STOCKHOLM; 13 maj, 2020 – Accenture Technology Vision 2020, den 20:e upplagan av Accentures årliga teknik-rapport, förutspår de viktigaste tekniktrenderna som kommer att påverka företag under de kommande tre åren. Rapporten visar att företag behöver kombinera "värde" med "värderingar" för att lyckas när digitalisering blivit en självklar del av vardagen.

Årets rapport, “We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash?,” visar att företagens ansträngningar att uppfylla konsumenters behov av ny teknik inte alltid lyckas, trots att människor idag interagerar med teknik mer än någonsin tidigare.

Idag används begreppet "tech-lash" för att beskriva ett ökat motstånd mot de senaste årens kraftiga teknikutveckling. Det begreppet misslyckas dock uppmärksamma i vilken omfattning samhället faktiskt använder och drar nytta av tekniken. Det är snarare en teknik-krock – en krock mellan affärsverksamhet och teknologi – som inte överensstämmer med människors behov och förväntningar.

Av de mer än 6 000 företagsledare och IT-chefer världen över som Accenture tillfrågade för Technology Vision, säger 83 procent att tekniken har blivit en ofrånkomlig del av människors vardag. Som en del av studien tillfrågade Accenture även 2 000 konsumenter, och 70 procent av dem räknar med att deras relation till teknik kommer att bli mer eller betydligt mer framträdande under de kommande tre åren.

"Många företag har blivit bländade av teknikens löften, och skapat digitala produkter och tjänster bara för att de kunde, utan att fundera över konsekvenserna det fått för människor, organisationer och samhället," säger Joel Hofgren, ansvarig för affärsområdet avancerad teknik och arkitektur på Accenture. ”Idag ser vi en teknik-krock orsakad av klyftan mellan konsumenternas förväntningar, den tekniska potentialen och företags ambitioner. Vi måste förändra vårt tankesätt från "bara för att" till "med nytta för ". Det innebär att företag måste se över sina existerande affärsmodeller och skapa en ny grund att stå på när de vill utnyttja teknik för att skapa tillväxt.”

Rapporten visar att företag som fortsätter med befintliga affärsmodeller inte bara riskerar att irritera kunder eller förlora anställdas engagemang, utan också permanent kan begränsa potentialen för framtida innovation och tillväxt. Technology Vision 2020 identifierar fem viktiga trender som företag måste ta i beaktning de kommande tre åren. Målet är att minska teknik-krocken och istället skapa nya former av affärsvärde:

  • Personlig upplevelse: Företag behöver skapa personliga kundupplevelser som uppfyller individens krav och preferenser. Det kan förvandla passiva målgrupper till aktiva deltagare genom att begränsa enkelriktade upplevelser, som kan få människor att känna sig maktlösa och utestängda. Fem av sex undersökta företag och IT-chefer (85%) anser att det krävs att företagen förbättrar sina kundrelationer för att kunna konkurrera framgångsrikt.
  • AI och jag: Artificiell intelligens (AI) bör vara en bidragande faktor till hur människor utför sitt arbete, snarare än bara ett understöd för automatisering. När kapaciteten att nyttja AI blir större, måste företagen göra tekniken till en vinstgivande del av verksamheten. För närvarande anser endast 37 procent av företagen att de använder en inkluderande design för AI, det vill säga system som möjliggör samarbete mellan människa och maskin.
  • Dilemmat med ”smarta saker”: Antaganden om vem som äger en produkt utmanas i en värld som numera präglas av ett "evigt beta-stadie." Idag är många produkter och tjänster uppkopplade, och är beroende av regelbundna uppdateringar. Det kommer påverka företag som vill lansera produkter som drivs av digitala upplevelser. Nästan tre fjärdedelar (74%) av cheferna uppger att deras företags uppkopplade produkter och tjänster kommer att ha fler, eller betydligt fler, uppdateringar under de kommande tre åren.
  • Robotar i vardagen: Robotteknik finns inte längre bara på lager och fabriksgolv. Med framväxten av 5G måste varje företag se över sin användning av robotteknik. Cheferna är delade i sina åsikter om hur de anställda kommer omfamna robottekniken: 45 procent säger att deras anställdas anpassning till robotteknik kommer att vara utmanande, medan 55 procent tror att deras anställda lätt kommer förstå hur de kan arbeta med tekniken.
  • Innovations-DNA: Aldrig tidigare har företag haft tillgång till en så stor mängd avancerad teknik, såsom distribuerad databasteknik (distributed ledger technology, DLT), AI, extended reality och kvantdata. För att hantera allt detta, och utvecklas i den takt som marknaden kräver, kommer företag behöva etablera sitt eget unika ”innovations-DNA”. Tre fjärdedelar (76%) av cheferna anser att insatserna aldrig har varit högre när det gäller att ta tillvara på innovation.

Innovatörer vidtar redan åtgärder för att minska gapet mellan människors förväntningar och dagens standarder. Startupen Inrupt arbetar exempelvis med en data-länkande arkitektur kallad Solid, som är utformad för att ge människor mer kontroll över sin personliga information genom att låta dem lagra och använda sina data på nätet genom ”pods.” Människor kan bestämma var deras pods lagras och bestämmer vilka företag eller program som har åtkomst till dem. Användarna kan dessutom återkalla eller ta bort informationen när som helst, vilket bekräftar grundaren till Inrupt, Tim Berners-Lees, ursprungliga vision om en webb med lika möjligheter för alla. Detta är precis den typen av strategi, som är centrerad kring människan, som kommer att definiera ledande organisationer i framtiden.

I 20 år har Accenture gjort systematiska undersökningar inom företagsvärlden för att identifiera vilka tekniktrender som har den största potentialen att revolutionera företag och industrier. För mer information om årets rapport, besök accenture.com/technologyvision eller följ konversationen på Twitter med #TechVision2020.

Metod

För 2020 års rapport omfattade studien insamling av insikter från Technology Vision External Advisory Board, en grupp bestående av ett 20-tal erfarna personer från offentlig och privat sektor, akademin, riskkapitalbolag och entreprenörsföretag. Dessutom genomförde Technology Vision-teamet intervjuer med tech- och branschexperter, samt nästan 100 företagsledare inom Accenture. Samtidigt genomförde Accenture Research en global online-undersökning med 6 074 företagsledare och IT-chefer för att inhämta insikter om tillämpningen av ny teknologi. Undersökningen hjälpte till att identifiera de viktigaste frågorna och prioriteringarna för implementering och investering i teknologi. Respondenterna var chefer på C-nivå och verkställande direktörer för företag i 25 länder och inom 21 industrier, där majoriteten hade en årlig intäkt som var större än 5 miljarder US-dollar. I år omfattade studien också en konsumentundersökning med 2 000 personer i Kina, Indien, Storbritannien och USA.

Om Accenture

Accenture är ett globalt ledande företag med digital kapacitet inom ett brett spektrum av tjänster såsom strategi, konsulttjänster, interaktiva tjänster, IT och verksamhetsoptimering. Vi har branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom mer än 40 olika branscher och affärsfunktioner. Genom kontinuerlig innovation, våra 509 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder, hjälper vi våra kunder förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information kontakta:

Anna Markelius
Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Visit our Subscription and Preference Center Visit our Subscription and Preference Center