NEWS RELEASE


VATTENFALL I SAMARBETE MED ACCENTURE FÖR ATT DIGITALISERA HR-FUNKTIONENOVERVIEW

STOCKHOLM; 8 juni, 2017 – Vattenfall, en av Europas största återförsäljare och producenter av värme och el, har ingått ett femårigt kontrakt med Accenture för att vidareutveckla och digitalisera företagets HR-funktion, vilket innebär en ny IT-plattform samt leverans av heltäckande HR-tjänster för alla anställda.

Accenture kommer att genomföra transformationsprojektet och leverera den digitala HR-lösningen som en tjänst, i en så kallad as-a-Service-modell. Lösningen är baserad på SAP SuccessFactors® samt de ledande HR-applikationerna ServiceNow, SAP Fieldglass® och Concur®, vilka kommer vara molnbaserade. I projektet används innovativa lösningar såsom Accentures Robotics Process Automation (RPA), artificiell intelligens och analytics-tjänster.

Stefan Dohler, finansdirektör på Vattenfall, understryker att beslutet att inleda ett strategiskt samarbete är i linje med Vattenfalls övergripande strategi.

”Vi har kommit till en viktig milstolpe. Minskade kostnader är ett av målen, men att få ledande system och processer som passar till ett företag av Vattenfalls storlek och internationella närvaro är minst lika viktigt. Vi kommer också kunna dra nytta av ytterligare teknikutveckling på det här området. Det här strategiska samarbetet kommer förbättra vår konkurrenskraft även på lång sikt och det ger Vattenfall möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet”, säger Stefan Dohler.

Accenture Operations och Accenture Technology kommer att designa, bygga och implementera de heltäckande HR-lösningarna för alla anställda på Vattenfall. Här ingår tjänster för rekrytering, hantering av tillfällig arbetskraft, resultatstyrning, bonusprogram, förmåner, administration av utvecklingsprogram, personaladministration, administration av pensionsprogram i Tyskland samt löneadministration genom tredjepartsleverantörer.

”Vi är mycket nöjda med att Vattenfall inleder ett strategiskt samarbete med Accenture för sin HR-transformation. Energibolagen står inför många utmaningar, de behöver hålla nere kostnader samtidigt som de fokuserar på att förbättra upplevelsen för de anställda. Det här uppdraget skapar värde på båda områdena, med mer effektiva HR-systemtjänster och processer, kombinerat med den analyskapacitet som krävs för att kunna ta mer strategiska beslut på HR-området”, säger Joost Van De Meent, Senior Managing Director på affärsområdet Resources hos Accenture.

Accenture Consulting kommer att jobba nära Vattenfall för att införa processer som är harmoniserade globalt och som förbättrar upplevelsen för användarna, och kommer dessutom att stödja Vattenfalls förändringsledning.

”Digitalisering är en väsentlig del av vår affärsstrategi, och vår digitala transformation av HR-funktionen kommer att ta oss ytterligare ett stort steg framåt på den resan. Accentures djupa kunskap om både branschen och den senaste tekniken säkerställer att det nya IT-systemet för HR-funktionen förbättrar för vår personal, även på längre sikt”, säger Kerstin Ahlfont, senior Vice President HR på Vattenfall.

”Vi ser fram emot att förse Vattenfall med effektiva och högkvalitativa HR-lösningar, inklusive förbättrade digitala tjänster för både chefer och anställda. Det ger Vattenfall möjlighet att fokusera ännu mer på sina strategiska mål”, säger Henrik Tegnér, Managing Director och kundansvarig på Vattenfall.

Accenture kommer att tillhandahålla sina tjänster från sina kontor i Prag och Mumbai och från Vattenfalls kontor i Stockholm, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Forsmark, Ringhals och Luleå.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Tegnér
Managing Director och kundansvarig på Vattenfall, Accenture
Tel: + 46 (0) 73 051 34 22

Mail to Henrik Tegnér. This opens a new window.

Henrik Tegnér
Managing Director och kundansvarig på Vattenfall, Accenture
Tel: + 46 (0) 73 051 34 22

Mail to Henrik Tegnér. This opens a new window.

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture 
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture 
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Press Office Vattenfall
Tel: +46 (0) 8 739 50 10


Mail to Press Office Vattenfall. This opens a new window.

Press Office Vattenfall
Tel: +46 (0) 8 739 50 10


Mail to Press Office Vattenfall. This opens a new window.

OM ACCENTURE

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 401 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

OM VATTENFALL

Vattenfall är helägt av svenska staten och en av Europas största återförsäljare av värme och el, och en av de största värmeproducenterna. Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.