• Ny nordisk studie från Accenture slår hål på myten om att snabba branschförändringar är oförutsägbara.

Stockholm, 30 maj 2018 – En ny nordisk studie från Accenture visar att de flesta av de större företagen påverkas av snabba disruptiva förändringar i deras respektive bransch. Rapporten visar att det inte rör sig om tillfälliga förändringar bortom företagsledares kontroll. Förändringarna följer snarare ett mönster som kan förutspås, vilket också ger företagen nya möjligheter att förbereda sig.

Den nordiska studien knyter an till den globala studien Disruptability index, i vilken över 3 600 företag från 82 länder analyserades. I den nordiska studien har 500 nordiska företag analyserats, där samtliga företag har årliga intäkter på över 50 miljoner euro.

Rapporten baseras på det förändrings-index som Accenture har tagit fram, bestående av två huvudfaktorer för att undersöka hur företag står sig mot förändringar i sina respektive branscher: Nuvarande förändringstakt i företagets bransch, och hur känsliga företag är inför framtida förändringar.

Rapporten visar att 58 procent av de nordiska företagen tampas med hög förändringstakt, samt att nära hälften (45 procent) av företagen är mycket sårbara för framtida förändringar.

The four stages of disruption.

“Industry disruption” - den omvälvande förändringen av marknadsförutsättningar som sker inom många branscher tack vare innovativa idéer, tekniker och affärskoncept - är redan vardag för majoriteten av företagen runt om i världen. Det framgår av Accentures nya studie.

Företagsledare kan använda sig av indexet för att få en bättre förståelse för hur den bransch de är verksamma inom är positionerad och fungerar. Indexet hjälper företag att identifiera risker och möjligheter – så att de därefter kan ta fram lämpliga strategier för att möta förändringarna. Accenture har också använt indexet för att definiera fyra förändringsfaser, som visar vilken situation de undersökta företagen inom 19 branscher och 98 undersegment befinner sig i:

  • Tålighetsfasen: Det finns tydliga förändringar, men aktörerna inom branscher i denna fas har lyckats bemöta nya spelare tack vare starka varumärken och egen innovation. De gynnas även av strukturella fördelar och presterar på en jämn nivå. En knapp tredjedel av de nordiska företagen (bilindustrin, tillverkande industri och kemikalieindustrin) befinner sig i denna fas.
  • Sårbarhetsfasen: Den nuvarande föränderligenheten är måttlig, men befintliga aktörer inom branschen är sårbara för framtida förändringar, eftersom de är känsliga för strukturella produktivitetsutmaningar, exempelvis höga personalkostnader. Fjorton procent av de undersökta företagen befinner sig i denna förändringsfas, inklusive företag inom eldistribution, sjukvård samt naturtillgångar.
  • Volatilitetsfasen: I denna fas råder plötsliga och disruptiva förändringar. Faktorer som traditionellt sett varit styrkor för företag i branschen har nu förvandlats till svagheter. En tredjedel av de undersökta företagen befinner sig i denna förändringsfas. Hit räknas företag inom detaljhandeln, energi, försäkringsbranschen samt infrastruktur och transportföretag.
  • Överlevnadsfasen: Förändringstakten inom branscherna i denna fas är konstant hög och olika konkurrensfördelar tappar snabbt fäste i takt med att nya innovativa aktörer dyker upp på marknaden. 27 procent av företagen befinner sig i denna fas, som innefattar leverantörer av plattformar och mjukvara, telekommunikationsbolag, medie-och högteknologiska företag samt bankerna.

”Förändringen är oundviklig, men det går att förbereda sig. Företagsledare måste bestämma hur företaget positionerar sig i ett ständigt föränderligt landskap. Ju bättre man är på att läsa av sin omgivning, desto bättre kan man förutspå förändring och på så vis identifiera möjligheter och skapa värde utifrån innovativa lösningar anpassade efter det nya branschklimatet”, säger Agneta Björnsjö, Nordenchef för Accenture Research.

How susceptible are Nordic industries to disruption?

Rapporten ger även exempel på strategier för företag som befinner sig i respektive förändringsfas:

  • I tålighetsfasen måste företag fokusera på att förnya sin kärnverksamhet genom innovation istället för att bevara den befintliga verksamheten. Företag måste jobba för att behålla sitt kostnadsfokus, samtidigt som man lyfter fram sina nyckelprodukter och gör dessa mer attraktiva för kunder. Inte bara genom sänkta priser, utan också genom att erbjuda förbättrade produkter.
  • I sårbarhetsfasen måste företag förbereda sig på den snabba förändring som är i antågande genom att effektivisera sin verksamhet och göra den mer produktiv. På så sätt positionerar man sig för att kunna dra maximal nytta av framtida innovationer från både konkurrenter och det egna företaget. Företag bör till exempel minska sitt beroende av, eller förbättra avkastningen på fasta tillgångar.
  • I volatilitetsfasen krävs fokuserad förändring. Tillgångar som inte används effektivt måste bort, och aktörer på dessa marknader måste snabbt finna en balans mellan att uppgradera sin kärnverksamhet samtidigt som man satsar mer på nya, innovativa affärsmodeller och verksamheter. Den som byter kurs för snabbt utan att få med basen för verksamheten riskerar att misslyckas finansiellt, medan den som är för långsam riskerar att halka efter och bli omodern.
  • I överlevnadsfasen måste företag ha ett starkt innovationsfokus. Man behöver ständigt komma ut med nya, innovativa lösningar till befintliga kunder och samtidigt bedriva en aggressiv expansion till nya och närliggande marknader. För att nå dit bör företag dra nytta av den kompetens som finns i en redan väldefinierad och innovativ kärnverksamhet, men också fördjupa sina samarbeten med andra aktörer i den egna och närliggande branscher.

“För att stå som vinnare efter en stor branschförändring måste företag utveckla och förnya sin kärnverksamhet samtidigt som de tar fram innovativa lösningar som öppnar dörrar till nya, orörda marker. Här spelar digital teknik en avgörande roll. I undersökningen kunde vi se att ju sämre ett företag är på digital teknik, desto känsligare är det också för förändringar. Digital teknik kan hjälpa företag att bli mer motståndskraftiga i turbulenta tider, oavsett om det gäller att öka lönsamheten för redan befintliga produkter, att utveckla nya produkter, sänka kostnaderna eller att höja inträdesbarriärerna”, avslutar Agneta Björnsjö.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 442 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på www.accenture.com/se-en.

Kontakta:

Anna Markelius
Accenture
+ (460) 730 513 452
anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter