Sverige på fjärde plats när WEF utvärderar världens energisystem

World Economic Forum presenterade nyligen rapporten Global Energy Architecture Performance Index Report 2014. Rapporten har tagits fram tillsammans med Accenture och syftar till att hjälpa världens länder att på nya och kreativa sätt bemöta de energiutmaningar de står inför. 124 länder har bedömts efter hur pass väl de balanserar ekonomisk tillväxt mot hållbara och säkra energilösningar.

”Att enbart kunna stoltsera med stora naturtillgångar eller ekonomisk utveckling garanterar inte en hög placering på listan”, säger Roberto Bocca, Senior Director och Head of Energy Industries på World Economic Forum. ”Ett effektivt energisystem kräver fokus på alla tre delar av den så kallade energitriangeln – hållbara lösningar för miljön, trygg energiförsörjning samt rimliga priser.”

Överst på listan placerar sig Norge, följt av Nya Zeeland, Frankrike och Sverige. De tio topplaceringarna domineras av länder inom EU och OECD, med undantag för Costa Rica och Colombia. Nära hälften (41 procent) av energiförsörjningen i dessa tio länder kommer från koldioxidsnåla energikällor, jämfört med det globala genomsnittet på 28 procent.

Många länder inom EU och Norden har under en längre tid jobbat med att utveckla koldioxidsnåla energilösningar, vilket samtidigt har haft en påverkan på priserna. Detta drabbar både företag och konsumenter, och den politiska debatten kretsar för tillfället kring att försöka hitta en balans mellan hållbarhet och konkurrenskraft.

Det råder emellertid stora skillnader mellan världens regioner. Rapporten visar att många utvecklingsländer fortfarande kämpar med att bemöta invånarnas grundläggande energibehov, då mer än hälften av befolkningen i dessa länder ännu inte har tillgång till elektricitet. Rapporten lyfter även fram att 32 procent av länderna är beroende av importerad energi för att bemöta mer än hälften av sina behov. Energihandel kan emellertid ha positiv effekt på både de importerande och exporterande länderna, samtidigt som det finns stora risker inblandade, i synnerhet ifall ett land är beroende av ett fåtal handelspartners.

”Vår analys visar att det inte finns en enskild väg framåt, utan varje land måste utgå ifrån sina egna förutsättningar och utifrån dessa fatta svåra beslut om framtiden”, säger Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för Accentures managementkonsulttjänster inom energi och naturtillgångar. ”Vårt index hjälper länder att tydligare se de hinder som står i vägen vid övergången till nya energikällor. Exempel på sådana hinder kan vara statliga subventioner som stör marknaden, osäkerhet kring den energipolitik som förs eller ovisshet kring finansiering av forskning och utveckling av nya energikällor och energitekniker.”

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Tegnér

Nordiskt ansvarig för managementkonsulttjänster inom energi och naturtillgångar, Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 34 22

Anna Markelius

Marknadschef, Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 281 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se