NEWS RELEASE


Med empati blir AI-tekniken oumbärlig i mötet med användarnaAccentures trendrapport ”Technology Vision 2017” visar att många företag tänker satsa på produkter och tjänster med artificiell intelligens inom de närmaste åren. Här finns stora vinster att göra, framför allt när tekniken får förmågan att uppfatta användarnas reaktioner och anpassa sig efter dessa.

Artificiell intelligens (AI) är en avancerad form av teknologi som gör att maskiner kan känna, förstå, agera och lära. I dag utnyttjas bara en bråkdel av teknikens fulla potential, men utvecklingen går rasande snabbt. Vi kommer därför ganska snart att få tillgång till mer eller mindre intelligent teknik i vår vardag – alltså produkter som agerar självständigt, lär sig olika mönster, anpassar sig efter våra önskemål och kopplar upp sig mot andra tekniska enheter för att utbyta data och samarbeta.

– Intresset för AI är enormt och drivs på av kundernas efterfrågan. Redan inom fem år kommer AI utgöra en stor del i dialogen med användarna och därmed ha en stor betydelse för hur användarna uppfattar företagens varumärken, säger Ulf Wahlberg på Accenture Technology.

Särskilt stort är intresset hos företag som riktar sig till unga människor. Där är tröskeln också ganska låg för en övergång till ökad automatisering. Några exempel på branscher som redan kommit långt i utvecklingen är e-handel, bank och försäkring. Även företag som från början byggt sina verksamheter på digitala plattformar, till exempel Google och Spotify, har klara fördelar i detta teknikskifte.

Skärmlös integrering

Accentures trendrapport visar att AI-tekniken kommer att medföra drastiska förändringar i hur vi lever våra liv. Redan om sju år försvinner skärmarna från de flesta applikationer och ersätts med röststyrning och liknande. Röststyrda lösningar som Amazons ”Alexa” ökar just nu explosionsartat i USA. Att denna applikation ännu inte fått lika stort genomslag i Sverige beror sannolikt på att det inte finns någon svenskspråkig version. Om tio år kommer digitala assistenter att vara så integrerade att vi kan vara produktiva 24/7/365.

– Det råder ingen tvekan om att AI kommer att få stort genomslag, men det återstår en del utmaningar innan tekniken kan utnyttjas fullt ut. Den måste till exempel utvecklas så att den kan uppfatta användarnas sinnesstämning via exempelvis ord och tonfall. Den måste också klara av att samverka med användarna på ett sömlöst sätt. Samtidigt är det viktigt med en hög grad av transparens, så att användarna vet när den intelligenta tekniken är inkopplad eller inte inkopplad, säger Emelie Krantz på Accenture Strategy.

Skifte med stora vinster

Bland de över 5 400 IT-ansvariga och verkställande direktörer som tillfrågats i trendrapporten räknar hela 85 procent med stora investeringar i AI-relaterade teknologier under de närmaste tre åren. Många inser att tekniken kommer att medföra stora vinster både i ekonomiska termer och för vårt sätt att leva och arbeta.

– Det kan handla om allt från att minska kostnader till att skapa merförsäljning och i många fall även om att skapa helt nya tjänster för att helt nya marknader, säger Ulf Wahlberg.

Vad bör svenska företag tänka på inför detta tekniksskifte?

– Det är alltid en god idé att börja i liten skala och testa systemen internt innan de skalas upp och används i interaktion externt. Man bör inte heller tveka att ta hjälp av experter om det behövs.

Det kan handla om allt från teknikutveckling till hjälp med strategier eller allmän rådgivning.

– Jag vill också trycka på vikten av lyhördhet och transparens gentemot användarna. Eftersom alla teknikskiften innebär att människors roller förändras bör man alltid sätta människan i centrum vid förändringsarbetet, avslutar Ulf Wahlberg.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Accentures perspektiv på AI och analytics? Missa då inte Accentures session ”AI & Analytics” den 30 januari 2018 på konferensen ”Robotics & AI”.


Jessika Nord