NEWS RELEASE


Index visar på betydande skillnader mellan länders energisystem – Sverige näst bäst i världen

Höginkomstländer leder övergången till ny infrastruktur, men det finns fortfarande mycket att göra i arbetet för miljömässig hållbarhet, enligt rapporten Global Energy Architecture Perfomance Index Report 2013 som nyligen släpptes av World Economic Forum.

Indexet mäter styrkor och svagheter i ett lands energisystem och ser på dessa utifrån ett integrerat ekonomiskt, miljövänligt och energisäkert perspektiv. Det är också skapat för att hjälpa länder att hantera och navigera dagens utmaningar som, enligt Internationella Energiorganet (IEA), kommer att kräva satsningar på energiinfrastruktur till ett värde av 25 000 miljarder kronor (3 800 miljarder USD) för att möta den ökande globala efterfrågan.

Resultaten visar att höginkomstländer har varit bäst på att hantera övergången till en ny energiinfrastruktur. Norge rankas högst i indexet, där en beslutsam energipolitik i kombination med många olika energikällor har gett billig och relativt ren energi som genererat stora intäkter till landet. Även Sverige har varit framgångsrikt och ligger tätt bakom Norge på andra plats.

Förutom Norge och Sverige finns sex andra europeiska länder på topp 10-listan, och från resten av världen fanns Nya Zeeland (5) och Colombia (6) representerade. Inget OPEC-land finns med bland de 50 bästa, och USA rankas på 55e plats. Bland BRICS-länderna leder Brasilien på 21a plats, följt av Ryssland (27), Sydafrika (59), Indien (62) och Kina (74).

Indexet visar samtidigt att höginkomstländer och länder med snabb tillväxt ofta underpresterar på en rad punkter som mäter miljömässig hållbarhet. Med snabbt ökad efterfrågan på energi samtidigt som många länder ifrågasätter sina kostsamma åtaganden att sänka koldioxidutsläpp, menar rapporten att det krävs kraftfulla åtgärder för att ta itu med detta.

Rapporten, som gjorts i samarbete med Accenture, tillägger att många utvecklingsländer fortfarande kämpar med att tillgodose medborgarnas grundläggande energibehov; 12 procent av länderna i undersökningen kunde förse mindre än 50 procent av sin befolkning med elektricitet.

Undersökningen bedömer också att frågor rörande subventioner till fossila bränslen, användande av vatten till energiproduktion samt hur man effektivast hanterar stora resursfyndigheter är frågor som måste tas itu med globalt.

”Beslut i energifrågor kan förenklas genom en gemensam förståelse för de kompromisser som krävs”, förklarade Roberto Bocca, Senior Director, Head of Energy Industries, World Economic Forum. ”Beslutsfattare måste göra det enklare att genomföra snabba och mer kostnadseffektiva förändringar för att uppnå ett balanserat energisystem som är miljömässigt hållbart och samtidigt driver ekonomin framåt. Indexet är ett av verktygen i denna process”.

”Storleken och komplexiteten i den globala energibranschen kräver ett angreppssätt anpassat för respektive land för att kunna hantera den förändring som sker. Det finns ingen standardlösning som fungerar för alla”, sade Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden. ”Energy Architecture Performance Index hjälper länder att utvärdera sina utmaningar inom energiinfrastruktur och identifiera specifika områden att fokusera på, och visar dessutom praktiska exempel på hur länder bäst hanterar denna förändring. Sverige har under många år arbetat systematiskt för att minska beroendet av fossila bränslen och har ett stabilt energisystem, med en hög grad av koldioxidfri energiproduktion. Att Norge blev rankad bättre än Sverige beror på att de genom sina tillgångar av olja och gas har en stor energiexport, samtidigt som de har tillgång till förnybar vattenkraft för den inhemska elproduktionen”.

Om rapporten Global Energy Architecture Perfomance Index Report 2013
Global Energy Architecture Performance Index Report 2013 fick vägledning och stöd av en expertpanel med rådgivare. Den skapades i samarbete med Accenture. Åsikterna i rapporten behöver inte nödvändigtvis återspegla projektets rådgivare. Rapporten inkluderar perspektiv från representanter på hög nivå inom näringslivet, myndigheter, NGOs samt den akademiska världen. Hela listan på deltagare kan läsas här.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Tegnér
ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se