Skip to main content Skip to Footer

THE MOMENTS THAT MATTER
A CONNECTED CUSTOMER EXPERIENCE
Accenture i Almedalen

Accentures program i Almedalen

Teknikutvecklingen innebär nervkittlande möjligheter men väcker också en del frågor.

Därför vill vi lyfta hur näringsliv och offentlig sektor kan nyttja potentialen i anvarsfull AI för att skapa ett humanare samhälle och ökad konkurrenskraft.

För oss är ansvarsfull innovation inte science fiction – det är verklighet.

Kom förbi oss i Almedalen och diskutera hur teknikutvecklingen kan bidra till ett blomstrande, mer inkluderande samhälle!

Välkommen till Accenture i Almedalen!


Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Energibranschen befinner sig idag i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter, intresset för energilagring växer samtidigt som ökad elektrifiering av samhället kräver investeringar i elnätet. Med detta som avstamp kommer vi diskutera en bransch i förändring.
Måndag 1 juli, 09.00 - 10.00, Strandvägen 4, Läs mer här


Behövs centraliserad elproduktion och elnät i framtiden?

Med energiomställningen är det sannolikt att vi får en kraftigt ökad andel intermittent elproduktion, framför allt vind. Om andra sektorer ska klara sina utsläppsmål kommer det troligen också bli mer elektrifiering av både transporter och industri. Hur ska vårt energisystem klara detta till en rimlig kostnad? Vilka andra tekniska lösningar måste till? Med detta som grund bjuder vi in tilll en diskussion kring hur en hållbar, konkurrenskraftig och säker elförsörjning ser ut i framtiden.
Tisdag 2 juli, 8.30- 9.30, Vinäger, Hästgatan 4, Läs mer här


Hur kan röstteknologi och konversations-AI användas för att bota ensamhet?

Digitalisering har förändrat, och fortsätter att förändra samhället. Med ny teknologi kommer nya möjligheter att påverka människors liv till det bättre, men även riskera att göra det sämre. Vi diskuterar hur konversations-AI och röstteknologi, om det designas rätt, kan hjälpa oss att tackla samhällsutmaningar. Vi kommer berätta om hur röstteknologi använts för att göra livet mindre ensamt för äldre medborgare, samt prata om vad som krävs för att man ska lyckas med den nya teknologin.
Tisdag 2 juli, 9.30 - 10.30, Vinäger, Hästgatan 4, Läs mer här


Kan AI bidra till att människor får arbeta som människor och mindre som robotar?

I den bästa av världar kan AI frigöra tid och kreativitet för människor och ta bort monotona arbetsuppgifter. Under seminariet ger Fjord sin syn på hur ett samarbete mellan människa och robot kan designas för att skapa värde för individen, samt positiv påverkan på affärer.
Tisdag 2 juli 15.30 – 16.30, Vinäger, Hästgatan 4, Läs mer här


Hur kan artificiell intelligens och ny teknik bidra till att förbättra mental hälsa?

Det finns en nedåtgående trend för den mentala hälsan i Sverige under de senaste åren. Hur korrelerad är den nedåtgående trenden med inträdet av digitala verktyg och hur kan AI användas för att förbättra den mentala hälsan i Sverige? Vi bjuder in till dialog kring dagens situation och om hur AI kan användas för att vända trenden.
Tisdag 2 juli, 08.30 - 09.30, Vinäger, Hästgatan 4, Läs mer här


Digital marknadsföring - det nya sättet att nå genom det digitala bruset

Vilka är de nya sätten att nå genom det digitala bruset och hur kan digital tystnad användas till din fördel? "Silence is gold" är en trend som uppkommit som ett resultat av det ständiga digitala bruset, och de företag som respekterar sina användares integritet vinner deras förtroende och slutligen medvetna uppmärksamhet. Vi bjuder in till en paneldiskussion kring den rådande trenden och hur det nya användarbeteendet ändrar produkter och tjänster.
Onsdag 3 juli, 09.30 - 10.30, Vinäger, Hästgatan 4, Läs mer här

Accenture AI For Good Mingel

Varmt välkommen till en kväll med mingel och gott sällskap på resturang Vinäger! Här bjuds inte bara på bubbel, vi visar också på hur AI kan bidra till ett bättre samhälle, exempelvis bättre mental hälsa och minskad upplevd ensamhet hos äldre.

Tisdag 2 juli, 17.00-18.30, Vinäger, Hästgatan 4

För att anmäla dig till vårt mingel tisdag den 2 juli, fyll i dina uppgifter nedan.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code