STOCKHOLM; 8 februari, 2019 – Fler än nio av tio företagsledare inom elbranschen (94 procent) tror att resultatutvecklingen för det egna företagets distributionsverksamhet kommer att vara fortsatt pressad fram till 2025. Däremot är man mer positiva till tillväxtpotentialen de efterföljande åren. Branschens framtida tillväxt väntas drivas av nya affärsmöjligheter samt förbättrad effektivitet och nätverksprestanda som möjliggörs av ny digital teknik, visar en ny studie från Accenture.

Den årliga rapporten Digitally Enabled Grid, som baseras på en studie bland 150 företagsledare från 25 länder inom elbranschen, visar att flera år av stora förändringar i branschen, till följd av ökat regleringstryck, minskad efterfrågan från företag och privatpersoner kommer att fortsätta pressa branschen. Nya tekniska lösningar har dessutom sänkt eldistributörernas förväntningar på resultatutvecklingen på kort sikt.

Det finns dock anledning till optimism på lång sikt. Nästan alla deltagare (97 procent) förväntar sig starkare lönsamhetstillväxt för det egna företagets distributionsverksamhet efter år 2025. Tillväxten väntas drivas av effektiviseringar genom förbättrade processer i kärnverksamheten (54 procent), förbättrad nätverksprestanda tack vare smarta elnät (50 procent), nya inkomstmöjligheter från distributionstjänster (43 procent), nya tjänster som småskalig elproduktion (40 procent) samt distribuerad elproduktion och lagring (40 procent).

Trots att digital teknik anses kunna spela en viktig roll för branschens framtida tillväxtmöjligheter menar 93 procent av företagsledarna i undersökningen att företagens distributionsverksamhet har svårt att fullt ut dra nytta av de fördelar som den digitala omvandlingen medför. Rapporten visar också att var fjärde ser sina konkurrenters utveckling som det största hotet för den egna verksamheten. Det finns alltså ett stort behov av att agera snabbt för att kunna bibehålla konkurrenskraften.

"Elbolagens intäkter från eldistribution påverkas negativt av den ökande spridningen av distribuerade energiresurser, starkare regleringar och bättre energieffektivitet”, säger Henrik Tegnér, ansvarig för energi på Accenture i Norden. "Förbättrad operativ förmåga kommer att vara nyckeln till att lyckas i den här övergången. Man måste optimera nyttjandet av elnäten genom att utveckla avancerade nät. Vår analys av hushållens och industrins framtida elbehov visar också att den idag nästan stillastående tillväxten på efterfrågan kommer att förbättras progressivt fram till 2036 på de flesta marknader, även i Sverige”, säger Henrik Tegnér, Managing Director för Accentures Utilities Business i Norden.

Digitaliseringen kan öka effektiviteten och ge nya inkomstmöjligheter

Den senaste digitala tekniken kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att öka effektiviteten och nätverksprestandan. När deltagarna ombads identifiera tre digitala tekniker som de tror kommer få störst inverkan på deras verksamhet till år 2025, så svarade de främst; autonoma fordon som exempelvis drönare (59 procent), digitala tvillingar (55 procent), artificiell intelligens (AI) (54 procent), förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR) (47 procent), blockchain (44 procent) och autonoma robotar (41 procent). Faktum är att nästan alla respondenter - 99 procent - tror att AI kommer att användas som beslutsstöd i både kontrollrummet och i nätverksplaneringen år 2025.

Rapporten visar att digitala tekniker även kan öppna upp nya investeringsmöjligheter och ge eldistributörer nya inkomstmöjligheter. Bland annat angav en majoritet av företagsledarna att äga tillgångar för storskalig distribuerad elproduktion (71 procent) och utbyggd laddningsinfrastruktur för elfordon (65 procent) som framtida tillväxtmöjligheter. Att hitta ett fungerande samarbete med tillsynsmyndigheterna på varje marknad lyftes också fram som särskilt viktigt för att säkerställa lönsamheten på dessa områden.

"Eldistributörerna bör driva debatten om den mest effektiva regleringsmodellen för att stödja elsystemet. En sådan modell bör främja innovation i branschen, öka kundernas valmöjligheter och öka effektiviteten, samtidigt som den belönar de mest framgångsrika företagen. Det finns stor potential för eldistributörer att snabba på utvecklingen mot ett mer distribuerat, kundcentrerat elsystem med låga koldioxidutsläpp.", säger Henrik Tegnér.

Om undersökningen

I rapporten Digitally Enabled Grid undersöker Accenture effekterna av en ökad digitalisering av elnäten. Årets studie baseras på en undersökning bland 150 ledare inom elindustrin från; Argentina, Australien, Brasilien Kanada, Kina (inkl Macau och Hong Kong), Danmark, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Filipinerna, Polen, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien Thailand och USA.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt tjänsteföretag som erbjuder flera tjänster och lösningar inom strategi, konsultering, digitalisering, teknologi och drift. Genom att kombinera omatchad erfarenhet och specialiserad kunskap i över 40 industrier och alla företagsfunktioner tillsammans med världens största leveransnätverk. Accenture arbetar i gränslandet mellan företag och teknologi för att hjälpa kunder förbättra deras utförande och hållbarhetsvärde för deras intressenter. Med 469 000 människor som hjälper kunder i över 120 länder driver Accenture innovation för att förbättra sättet världen fungerar på. Besök oss på www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Tegnér
Managing Director och nordiskt ansvarig för energi
Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 22
E-post: henrik.tegner@accenture.com

Anna Markelius
Marknadschef
Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter