Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Milleniegenerationen ​kräver mer av sina elleverantörer

OVERVIEW

Stockholm; 13 oktober, 2016 – Konsumenternas efterfrågan på nya produkter och tjänster inom energiområdet är hög, främst bland 80- och 90-talister, den så kallade millenniegenerationen, visar en ny rapport från Accenture.

Rapporten The New Energy Consumer: Thriving in the Energy Ecosystem har undersökt synen på energilösningar hos nära 10 000 konsumenter från 17 länder. Den visar att framförallt millenniegenerationen har stort inflytande på trender inom energiområdet, och att de är först med att testa nya produkter och tjänster.

Hela 56 procent, dubbelt så många än bland de äldre än 55 år, av millenniegenerationen uppger att de kan skaffa solpaneler inom de kommande fem åren. Nästan 80 procent uppgav också att de skulle vara mer nöjda med sin elleverantör om de erbjöds en digital tjänst som analyserar elförbrukningen i hemmet och föreslår nya produkter och tjänster därefter, jämfört med 62 procent bland konsumenter äldre än 55 år.

”Energimarknaden förändras snabbt när konsumenterna ställer allt högre krav på nya produkter och tjänster. Den leverantör som är mest lyhörd till de nya behoven har mycket att vinna”, säger Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för energi och naturtillgångar på Accenture.

Millenniegenerationen kräver mer av sina elleverantörer
Millenniegenerationen ser på ett helt annat sätt på energianvändning än andra åldersgrupper, och förutses vara nyckeln till energibolagens tillväxt framöver. Gruppen är mer krävande och efterfrågar nya produkter och tjänster inom energiområdet från sina leverantörer. Samtidigt vill de också ha tydlig information och att lösningarna ska finnas på plats redan idag.

Den yngre generationen har också högre förväntningar på upplevelsen i digitala kanaler än andra åldersgrupper: 41 procent uppger att de i större utsträckning använder sociala medier för att kontakta sin elleverantör, och att de vill kunna använda sitt användarnamn på sociala medier för att logga in på sin portal. De lägger också en större vikt på en personlig kundtjänst som ska vara enhetlig över olika kanaler. Till exempel uppger 83 procent att de skulle tveka att teckna sig för nya produkter eller tjänster om deras leverantör inte kan erbjuda en helt integrerad lösning.

”Energileverantörer måste våga bli digitala på riktigt för att inte riskera förlora sina kunder i framtiden”, säger Henrik Tegnér.

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Tegnér
nordiskt ansvarig för energi och naturresurser, Accenture
Tel: + 46 (0) 73 051 34 22

Mail to Henrik Tegnér. This opens a new window.

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Om undersökningen

Detta är den sjunde upplagan av undersökningen New Energy Consumer, som är utformad för att hjälpa energibolag att förstå framväxande behov och önskemål hos konsumenter, att identifiera nya utmaningar och möjligheter, samt att skapa fokus på de kunskaper som är nödvändiga för att lyckas på en föränderlig energimarknad. Undersökningen bygger på primär data från konsumenter runt om i världen, ledande affärsmetoder från leverantörer inom branschen, samt analys av tillämpningen av ny teknik.

Metod

Accentures globala undersökning The New Energy Consumer: Thriving in the Energy Ecosystem bygger på konsumentintervjuer via frågeformulär. Undersökningen genomfördes online på kundernas modersmål via Harris Interactive för Accenture. De utvalda länderna representerar en rad reglerade. Under 2016 genomfördes 9 537 intervjuer i 17 länder, inklusive 1 358 i USA, 647 i Storbritannien, 532 i Kanada, och 500 i Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Malaysia, Nederländerna, Filippinerna, Portugal, Singapore och Spanien. Undersökningens urval av hushåll var statistiskt representativt för befolkningen i varje land, med undantag för Brasilien, Kina, Malaysia och Filippinerna, där urvalet var representativt för tätortsbefolkningen. I länder med stora och/eller utspridd befolkning valdes deltagare från en rad olika platser i varje land. Enkäten inkluderade attitydmässiga, beteendemässiga samt demografiska frågor.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 384 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/