetsliv. Detta är en möjlighet för svenska företag att stärka sin konkurrenskraft!

Patrik Björkler
Accenture

Email Icon