NEWS RELEASE


Nordea väljer Accenture och Temenos för att bygga om sitt system för banktjänster samt förbättra sina digitala banklösningar


STOCKHOLM; 11 september, 2015 – Nordea har valt Accenture och Temenos för att hjälpa banken att ersätta dess nuvarande system för banktjänster i Norden, som ett led i Nordeas "Simplification Program". Accenture kommer att stå för implementeringen av den nya plattformen för banktjänster som är baserad på Temenos mjukvara.

"Digitaliseringen och den snabba förändringen i kundernas preferenser gentemot online- och mobilbaserade lösningar, i kombination med ökade regleringar för verksamheten, förändrar bankbranschen i grunden. Den nya plattformen för banktjänster är ett viktigt steg i Nordeas Simiplification Program, som eftersträvar att tillgodose dagens och framtidens behov hos våra 11 miljoner kunder. Övergången till den nya plattformen kommer att ske steg för steg under de kommande fyra till fem åren. Förutom förenklade processer och produkter kommer den nya plattformen att utgöra ramen för en heltäckande digital affärsmodell, vilket förbättrar rörligheten i vår verksamhet och ger oss skalfördelar", sade Jukka Salonen, Chef över området Group Simplification på Nordea.

Accenture kommer att stå för konsulttjänster och systemintegration av programmet. Tjänsten kommer att tillhandahållas genom Accenture Core Banking Services, en affärsgren inom Accentures avdelning Financial Services som har utformat och implementerat Core Banking system till fler än 200 institutionella kunder i hela världen.

"I dagens snabbt föränderliga miljö driven av den digitala revolutionen behöver banker vara lika agila som startup-bolag. Det är vitalt för bankerna att nyttja den affärspotential som finns i det digitala och sträva efter en snabbare innovation, men de flesta banker hindras av sina föråldrade system", säger Peter Ekdahl, kundansvarig för Nordea och Managing Director på Accenture.

"Nordea visar att de har en vision för framtiden genom att byta ut sitt traditionella banksystem för att bättre kunna möta kundernas nuvarande och framtida behov. Vi är stolta och glada över att kunna hjälpa Nordea utforma en sådan viktig grundsten i deras digitala resa", tillägger Peter Ekdahl.

"Kundernas förväntningar förändras snabbt. Bankerna inser mer och mer behovet av en central bankinfrastruktur för att kunna leva upp till kundernas förväntningar. Samtidigt som systemet måste vara integrerat och i realtid, krävs även att det kan erbjuda förankrad information oberoende av hur mycket bankerna spenderar på front-end kapacitet. Detta är dock stora och komplexa projekt som kräver hög grad av konsultation och expertis inom integrerade system. Därför anser vi att värdet av Temonos mjukvara, utformad för att möta storbankernas behov, ökar markant när vi jobbar tillsammans med globala aktörer som Accenture eftersom de har erfarenhet av stora omstruktureringsprojekt och därmed kan hjälpa oss leverera snabba och pålitliga resultat", säger Andreas Andreades, styrelseordförande för Temenos.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Kiran Farooque
Burson Marsteller för Temenos

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka

336 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 30 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2014. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

Om Nordea
Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 800 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn.

Om Temenos

Temenos Group AG, baserad i Geneve, är en marknadsledande leverantör av mjukvarulösningar, och hjälper banker och andra finansiella institutioner att förändra sina verksamheter och ligga steget före de snabbt föränderliga marknaderna. Fler än 2000 företag över hela världen, vilket inkluderar 38 av de 50 största bankerna, förlitar sig på Temenos till processerna av dagliga transaktioner till mer än 500 miljoner bankkunder. Temenos kunder är bevisat mer lönsamma än sina konkurrenter: under 2008-2012 hade de 32 procent högre avkastning på totalt kapital, 42 procent högre avkastning på det egna kapitalet och 8,1 procent lägre kostnader i relation till intäkter jämfört med banker som använder äldre system.​