NEWS RELEASE


Antalet kvinnor på ledande positioner förväntas öka fram till 2020, visar ny undersökning från Accenture

Stockholm. I samband med den Internationella Kvinnodagen presenterar nu Accenture en ny rapport där man undersökt en lång rad arbetsmarknadsrelaterade frågor. I studien, där över 4100 män och kvinnor i 32 länder (även de nordiska länderna) har deltagit, har de tillfrågade bland annat fått svara på frågor om hur situationen för kvinnor i styrelser och företagsledningar kommer att förändras samt vilka egenskaper som värderas högst på deras respektive arbetsplatser. Resultatet visar att folk generellt välkomnar förändringar i arbetslivet och att de förväntar sig fler kvinnor på ledande positioner under de kommande åren.

De svarade gjorde ett antal uppskattningar om kvinnors roll i arbetslivet, bland annat:

  • Kvinnor i styrelser: Nära tre fjärdedelar av de svarande (71 procent) tror att antalet kvinnor i styrelser kommer att öka fram till 2020. I Norden är denna siffra emellertid något lägre, 68 procent. Fler män än kvinnor, 72 procent jämfört med 64 procent, tror att antalet kvinnor i bolagsstyrelser kommer att öka.

  • Kvinnliga chefer: Sju av tio (70 procent) tror att antalet kvinnor på VD-poster kommer att öka fram till 2020. Även i detta fall låg svaren i Norden något lägre än det globala snittet – 66 procent av nordborna tror att antalet kvinnor på VD-poster kommer att öka fram till 2020.

  • Kvinnor i företagsledningen: Nära hälften (44 procent) säger att deras företag i jämförelse med föregående år nu förbereder fler kvinnor för en position i företagsledningen.

”Det är glädjande att så många förväntar sig ett större antal kvinnor på chefspositioner framöver– nu är det dock viktigt att detta också blir verklighet”, säger Camilla Rundberg, ansvarig för Human Capital på Accenture. ”Mångfald vad gäller kulturell bakgrund, etnicitet och kön blir en allt viktigare framgångsfaktor för företagen, och fler måste inse att de helt enkelt inte har råd att förbise detta”, säger Camilla Rundberg.

Vidare gav studien även en rad andra insikter om arbetslivsrelaterade frågor, exempelvis:

  • Löneökningar och befordringar: Mer än hälften (57 procent) av de svarande har förhandlat om en löneökning, och tre av fyra (77 procent) av dessa har lyckats. Lite mindre än hälften (44 procent) har förhandlat om en befordran, och mer än två tredjedelar (68 procent) har fått en.

  • Föräldrar hemma: Mer än en tredjedel av alla arbetande föräldrar (36 procent män, 38 procent kvinnor) skulle föredra att stanna hemma om de hade råd. Dubbelt så många män som kvinnor (50 procent och 23 procent, respektive) skulle föredra att deras partner stannade hemma.

  • Värdet av erfarenhet: Nära tre av fyra (72 procent) av de svarande säger att erfarenhet är viktigare än utbildning i deras nuvarande jobb.

  • Nuvarande kunskap: De tre saker som de svarande anser att de bidrar med till deras arbetsgivare är effektivitet, en stark arbetsmoral och förmågan att snabbt lära sig nya saker (56, 50 och 44 procent, respektive).

  • Framtida kunskap: I framtiden tror de svarande att de mest efterfrågade kompetenserna kommer vara förmågan att arbeta med flera saker samtidigt, prata fler än ett språk, vara en lagspelare samt ha god datorvana (57, 54, 54 och 53 procent, respektive).

  • Tillfredsställelse med nuvarande arbetsgivare: Nästan hälften (48 procent) av de svarande uppger sig vara nöjda med sitt nuvarande jobb. De som inte är nöjda svarar att känslan av att vara underbetald är den största anledningen (37 procent), följt av brist på möjligheter till avancemang (25 procent).

För mer information, vänligen kontakta

Camilla Rundberg
Ansvarig för Human Capital, Accenture
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 281 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se