Stockholm, 23 December 2019. En ny studie från Accenture har undersökt hur den svenska marknaden för betallösningar påverkas av nya digitala tjänster. Resultaten visar att närmare 8,8 miljarder kronor av de svenska bankernas intäkter från betalningar kan gå förlorade de kommande sex åren, på grund av konkurrerande digitala betalningslösningar från andra aktörer.

De senaste åren har nya digitala tjänster förändrat marknaden för betallösningar i grunden. Idag finns appar och digitala lösningar som möjliggör betalningar utan att transaktionen görs via traditionella banker. Denna utveckling är bakgrunden till Accentures globala studie Accenture Global Payments Pulse Survey 2019. I studien har ansvariga för betalningslösningar på banker runt om i världen fått värdera marknadens utveckling fram till år 2025. Baserat på svaren har Accenture utvecklad en modell för att estimera värdet av intäkterna på respektive marknad.

Som en del av den globala studien har Accenture analyserat den svenska marknaden. Tillväxten på den svenska marknaden för betallösningar väntas bli cirka 9,5 miljarder kronor de kommande sex åren. Svenska banker riskerar att tappa 8,8 miljarder kronor av dessa i intäkter (22,2% av marknadsandelen) om de inte erbjuder betaltjänster som följer den tekniska utvecklingen och uppfyller kundernas krav.

”Vi har sett hur marknaden för betalningslösningar förändrats drastiskt de senaste åren. Idag kan du skicka pengar kostnadsfritt till dina vänner, betala för matvaror genom att lägga din smartwatch mot kort-terminalen, och lägga upp avbetalningsplaner för större köp till relativt låga räntor. Dagens konsumenter har börjat vänja sig vid denna typ av tjänster, och de ställer allt högre krav på hur betallösningar fungerar. Bankerna behöver förstå att betalningar inte längre bara en teknisk lösning, utan en viktig del av kundupplevelsen”, säger Sofi Håkanson, ansvarig för Financial Services på Accenture.

Från studien framgår också att antalet betalningar runt om i världen ökar och kommer att fortsätta öka med 5,5% per år. Utvecklingen drivs av en kombination av demografiska faktorer – som det växande antalet konsumenter i Indien och Kina – samt ökad globalisering av handeln och den snabba utvecklingen av digitalbanker och mobila privatekonomiska tjänster.

Tre typer av betalningar som förändrar marknaden

Ökningen av antalet betalningar i världen gör det viktigt att förstå vilka faktorer som bidrar till förändringen inom betallösningar. Därför har Accenture identifierat tre typer av betalningar som just nu påverkar marknaden: omedelbara betalningar, osynliga betalningar och kostnadsfria betalningar.

”Osynliga betalningar” – är betalningstjänster som är integrerade i mobila appar eller enheter. Idag finns exempelvis digitala plånböcker som tillåter konsumenter att föra över en mängd pengar att använda för direktbetalningar. Det gör att enskilda transaktioner inte behöver gå via bankerna. Denna utveckling kan enligt den framtagna modellen leda till att bankernas intäkter blir 1,6 miljarder kronor lägre (4% av potentiella intäkter) år 2025.

”Omedelbara betalningar” – är system för betalningar som väntas ersätta traditionella kortbetalningar och kreditöverföring. Inom detta område estimeras de traditionella bankerna gå miste om 1,4 miljarder kronor i intäkter (3,5% av potentiella intäkter) år 2025.

”Kostnadsfria betalningar” – beskriver den prispress på privat- och företagsekonomiska betalningstjänster som pågår. Minskade eller uteblivna avgifter för konto- och kreditkort, transaktioner via kortterminaler och internationella betalningar skapar risk för lägre intäkter. Inom detta område är hela 5,9 miljarder kronor på spel (14,6% av potentiella intäkter) när vi når år 2025.

Från rapporten framgår att dagens kunder förväntar sig mer från sina banker, samtidigt som fintechs och aktörer inom sociala medier ständigt erbjuder nya lösningar som förenklar betalningar för konsumenterna. Trots det stod andra aktörer än banker endast för 8,1% av de globala betalningsintäkterna under 2019, vilket visar att utmanarna fortfarande har en relativt liten marknadsandel jämfört med de traditionella bankerna.

”De svenska bankerna har traditionellt varit skickliga på att skapa lösningar för att hantera konkurrensen från nya aktörer, men i takt med att priserna pressas genom nya lösningar behöver de hitta nya sätt att differentiera sig på. Ny lagstiftning, med PSD2 i spetsen, gör att bankerna inte heller är ensamma om kundernas data som därmed får användas av andra aktörer. Idag kan utmanare skapa fullgoda lösningar för privatekonomiska tjänster så länge funktionaliteten och upplevelsen är tillräcklig bra, säger Sofi Håkansson.”

Vad bankerna kan förbättra

Baserat på slutsatserna i studien har Accenture utvecklat tre tips till bankerna, som kan användas för att möta den ökade efterfrågan på nya betallösningar:

Bättre kundupplevelse – Betallösningar har de senaste åren utvecklats från att vara en teknisk funktion till att bli en del av kundupplevelsen. Banker behöver därför utveckla tjänster som underlättar för kunden, främst genom att möjliggöra snabbare betalningar. Ett köp ska helst bara vara ett klick bort.

Utvärdera affärsmodellen – När tekniska applikationer och digitala tjänster gör det möjligt att betala för sig utan att använda nuvarande banktjänster, är nyckeln att utvärdera själva affärsmodellen. Att se över nya potentiella samarbeten är ett exempel, att sänka priserna på specifika tjänster eller transaktioner är ytterligare ett alternativ.

Förändra teknisk infrastruktur – För att skapa kostnadseffektiva betallösningar krävs en effektiv teknisk infrastruktur. Bankerna bör därför se över sina betalningsprocesser för att utvärdera vilka tekniker som kan göra betalningar enklare, både för dem och kunden. Idag kan automatiseringstekniker som exempelvis maskininlärning och AI underlätta bankernas arbete och ligga till grund för nya betalningstjänster. Läs hela den globala studien här.

Om undersökningen

Accenture genomförde en global online-undersökning med 240 chefer för företagsbetalningar och betallösningar för detaljhandeln på de största bankerna i följande länder: Australien, Brasilien, Kanada, Kina (fastlandet och Hongkong), Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Thailand, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Undersökningen genomfördes mellan 14 februari och 10 mars 2019. Total felmarginal är +/- 1,55 procentenheter på konfidensnivån 95%.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 492 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Visit our Subscription and Preference Center Visit our Subscription and Preference Center