NEWS RELEASE


Många smartphones och förändrat konsumentbeteende en utmaning för teleoperatörerna

Sverige ligger i topp vad gäller smartphoneanvändande. 78 procent av svenskarna angav att de ägde en smartphone vilket kan jämföras med snittet i utvecklade länder1 som ligger på 67 procent. Detta framkommer i Accentures senaste studie Mobile Web Watch 2013, som undersökt hur konsumenter använder sig av mobila enheter och vilka mobila tjänster de efterfrågar. Drygt en fjärdedel, 27 procent, av svenskarna angav att de använde sig av tjänster för internetsamtal så som Skype och Viber via sin smartphone. Hela 36 procent angav att de planerade att börja använda sådana tjänster inom de kommande tolv månaderna.

  • Det är spännande att se hur pass snabbt vi förändrar vårt användande av mobila tjänster. Att mer än en tredjedel av svenskarna planerar att börja ringa samtal genom internet redan under det närmaste året kan ställa höga krav på teleoperatörerna. De har redan kommit långt i arbetet mot att ställa om till affärsmodeller som håller lönsamheten oförändrad, och utmaningen blir nu att hitta modeller som även ökar lönsamheten. Innovation och nya intäktskällor kommer att bli nödvändiga för att teleoperatörerna i förlängningen ska undvika att endast blir leverantörer av internetuppkopplingar, säger Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment på Accenture.

I undersökningen framkom också att 69 procent av svenskarna skulle använda sig av internetbaserade röstsamtal ännu oftare om hastigheten och kvaliteten på nätet för dataöverföring förbättrades. 59 procent menade att de kunde tänka sig att betala mer för snabbare uppkoppling via 4G-nät. Av dessa kunde en fjärdedel tänka sig att betala upp till tio procent mer för 4G än de betalar idag för 3G, medan fem procent var öppna för att betala hela 30 procent mer.

  • Det ökade användandet av internettjänster i mobilen kommer att göra det ännu mer värdefullt för konsumenterna att ha stabila nät med hög överföringshastighet. De operatörer som kan säkra en hög kvalitet och hastighet på sina tjänster kommer att stå bäst rustade för att möta de förändringar som sker på marknaden, och på så sätt kunna behålla och locka nya kunder. En potentiell utveckling är att abonnemangen och erbjudandena i större utsträckning blir gränsöverskridande, där de teleoperatörer som bäst paketerar attraktiva, globala tjänster kan sticka ut bland konkurrenterna, säger Niclas Poldahl.

Andra resultat som framkom ur undersökningen:

  • Inom ett år kan 80 procent av kineserna använda sig av mobila betalningslösningar och 60 procent av internetbaserade röstsamtal.

  • Nästan 70 procent av svenskarna och engelsmännen tycker att mobila reklamannonser är irriterande (jämfört med 46 procent i snitt).

  • 41 procent av italienska konsumenter planerar att börja använda mobila betalningslösningar (jämfört med 28 procent i snitt)

  • Tre fjärdedelar av de som äger en mobiltelefon i Kina använder sig av en smartphone.

Metod
Accenture Mobile Web Watch 2013 tillfrågade 30 900 internetanvändare i 26 länder, varav 1000 i Sverige. Mogna marknader som undersöktes var Österrike, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Nederländerna, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Bland tillväxtmarknaderna undersöktes Argentina, Brasilien, Chile, China, Indien, Mexiko, Ryssland, Sydafrika och Turkiet. Onlineundersökningen skedde på det lokala språket och genomfördes mellan november 2012 till januari 2013. Den undersökta populationen är representativ för internetanvändare gällande ålder, kön och inkomst. För mer information, vänligen besök hemsidan www.accenture.com/MobileWebWatch2013.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 266 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se


För mer infomation, vänligen kontakta:

Niclas Poldahl
Ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment, Accenture
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture