NEWS RELEASE


Endast fem procent av styrelsen hos skandinaviska banker har professionell erfarenhet av IT, visar ny undersökning av Accenture

Overview

12 januari, 2016 – Den digitala revolutionen förändrar finansbranschen i grunden, och storbankerna i Skandinavien står inför en stor omställning när de måste uppdatera och byta ut sina gamla IT-system. Detta ställer stora krav på bankernas beslutsfattare som måste förstå den nya affärsmiljö de verkar i och leda sina företag framåt mot att bli mer digitala. Trots detta visar en ny undersökning genomförd av Accenture att de skandinaviska bankerna har en väldigt låg grad av teknisk expertis i sina styrelser

I Accentures undersökning där åtta av Skandinaviens största banker medverkar, varav fyra från Sverige, framkommer att endast fem procent av styrelsemedlemmarna har professionell erfarenhet från IT-branschen. Detta kan jämföras med USA där 16 %, Storbritannien, 14 %, Australien och Japan 8 % samt Tyskland där 7 % av styrelsemedlemmarna inom respektive land besitter denna typ av kompetens.

”Det är oroväckande att se den diskrepans som präglar den skandinaviska bankvärlden. Samtidigt som nya digitala lösningar och konkurrenter sätter stor press på bankerna och deras affärsmodeller har en försvinnande liten andel av styrelserna den kompetens som behövs för att hantera förändringen”, säger Anette Tånneryd, ansvarig för Financial Services på Accenture Sverige.

”Fintech, IT-säkerhet och Big Data är av högsta prioritet för bankerna, men utan tillräcklig kunskap om dessa områden kan styrelserna inte ta de strategiska beslut som krävs för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en allt mer global marknad”, fortsätter Anette Tånneryd.

Sett till de övriga globala resultaten hamnar Kina, Brasilien, Grekland, Italien och Ryssland sist vad gäller IT-kompetens inom styrelserna. I dessa länder har färre än 1 % av styrelseledamöterna professionell IT-erfarenhet.

Professionell erfarenhet av IT hos styrelsemedlemmar uppdelat på land:

Accenture har i en annan rapport också undersökt hur den nordiska bankmarknaden påverkas av digitaliseringen – hur mycket intäkter som riskerar gå förlorade samt hur pass förberedda beslutsfattarna är på denna förändring. Ett av studiens mest framträdande resultat är att en tredjedel av de nordiska bankernas intäkter riskerar gå förlorade redan till år 2020 som en följd av lägre marknadsandelar och pressade marginaler.

”Bankerna i Sverige och våra grannländer står inför stora utmaningar, men genom att satsa på att öka kompetensen inom IT och innovation i styrelserummens kan de gå vinnande ur den allt hårdare kampen om kunderna”, avslutar Anette Tånneryd.

Undersökningen visar också att:

  • Endast 3 procent av VD:arna på världens banker har professionell erfarenhet av IT.

  • På hela 47 av de 109 bankerna som ingick i undersökningen finns det inte en enda styrelsemedlem som har professionell erfarenhet av IT.

  • I Nordamerika har 12 procent av styrelsemedlemmarna professionell erfarenhet av IT, vilket kan jämföras med 5 procent för Europa och Asien.

För mer information, vänligen kontakta:

Anette Tånneryd

Ansvarig för Financial Services, Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 36 16

Skicka e-post till Anette Tånneryd. Detta öppnar ett nytt fönster.

Anna Markelius

Marknadschef, Accenture

Tel: +46 (0) 730 513 452

Skicka e-post till Anna Markelius. Detta öppnar ett nytt fönster.

Metod
Accenture undersökte den professionella erfarenheten hos 1 925 beslutsfattare i 109 av världens största banker. Detta inkluderar 68 banker i Europa (10 i Tyskland, 8 i Frankrike, 8 i Skandinavien (4 i Sverige, 3 i Danmark, 1 i Norge), 7 i Storbritannien, 7 i Italien, 4 i Nederländerna, 4 i Grekland, 3 i Belgien, 3 i Österrike, 2 på Irland, 2 i Ryssland, och två i Schweiz), 20 banker i Asien (8 i Japan, 7 i Kina och 5 i Australien), 18 banker i Nordamerika (12 i USA och 6 i Canada) samt tre banker i Sydamerika (alla i Brasilien).

Accenture definierar styrelsemedlemmar med professionell IT-bakgrund som de som haft högre befattningar inom IT, teknik eller digitala lösningar på sitt nuvarande eller före detta företag, eller de som varit högre chefer på IT-företag.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom fler än 40 branscher och olika affärsfunktioner, uppbackad av världens största leverensnätverk, hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 358 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https:www.accenture.com/se-en