Accenture i Almedalen 2018

Tillsammans accelererar vi Sveriges innovationskraft

Förmågan att skapa och genomföra innovativa idéer och se möjligheter är central för oss på Accenture – i arbetet med våra kunder, medarbetare och för samhället i stort.

I Almedalen diskuterar vi därför hur organisationer i dagens digitala värld bäst hanterar och svarar på förändring, driver innovation och kontinuerligt utvecklas.

Kom förbi oss och diskutera, inspirera och låt dig inspireras - Tillsammans accelererar vi Sveriges innovationskraft!

Välkommen till Accenture i Almedalen!

ACCENTURES PROGRAM I ALMEDALEN

Måndag 2 juli


Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och ny teknik, energilagring, ökad elektrifiering av fordonsflottan och i övriga samhället och småskalig elproduktion öppnar nya möjligheter. Energibranschen är kort sagt i omdaning! Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 09.00 – 10.00, Kronstallgränd 4


Ethics Economy - hur kan man ta tillvara på all välvilja att göra gott och engagera sig i samhället?

I dagens samhälle ställer både kunder och anställda nya krav på företag – för att vinna kunder och personal måste företagen ta ett samhällsansvar. Vi diskuterar hur organisationer kan göra verklig skillnad i en värld som behöver kraftsamla för att uppnå ett öppnare och mer integrerat samhälle. Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 08.00 – 09.30, Vinäger, Hästgatan 4


In transparency we trust – eller hur blockkedjan kan bidra till ett bättre samhällsklimat

I dagens samhälle ställer kunder nya krav på företag – det räcker inte att leverera bra produkter eller tjänster – det måste finnas ett samhällsansvar och en transparens kring de affärer företaget gör. Vi tror att blockkedjan kan bidra till mer transparens, och här kommer vi ge exempel på hur. Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 09.30 – 10.30, Vinäger, Hästgatan 4


Introduktion till Artificiell Intelligens – varför pratar vi om ansvarsfull AI?

Vad har artificiell intelligens för påverkan på oss som medborgare och konsumenter och varför måste vi prata om en ansvarsfull AI implementering (och vad menar vi egentligen med ”ansvarsfull”)? Seminariet hålls som en del i Accentures eventserie kring ansvarsfull AI inom samhälle, affärsvärlden och hälsa. Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 15.00 – 15.30, Vinäger, Hästgatan 4


Personalisering eller analysövertramp - var går gränsen i den offentliga debatten?

Kan information som delas online användas för opinionsdrivande verksamhet på ett etiskt och trovärdigt sätt, och i så fall hur? Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 15.45 – 16.30, Vinäger, Hästgatan 4


En datadriven värld - en boost för årsrapporten men på bekostnad av kunden?

Hur arbetar svenska företag med AI och de etiska utmaningarna som kommer med det? En diskussion med ledande aktörer inom näringslivet kring strategi för att skapa en rättvis AI. Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 16.45 – 17.30, Vinäger, Hästgatan 4


Artificiell Intelligens tar över vården och drivs av de globala teknologijättarna – hur säkrar staten jämlikhet?

AI tar över allt större delar av vården och de globala teknologijättarna leder utvecklingen. Vad blir statens roll när vård erbjuds utanför de offentligt finansierade verksamheterna, och hur säkras jämlikhet och vårdkvalitet? Läs mer här.

Tid och plats: 2 juli, 17.45 – 18.30, Vinäger, Hästgatan 4Tisdag 3 juli


Hur överlever energibolagen när de måste bli IT-bolag?

Energibranschen förändras i snabb takt. Hur klarar energibolagen en omställning där de måste utvecklas och bli IT bolag? Eller kommer andra bolag ta över delar av energimarknaden? Läs mer här.

Tid och plats: 3 juli, 09.00 – 10.00, Vinäger, Hästgatan 4


Hur kommer (r)evolutionen inom digitala valutor att påverka samhället och individen?

Det finansiella systemet står inför en stor omställning. Sverige rör sig mot ett kontantlöst samhälle, och en studie visar att 66% av återförsäljare kommer sluta att ta emot kontanter som betalning innan 2030. Hur kommer (r)evolutionen av pengar att påverka samhället? Läs mer här.

Tid och plats: 3 juli, 13.00 – 14.30, Josbaren, Hästgatan 4Onsdag 4 juli


Så kan barns rättigheter hjälpa ditt företag till ökad social hållbarhet och affärsnytta

När företag ska anta utmaningen som Agenda 2030 satt upp står social hållbarhet högt på listan. Hur kan barns rättigheter bidra till företags hållbarhetsarbete? Fyra näringslivsrepresentanter däribland Accentures forskningschef Agneta Björnsjö, berättar om sina företags insatser för barn och vad de har genererat i form av affärsvärde och hållbarhet. Läs mer här.

Tid och plats: 4 juli, 09.00-10.00, Dagens industri,Donners plats 2


Så blir världen bättre – och roligare

Hur ska vi förbättra världen – och samtidigt göra den roligare? Här får du bland annat lyssna till Accentures Josefine Olsson som talar om hur modeindustrin ska bli mer hållbar. Läs mer här.

Tid och plats: 4 juli, 16.00 – 17.30, Donnerska huset, Donners plats 1

VAR OCH NÄR?

Måndag 2 juli, Vinäger, Hästgatan 4, Visby

Tisdag 3 juli, Vinäger + Josbaren, Hästgatan 4, Visby

Vinäger. This opens a new window.

OM ACCENTURE

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats.

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad på digitala upplevelser och tjänster som engagerar konsumenter över flera plattformar. 2015 förvärvade vi även svenska Brightstep som nu är en del av Accenture Interactive, ett konsultbolag helt inriktat på digital handel. För närvarande är vi 442 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav 1100 är verksamma i Sverige.