NEWS RELEASE


Nordiska företag har svårt att verkställa digitala strategier, visar en studie från Accenture

Overview

Stockholm, 29 juni 2016 – Trots att en majoritet av nordiska företag idag har en digital strategi på plats är det färre än en tredjedel som lyckas lansera lönsamma digitala projekt, enligt en ny undersökning från Accenture. Företag i regionen har svårt att ställa om sina verksamheter mot att bli mer digitala, vilket skapar problem i förverkligandet av företagets visioner och planer.

I rapporten From strategy to execution: closing the Nordic digital divide svarar 73 procent att deras bransch kommer att förändras markant på grund av den digitala utvecklingen inom de närmaste två åren. Dessutom tror nästan hälften (47 procent) att det främst är konkurrenter utanför den egna branschen som kommer förändra marknaden. För att möta denna utmaning uppger 56 procent av de nordiska företagen i undersökningen att de har en digital strategi på plats i år, jämfört med 50 procent 2015.

Ett annat tecken på att nordiska företag rör sig framåt är att majoriteten av företagen (54 procent) planerar att investera mer resurser i digitala produkter och tjänster. En minoritet siktar på att förbättra interna processer eller sänka kostnaderna med hjälp av digital teknik. Däremot menar bara 29 procent av företagen som har en digital strategi på plats, att de i dagsläget lyckas differentiera sina företag genom digital teknik. Nära hälften (48 procent) tror inte att de har rätt verksamhetsmodell på plats för att verkställa sin digitala strategi.

”De goda nyheterna är att de flesta av de nordiska företagen använder digital teknik för att skapa nya produkter och service som ger nya inkomstkällor, och att bara en liten del gör misstaget att endast se digital teknik som ett sätt att effektivisera internt. Men utmaningen att sjösätta sin digitala strategi praktiskt i verksamheten har visat sig svårare än vad många trodde. Digital förändring kan bara uppnås genom genomgripande organisatoriska förändringar som bygger på digitala verksamhetsmodeller”, säger Peter Ekdahl, Managing Director för Accenture Strategy i Norden.

Så många som 49 procent siktar på att förändra sina verksamhetsmodeller så att de kan lansera digitala produkter och tjänster snabbare till marknaden på global nivå. De företag som har kommit längre i den digitala resan föredrar en modell som bygger på ett ’Center of Excellence’ som vägleder och stöder digitala initiativ inom andra delar av företaget.

”Effektiva digitala verksamhetsmodeller ger företag den agilitet de behöver för att konkurrera på föränderliga digitala marknader. Många företag anser att deras chefer och beslutsfattare inte har tillräckligt god kunskap för att till fullo förstå de digitala möjligheter eller den nivå av förändring som krävs. I andra fall kommer motståndet från redan lönsamma traditionella affärsenheter som förhindrar organisationen att förändra sig själv genom nya digitala affärsmodeller”, säger Peter Ekdahl, Managing Director för Accenture Strategy i Norden.

Vid en jämförelse mellan de nordiska länderna visar det sig att företag i Sverige och Finland är bättre förberedda för en digital förändring än företag i Danmark och Norge. Sextio procent i Sverige och 58 procent i Finland har en digital strategi på plats, jämfört med 51 respektive 47 procent i Danmark och Norge.

”Fler nordiska företag än någonsin har en digital strategi på plats. Det är hög tid att man tar sin digitala resa ett steg längre och fokuserar på att implementera verksamhetsmodeller som stöder denna strategi. De som bäst lyckas anpassa sina organisationer och utnyttja digitala möjligheter kommer skapa långvariga konkurrensfördelar”, säger Peter Ekdahl.

Rapporten ger även företag råd i hur de utvecklar de förmågor som krävs för att skifta från digital strategi till utförande, vilket inkluderar:

  • Känn av och tolka digitala förändringar och trender inom och utanför egna den branschen, och bedöma den potentiella inverkan de kan ha.

  • Bygg digital IQ i hela organisationen genom att utveckla färdigheter och en ”Digital first”-kultur.

  • Lägg ner och gå vidare från misslyckade projekt snabbt och skala upp de som lyckas.

  • Använd gammal och ny data till fullo och hitta nya sätt att skapa värde och lösningar för kunder som genererar intäkter.

  • Tänk i termer av ekosystem, gör partnerskap till normen för produkt- och serviceutveckling och var villiga att dela data med andra partners.

  • Skapa digital tillit, ingjut ansvarsfullt beteende kring hur man använder och utbyter data i alla delar av organisationen.

Metod

Accentures Nordic High Performance Business Study 2016 studie frågade ledare från 304 nordiska företag och statliga institutioner med minst 400 miljoner euro i omsättning om deras insikter och erfarenheter av digitalt förändringsarbete. Företagen verkar bland annat inom dagligvaruhandeln, kommunikation, media och teknologi, finans, professionell service, och industriell tillverkning. 34% av de svarande var från Sverige, 26% från Finland, 24% från Danmark och 17% från Norge.  

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 373 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture,
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Peter Ekdahl
Managing Director,
Accenture Strategy Norden,
Tel: +46 (0) 73 051 33 06,

Mail to Peter Ekdahl. This opens a new window.