NEWS RELEASE


Accenture lanserar Innovation Center för Oracle i RigaOVERVIEW

Stockholm; 18 maj, 2017 – Accenture lanserar nu ett Innovation Center för Oracle i Riga, Lettland, för att driva innovation i existerande och framtida Oracle-lösningar. Innovationscentret för samman Accentures expertis med ledande lösningar från Oracle, och skapar en miljö där nya och existerande kunder i Norden och Baltikum kan testa Oracles lösningar utan de uppstartskostnader detta ofta medför.

Centret i Riga ger tillgång till de senaste lösningarna från Oracle, med fokus på molnlösningar från Accenture Oracle Business Group (AOBG). Gruppen bildades av Accenture och Oracle i april 2015 för att hjälpa kunder att snabbare och med lägre risk flytta delar av sin verksamhet till molnet. Efter den lyckade satsningen har erbjudandet utökats och innefattar sedan september 2016 lösningar för Infrastructure-as-a-Service, i tillägg till de ursprungliga erbjudandena inom Software-as-a-Service och Platform-as-a-Service.

Accenture Innovation Center för Oracle i Riga i Lettland

“Med Accentures nya innovationscenter för Oracle ger vi våra kunder möjlighet att experimentera med ny teknik utan att behöva göra stora förskottsinvesteringar. Vi kommer på ett tidigt stadie kunna erbjuda tillgång till nya lösningar från Oracle och erbjuda branschöverskridande och branschspecifika tjänster. Det innebär snabbare och mer kostnadseffektiva implementeringar, vilket förbättrar våra kunders resultat och gör dem mer konkurrenskraftiga”, säger Kurt Hjelmeland, Oracle Practice lead på Accenture i Norden.

På Accentures Innovation Center för Oracle kan kunder delta i interaktiva workshops tillsammans med experter från Accenture och Oracle samt genomföra pilottester och dra nytta av bästa aktuella praxis. Kunder kan sedan ta del av lösningen eller resultatet genom en flexibel molnplattform baserad på Oracles molntjänster.

“Vi är mycket nöjda med att ha Accentures Innovation Center för Oracle väl tillgängligt för den nordiska marknaden. Investeringen i innovationscentret visar på styrkan i vårt nordiska samarbete och vårt gemensamma engagemang för att tillhandahålla molnlösningar till våra kunder. Vi ser fram emot att välkomna våra kunder till centret för demonstrationer och workshops, och tillsammans hitta nya lösningar för att få ut maximalt värde från Accenture Oracle Business Group (AOBG) och Oracles molntjänster”, säger Carl Frögelius, senior director och ansvarig för den svenska verksamheten på Oracle.

Fler än 170 medarbetare från Accenture med expertkunskaper inom Oracles lösningar kommer att arbeta på innovationscentret i Riga, som dessutom blir en del av Accentures Innovation Centers globala talangnätverk. Företag från ett flertal branscher från hela Norden drar redan nytta av centrets tjänster. Accenture har arbetat nära Oracle i mer än 20 år och har fler än 52 000 konsulter runt om i världen med bred erfarenhet av Oracles lösningar. Dessa hjälper kunder i sin digitala transformation genom affärslösningar som utvecklas i takt med att deras digitala affärer blir allt fler. För mer information om Accentures och Oracles samarbete, besök www.accenture.com/oracle.

OM ACCENTURE

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 401 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/