NEWS RELEASE


Svenskar öppna för robotiserad finansiell rådgivning

OVERVIEW

Stockholm; 10 juli 2017 - 69 procent av svenskarna är öppna för robotrådgivning för sina bank-, försäkrings-, och pensionsärenden, visar en ny undersökning från Accenture. Detta är en relativt låg nivå jämfört med andra delar i världen, framförallt tillväxtländerna. I exempelvis Indonesien, Thailand, Brasilien och Chile är andelen positivt inställda till robotrådgivning 92, 90, 86 respektive 84 procent. Även globalt är mottagligheten för robotrådgivning högre än i Sverige, med 71 procent positivt inställda.

”Den nordiska och svenska marknaden har länge ansetts vara ledande inom digitalisering, vilket återspeglas i de många framgångsrika svenska företag som är aktiva på området. På konsumentsidan halkar vi dock efter, där det istället är tillväxtmarknaderna som visar störst benägenhet att omfamna exempelvis robotiserade finansiella tjänster. Men även om många i norden är mindre intresserade av de undersökta tjänsterna än i andra delar av världen så är det ju fortfarande höga siffror, vilket visar på den ökade konkurrensen många av våra företagskunder står inför”, säger Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet digitala finansiella tjänster på Accenture i Sverige.

Undersökningen Transforming Distribution Models for the Evolving Consumer från Accenture har tillfrågat nära 33 000 konsumenter världen över om deras inställning till robotrådgivning inom finansiella tjänster såsom bank, försäkring och pension. 2 000 nordiska konsumenter deltog i undersökning, varav 671 personer från Sverige.

Nära fyra av fem svenskar (78 procent) är öppna för att använda robotrådgivning för frågor kring traditionella investeringar, till exempel vid fondrådgivning, den bransch som var först med robotrådgivning. Det är något fler än i de övriga nordiska länderna (74 procent), och lika stor andel som i övriga världen.

”I takt med att fler konsumenter i kölvattnet av digitalisering börjar efterfråga personanpassade digitala erbjudanden för många ärenden, till exempel robotrådgivning, kommer allt fler företag stå inför utmaningen att hitta en balans mellan nya digitala lösningar och traditionell mänsklig kundservice. Ett troligt scenario är att robotar kommer hantera alla standardiserade ärenden, vilket kommer frigöra mer tid för personalen att hjälpa de kunder som har mer komplexa frågor. De företag som är tidiga i att dra fördel av robotiseringen och avancerad kundanalys kommer därmed att kunna ge sina kunder ännu bättre service och öka sin konkurrenskraft”, säger Gunnar Wijkmark.

Google, Facebook och Apple kan utmana bankerna – men unga svenskar skeptiska 
Undersökningen visar att konsumenter runt om i världen är beredda att byta till icke-traditionella alternativ för finansiella tjänster. Nära en tredjedel av de tillfrågade (31 procent) uppger att de skulle kunna tänka sig att använda banktjänster från företag som Google, Facebook, Apple eller Amazon.

Men även här visar sig svenskarna vara mer skeptiska, bara var femte (20 procent) uppger att de skulle kunna tänka sig att använda banktjänster från någon av de amerikanska IT-jättarna. Yngre svenskar i åldrarna 18-21 är faktiskt än mer skeptiska till banktjänster från dessa företag – bara 17 procent uppgav att de kan tänka sig banktjänster från Google, Amazon eller Facebook, vilket kan jämföras med 41 procent av jämnåriga runt om i världen.

”Även om det är förhållandevis få som skulle byta till en banktjänst från Google, Facebook, Apple eller Amazon, har denna typ av techbolag förändrat konsumenternas förväntningar. Bankerna måste idag kunna erbjuda sina kunder smidiga digitala lösningar i kombination med lättillgänglig personlig service, men samtidigt också utveckla en digital upplevelse som är i nivå med de stora techbolagens. För att bygga starka kundrelationer måste bankerna fokusera mer på att använda nya tekniker för att kunna erbjuda skräddarsydda och personliga lösningar, så som deras kunder vill ha dem. Undersökningen visar också att om man vill hålla sig i framkant som företag så är det ofta väl värt att även titta utanför Norden”, säger Gunnar Wijkmark.

OM UNDERSÖKNINGEN

Accenture har undersökt attityderna hos 32 715 konsumenter i 18 länder och regioner, vilket inkluderar USA, Canada, Benelux-länderna, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien, Brasilien, Chile, Australien, Hongkong, Indonesien, Singapore och Thailand. Respondenterna var konsumenter av bank-, försäkrings-, och pensionsförvaltningstjänster. De hade alla ett konto hos bank och försäkringsbolag samt blev tillfrågade om de använde sig av en finansiell rådgivare. Undersökningen genomfördes i maj och juni 2016, och de svarande var i olika åldrar och med olika inkomstnivåer.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gunnar Wijkmark
ansvarig för affärsområdet digitala finansiella tjänster, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 36 58

Mail to Gunnar Wijkmark. This opens a new window.
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

OM ACCENTURE

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 411 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/