NEWS RELEASE


Oro kring datasäkerhet och personlig integritet hindrar utvecklingen för Internet of Things

Overview

Stockholm; 8 februari, 2016 – Internet of Things har hittills inte fått det genombrott bland konsumenter som branschen förutspått. En ny undersökning av Accenture visar att bland de svenska konsumenterna är oro kring personlig integritet och datasäkerhet en av de största barriärerna inför ett köp av en Internet of Things-enhet och endast en tjugondel av svenskarna planerar att köpa en sådan inom det kommande året.

Studien Igniting Growth in Consumer Technology visar att av 28 000 tillfrågade, varav 1 000 i Sverige, svarar närmare hälften (47 procent) att oro över datasäkerhet och personlig integritet utgör en av de tre största barriärerna för att använda sig av Internet of Things-enheter, som bland annat smartklockor, träningsarmband och uppkopplade hemtermostater eller kameror. Här skiljer sig svenska konsumenter något från det globala snittet, där 41 procent svarar att datasäkerheten är en av de största barriärerna.

Internet of Things är på allas läppar och bland företagen rör sig utvecklingen snabbt framåt. Men i konsumentledet har vi ännu inte sett det genombrott som förutspåtts, vilket till stor del kan förklaras av att vi inte känner oss trygga med säkerheten i dessa produkter. Innan vi delar med oss av personlig information med våra smarta klockor eller enheter för uppkopplad hälsa är det förståeligt att vi vill veta att vår data är skyddad och inte kan hamna i fel händer, säger Jonas Wedin, Managing Director på Accenture Strategy i Sverige.

Bland svenskarna var den största barriären till köp av en IoT-produkt ett för högt pris (60 procent) följt av att man inte förstår värdet av produkterna (32 procent).

Trög marknad för Internet of Things-enheter

Enligt studien har efterfrågan på IoT-enheter inte levt upp till förutspådda nivåer, och industrins planer på att IoT-enheter ska ta över den numera mogna marknaden för smartphones (hela 82 procent av svenskarna äger idag en smartphone) får skjutas framåt i tiden. Exempelvis svarade endast 6 procent av svenskarna att de planerade att köpa en smart klocka under det kommande året. Detta innebär en ökning på endast 1 procentenhet sedan föregående år. På global nivå planerade 13 procent att köpa en smart klocka under det kommande året, vilket också var en ökning med en procentenhet sedan året före.

Även andra Internet of Things-enheter så som aktivitetsarmband, uppkopplade kameror till hemmet och smarta termostater visade en trög utveckling, där mellan 3-7 procent av svenskarna uppgav att de planerade att köpa en eller flera av dessa produkter någon gång inom det närmaste året.

Branschen väntar med spänning på nästa trend. Smartphones engagerar inte konsumenterna på samma sätt längre, och många har förutsett att Internet of Things skulle ta över dess roll. Men detta ser tyvärr inte ut att ske under det närmaste året, säger Jonas Wedin.

På längre sikt

Tittar man istället fem år framåt i tiden ser det ljusare ut för konsumentmarknaden för Internet of Things-produkter. 35 procent planerar att köpa en smart klocka inom denna tidsram, och motsvarande siffra för kameror till hemmet och kroppssensorer var 31 respektive 35 procent. Bland de som använde Internet of Things-produkter var majoriteten nöjd. 58 procent av svenskarna angav att de inte upplevde några problem med produkterna. Om det var problem var de vanligaste orsakerna att enheten inte kopplade upp sig mot internet (11 procent) eller att de inte fungerade på det sätt som det marknadsförts (9 procent).

De konsumenter som använder sig av IoT-produkter är nöjda vilket är ett positivt tecken för marknaden. Många svenskar är fortfarande ovana vid att använda sig av denna typ av enheter och har därmed inte fått uppleva dess nytta. När tillräckligt många har testat produkterna kommer marknaden antagligen att ta fart på riktigt. Vi kan likna det vi den första Sony Walkman som uppfyllde ett behov hos konsumenterna som de inte visste att de hade. De företag som på bästa sätt kan öka konsumenternas tillit till säkerheten hos Internet of Things har mycket att vinna, säger Jonas Wedin.

Under begreppet Internet of Things-produkter ingår: uppkopplade kameror till hemmet, smarta klockor, underhållningssystem för bilen, uppkopplad hemtermostater, smarta eluttag, produkter för uppkopplad hälsa, virtual reality headset, 3d-printer, drönare samt robotar för hemmet.

Metod

Mellan oktober och november 2015 utförde Accenture en undersökning online där 28 000 konsumenter i Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Kanada, Kina, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Filippinerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Slovakien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Ungern ingick. Urvalet i varje land är representativt för antalet aktiva online per land, med tillfrågade i åldrarna från 14 till 55 och äldre. Undersökningen och den relaterade datamodelleringen kvantifierar konsumenternas uppfattning av digitala tjänster, innehåll och tjänster, köpvanor, preferenser och tillit till leverantörer av tjänsterna, samt deras uppkopplade livsstil.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 373 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/