STOCKHOLM; 4 maj 2018 – Snabba framsteg inom exempelvis artificiell intelligens har skapat nya intelligenta organisationer, som använder teknik för att sudda ut gränser mellan företag och privatpersoner. Det visar Accentures årliga rapport Technology Vision 2018, som förutspår de viktigaste tekniktrenderna för företag de kommande tre åren. För att lyckas ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som ny teknik medför, och samtidigt ha en positiv inverkan på samhället, krävs en ny typ av ledarskap som prioriterar tillit och ansvar.

Årets rapport fokuserar på hur snabba tekniska framsteg inom områden som artificiell intelligens, avancerade analysmetoder och molnlagring gjort det möjligt för företag att inte bara skapa innovativa produkter och tjänster, utan faktiskt förändra hur vi lever och arbetar. Detta i sin tur kommer att förändra förhållandet mellan företag, deras kunder och partners.

En del av Technology Vision baseras på en enkätundersökning med drygt 6 300 chefer och IT-ansvariga. Enkätundersökningen visar att 84 procent av de tillfrågade anser att företag har blivit en allt större del av människors vardag.

Ett konkret exempel på denna företeelse är Amazon. Genom sin stora online-närvaro, den smarta högtalaren Echo och AI-assistenten Alexa har man helt integrerats i människors vardag. Idag byggs särskilda förvaringsskåp med smarta låssystem från Amazon in i lägenheter i USA så att Amazon får tillgång till lägenheterna och kan leverera varor hem lägenhetsinnehavaren oavsett om de är hemma eller inte.

“Idag genomsyrar tekniken alla delar av vår vardag, och har förvandlat stora delar av samhället. På samma sätt som människors liv förändrades när elektriciteten kom, håller världen idag på att drastiskt förändras av nya digitala innovationer. Det innebär också att företagen som ligger bakom dessa innovationer måste förändras. Denna förändring kräver en ny sorts ledarskap som bygger på människors tillit och på så sätt även deras vilja att dela personlig data”, säger Joel Hofgren, ansvarig för affärsområdet avancerad teknik och arkitektur på Accenture.

Rapporten visar också att dagens tekniska omvandling är unik i jämförelse med andra historiska förändringar: för första gången bygger en förändring av det här slaget på tvåvägskommunikation. Människor använder inte bara företagens produkter och tjänster, man bidrar också med sin egen information. Denna typ av ”integrerad innovation” och tillit från konsumenterna sida kräver en djupare relation mellan människor och företag. En relation där människor kan identifiera sig med företagets mål och värderingar, och inte enbart med produkten. Detta medför också ett större ansvar för företagen ansvar gentemot konsumenter, affärspartners och samhället i stort.

För att uppnå detta krävs ledarskap och ansvarstagande från hela företaget. Moderna organisationer inser att dessa nya förväntningar från samhället kan vändas till en fördel. De använder det växande samspelet mellan människor för att bygga upp nya partnerskap med kunder, anställda, det offentliga och allmänheten. Ta elbilsföretaget Tesla som exempel. De arbetade tillsammans med den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av nödvändiga riktlinjer för självkörande fordon.

“Ett partnerskap utgörs inte längre enbart av produkterna ett företag producerar. Istället ligger företagsideologi och värderingar i större uträckning till grund för moderna partnerskap. Genom att ingå denna nya typ av partnerskap med såväl anställda som andra företag, kan företag snabbare bygga ett varumärke och utöka sin verksamhet till nya kundsegment, samt stärka sin legitimitet och samhällsposition”, säger Joel Hofgren, ansvarig för affärsområdet avancerad teknik och arkitektur på Accenture.

Technology Vision 2018 identifierar fem kommande tekniktrender som företag måste förhålla sig till om de ska lyckas bygga partnerskap anpassat till dagens digitala ekonomi. I rapporten lyfter man bland annat vikten av att minimera manipulering av data när företag i större utsträckning baserar sitt beslutsfattande på dataanalyser. Företag som vill ta tillvara på de potentiella tillväxtmöjligheter som AI och robotlösningar erbjuder, måste även vara beredda på att strukturera om sin verksamhet och satsa mer på att vidareutbilda och anställa personal som besitter den tekniska kompetens som krävs:

Använd AI på ett sätt som främjar både företaget och samhället: Företag som vill ta del av AI:s potential måste först vara införstådda med teknikens betydelse för samhället. Företagen måste själva se AI som en naturlig del av deras hållbarhetsarbete.

Extended Reality: Virtual and augmented reality förändrar människors arbets- och levnadssätt genom att minska avstånden till människor och minska avståndet till ny kunskap och upplevelser.

Vikten av trovärdiga data: När företag i större utsträckning baserar sitt beslutsfattande på data, blir de även mer sårbara för manipulering av data. Det är därför viktigt att företag hanterar sina data på ett konsekvent och säkert sätt, för att maximera trovärdigheten och minska incitament för förfalskning av data.

Skapa en friktionsfri verksamhet: Den tekniska utvecklingen ökar behovet av teknikbaserade samarbeten, men få företag har interna system för hantering av storskaliga kontaktnät. Därför är det viktigt att företag ser över sin interna infrastruktur, för att försäkra sig om att de har den kapacitet som krävs för att anpassa sig till utvecklingen.

Skapa intelligenta system för teknisk utveckling: Många företag vill göra stora satsningar på intelligent teknik, som robotar, AI och digitala kundupplevelser. Men att för att lyckas räcker det inte att utöka arbetskraft och kompetens inom området, företag måste även modernisera sin befintliga tekniska infrastruktur. Accenture har under närmare 18 år följt näringslivets utveckling för att upptäcka nya tekniska trender som kan komma att förändra spelreglerna för företag och industrier. Klicka på länken www.accenture.com/technologyvision för att läsa mer om årets rapport, eller följ konversationen på Twitter med #TechVision2018.

Metod

Accenture Technology Vision är en årlig rapport framtagen av Accenture Labs och Accenture Research. I 2018 års rapport används material från the Technology Vision External Advisory Board, en grupp bestående ett tjugotal erfarna individer från både privat och offentlig sektor i näringslivet, akademiker, riskkapitalbolag och entreprenörsföretag. Undersökningsteamet har även gjort intervjuer med teknik – och branschexperter, samt ett hundratal företagsledare inom Accenture. Parallellt, har Accenture Research genomfört en global onlineundersökning med svar från över 6300 företag och IT-chefer inom 18 olika branscher i 25 länder, i syfte att ge en insikt i hur nya tekniker implementeras. Respondenterna bestod främst av seniora chefer och företagsledare med ansvar för någon del av produktionskedjan, på företag med årliga intäkter på minst 500 miljoner dollar, men de flesta med årliga intäkter på över 6 miljarder dollar.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 435 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter