Stockholm; 7 maj, 2018 – Vanliga butiker kan bli framtidens plattform för merparten av våra dagliga betalningar till följd av det nya betaldirektivet från EU, kallad Payment Service Directive 2, som trädde i kraft den 1 maj i Sverige. Det visar en ny undersökning från Accenture.

Givet att kunden har gett sitt godkännande måste bankerna tillåta andra företag, exempelvis våra dagligvarubutiker att utföra betalningar och ta del av kundens kontoinformation. Syftet med den nya lagstiftningen är att främja konkurrens, innovation och transparens för betalningar inom hela EU, och samtidigt bidra till säkrare lösningar för digitala betalningar och tjänster.

I en ny undersökning har Accenture intervjuat 80 chefer på större butikskedjor och banker om hur de tror att bolagens verksamhet kommer att påverkas av den nya lagstiftningen. Undersökningen visar att nästan en tredjedel av butikerna bedömer att man under 2018 kommer att kunna koppla upp sig mot bankernas system för att ta del av kunddata och möjliggöra betalningar. Nära 90 procent av de tillfrågade tror att man kommer att ha möjlighet att erbjuda dessa tjänster under nästa år.

Att göra bankkundernas data tillgängligt är en del av det så kallade ”Open Banking ”och kommer innebära nya möjligheter för konsumenter, banker och butiker. Konsumenter kommer kunna göra betalningar, jämföra produkter och hantera sina konton utanför bankernas egna plattformar, och bankerna kan nå nya kunder genom att erbjuda finansiella tjänster via tredjepartsleverantörer, som till exempel butiker och fintech-aktörer. Open Banking ger också butikerna möjlighet att ta emot betalningar direkt från konsumenternas banker utan mellanhänder, liksom tillgång till konsumenters finansiella data om konsumenterna själva har godkänt det.

”Open Banking är en möjlighet för butikerna att erbjuda bättre kundupplevelser genom flexibla betalningslösningar. Som kund kommer du till exempel att kunna betala direkt till butikens konto från ditt konto endast genom ett fingeravtryck och en pinkod. Det skapar enklare betalningsflöden och kan även minska risken för bedrägerier. För butikerna innebär det att de kan kringgå kortföretagen och tillhörande banktjänster, vilket kan innebära stora besparingar för butikerna.”, säger Per Westin, ansvarig för digital transformation på Accenture Sverige.

Open Banking kommer göra det möjligt för butiker att samarbeta direkt med banker, utan mellanhänder. Ett sätt för butikerna att få tillgång till konsumentdata från banker på ett säkert sätt är att använda sig av så kallade ”application programming interfaces”, API:er. Genom API:er är det möjligt för en digital butik att reducera eller undvika kortavgifter, men de ger också banker möjligheten att erbjuda kompletterande tjänster direkt i webshopens egna gränssnitt.

74 procent av deltagarna i studien uppgav att man planerar att använda API:er för att ta del av kunders finansiella data för att kunna skräddarsy sina tjänster och erbjudanden, och fler än hälften (51 procent) vill dessutom använda API:er för att ta fram rabatter utifrån kundernas konsumtionsmönster. Något fler säger sig vilja initiera direktbetalningar via bankerna för att förhandla fram mer förmånliga villkor för transaktioner (53 procent), och lika många tror att användningen av API:er kommer att bidra till att minska risken för bedrägerier

“Den europeiska regleringen syftar till att främja fintech-sektorns och detaljhandelns möjlighet att konkurrera med befintliga banker, och därigenom erbjuda konsumenter fler alternativ. Den stora frågan är om konsumenter kommer att vara beredda att låta externa parter ta del av deras finansiella data. Svenska konsumenter har hittills varit relativt försiktiga med detta av integritets- och säkerhetsskäl. För att butikerna ska lyckas med sina betalningslösningar måste man presentera nya innovativa lösningar, som att låta sina kunder göra betalningar med biometrisk identifikation”, säger Per Westin.

Om undersökningen

Accenture Research har frågat 35 ansvariga inom området Open Banking på större europeiska banker (med en omsättning över 5 miljarder USD i Storbritannien, Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland, respektive med en omsättning över 3 miljarder USD för banker i Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige) för att undersöka deras benägenhet och planer för att implementering av Open Banking. Accenture Research har också tillfrågat 43 personer som är ansvariga för betallösningar på europeiska detaljhandelsföretag (med en årlig omsättning som överstiger 5 miljarder USD) och som arbetar med Open Banking, för att undersöka om och hur man planerar att implementera API:er för att utveckla Open Banking. Webbintervjuerna genomfördes mellan den 8 och 28 augusti 2017.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 435 000 medarbetare som arbetar tillsammans med kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på Accenture.com/se-en

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
(46) 0 73 051 34 52
anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter