NEWS RELEASE


Unga svenskar kan uppnå jämställda löner år 2029, visar ny studie från Accenture

OVERVIEW

Stockholm; 8 mars 2017 – Kvinnor som tar examen i den industrialiserade världen år 2020 kan vara den första generationen som uppnår lönejämställdhet under sin karriär, visar en ny studie från Accenture. Sverige utmärker sig i undersökningen med lägst löneskillnader i världen, men en stor del av lönegapet på 34 procent saknar förklaringar.

Rapporten ”Getting to Equal 2017” visar att lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige kan överbryggas inom ett drygt årtionde. För undersökningen har Accenture tagit fram en modell för att räkna ut när män och kvinnor bör vara lönejämställda, samt vilka drivkrafter som påverkar löneutvecklingen. Om unga kvinnor bättre utnyttjar tre specifika drivkrafter som gynnar avancemang i karriären, i kombination med stöd från näringslivet och satsningar från staten, är förutsättningarna för lönejämställdhet goda.

Om drivkrafterna används på rätt sätt kan lönegapet mellan de män och kvinnor som tar högskoleexamen år 2020 i Sverige vara överbryggat redan år 2029, enligt rapporten. Detta är 16 år kortare tid till lönejämställdhet jämfört med det basscenario man utgår från idag.

I övriga utvecklade länder kan åtgärderna som Accenture identifierat göra att de som tar examen år 2020 uppnår lönejämställdhet år 2044 och i utvecklingsländerna 2066. Detta är 36 respektive 102 år kortare tid till lönejämställdhet jämfört med dagens utvecklingskurva.

”Att överbrygga lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige är en ekonomisk och konkurrensmässig nödvändighet, och vi måste agera proaktivt för att förbättra situationen så snabbt som möjligt”, säger Charlotta Kvarnström, ansvarig för mångfaldsfrågor och jämställdhet på Accenture.

Scenarier för att överbrygga lönegapet i Sverige

Scenarier för att överbrygga lönegapet i Sverige

Av Accentures undersökning framgår att på global nivå är snittet för löneojämställdhet sådant att för varje 100 kronor en kvinna tjänar, så tjänar en man 140 kronor. Utöver den här skillnaden kan konstateras att män i högre grad än kvinnor har ett betalande arbete (76 procent respektive 50 procent). Detta bidrar det så kallade ’dolda lönegapet’ där de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor är än mer påtagliga: för varje 100 kronor en kvinna tjänar får en man istället 248 kronor.

Sverige är det land som har det lägsta dolda lönegapet i världen, där män tjänar i snitt 134 kronor för varje 100 kronor en kvinna tjänar. Drygt 8 kronor (24 procent) av denna skillnad kan förklaras av att det är färre kvinnor som arbetar, cirka 7,5 kronor (22 procent) av att fler kvinnor jobbar deltid, 5,8 kronor (17 procent) av att fler kvinnor jobbar i lågavlönade yrken, och 1,7 kronor (5 procent) av att kvinnor jobbar i mer lågavlönade positioner inom företagen. Detta avräknat kvarstår dock fortfarande 7,8 kronor (32 procent) i löneskillnad mellan män och kvinnor som saknar förklaring.

Studien identifierar också en rad faktorer kvinnor kan påverka redan under universitetstiden som ökar möjligheten att nå lönejämställdhet. Kvinnliga studenter på kandidatnivå i Sverige är för närvarande mindre benägna än killar i samma position att studera något som de tror kommer att generera hög lön (26 procent respektive 41 procent), att ha en mentor i karriären (40 procent respektive 61 procent) eller att ha ambitionen att nå chefspositioner (41 procent respektive 48 procent). Dessutom är tjejer mindre benägna än killar på att ta till sig ny teknologi (46 procent respektive 74 procent) samt att ta data- och kodningskurser (66 procent respektive 84 procent).  

Rapporten, som har sin utgångspunkt i Accentures studie från 2016 kring hur man kan överbrygga lönegapet mellan män och kvinnor, har identifierat tre saker som kan hjälpa unga kvinnor att göra upp med löneskillnaderna.  

  1. Digitala färdigheter – den utsträckning i vilken kvinnor använder sig av digitala tekniker för att ta bygga nätverk, lära sig nya färdigheter och genomföra sitt arbete
  2. Karriärstrategi – vikten av att kvinnor siktar högt, tar välinformerade beslut och proaktivt pushar sin karriär framåt
  3. Fokus på ny teknik – viljan och möjligheten att ta till sig en högre grad av teknologiska färdigheter och digitala kunskaper för att avancera lika snabbt som män

Dessa tre drivkrafter, i kombination med stöd från näringslivet och rätt satsningar av staten och utbildningsväsendet, kan helt överbrygga lönegapet i Sverige till 2029, vilket innebär en ökning av svenska kvinnors totala inkomster med nära 285 miljarder kronor.

”Jämställdhet mellan könen är ett av de viktigaste områdena för en inkluderande arbetsplats, och det innefattar även lönenivåerna. Näringslivet, staten och utbildningsväsendet har alla ett ansvar för att överbrygga lönegapet mellan könen. Samarbete mellan dessa institutioner är en förutsättning för att uppnå detta”, säger Charlotta Kvarnström.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotta Kvarnström
ansvarig för mångfaldsfrågor och jämställdhet, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 91

Mail to Charlotta Kvarnström. This opens a new window.

Anna Markelius
Marknadschef,
Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Metod

Accenture har undersökt mer än 28 000 kvinnor och män, vilket också inkluderar studenter på kandidatnivå, i 29 länder. Urvalet utgörs av ett jämt antal kvinnor och män som representerar tre generationer (Millennials, Gen X och Baby Boomers) över alla nivåer i arbetskraften och på företag av olika storlek. Urvalets standardavvikelse uppgick till +/- 0,6 procent.

Data analyserades med hjälp av ekonometriska modeller för att identifiera drivkrafter bakom jämställdhet och framsteg i karriären, vilket sedan har kombinerats med offentlig data för utbildning, sysselsättning, ledarskap samt forskning från Världsbanken, OECD, World Economic Forum och FN för att undersöka implikationerna av eventuella förbättringsåtgärder. Beräkningarna på lönegapet är baserade på Accentures ekonomiska modell som tagit hänsyn till den lägre andelen kvinnor än män som har ett betalt arbete.

Länderna som medverkade i studien är Argentina, Australien, Österrike, Brasilien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Kina (Hong Kong och Taiwan inkluderat), Indien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Även Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten deltog. 

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 384 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/