STOCKHOLM. 28 februari, 2019 – Antalet aktörer på den nordiska bankmarknaden har minskat med 13 procent under de senaste 12 åren, samtidigt som 23 procent av alla aktörer på marknaden är nykomlingar. Det visar en ny studie från Accenture.

Accenture har analyserat över 20 000 banker och betalningsinstitut på sju marknader i världen för att fastställa förändringstakten inom den globala bankindustrin. Studien visar att antalet banker och betalningsinstitut i Norden minskat med 13 procent under en tolvårsperiod, från 843 aktörer 2005 till 734 aktörer 2017. Samtidigt är nästan var fjärde företag (23%) nykomlingar – det vill säga företag som klivit in på marknaden senare än 2005. Av dessa bolag är 137 betalningsinstitut, varav 60 procent har sin licens i Sverige. Samma utveckling sker i Europa, där antalet aktörer minskat med ca 20 procent, samtidigt som var femte aktör klev in på marknaden efter 2005 och står för en tredjedel av branschens totala intäktsökning.

I två nya rapporter undersöker Accenture förändringstakten inom banksektorn: “Beyond North Star Gazing” analyserar hur en förändring av branschen leder till nya strategiska prioriteringar bland bankerna, och ”Star Shifting: Rapid Evolution Required” beskriver hur banker kan dra nytta av dessa förändringar för att förbli relevanta och säkra fortsatt tillväxt.

Även om få av de traditionella aktörerna förstått allvaret av nykomlingarnas intåg på marknaden, utgör de ett reellt hot mot de traditionella aktörernas tillväxt. De nordiska storbankerna har under 2012–2016 tappat marknadsandelar på alla nordiska marknader förutom i Danmark. I Sverige är det Nordea som tappat mest på insättningssidan (3 procentenheter), medan Nordea och Handelsbanken tappat störst andelar av lånemarknaden (1,2 procentenheter, respektive 1,1 procentenheter).

“De flesta banker kämpar med att hitta rätt balans i sina investeringar för att å ena sidan tillgodose den digitala kundens behov av innovativa lösningar, och å andra sidan bevara de traditionella system som skyddar kunders integritet och data. Banker kan inte bara digitalisera sina befintliga verksamhetsmodeller och tro att det ska räcka för att bli framgångsrik. Hittills har denna konservativa inställning till digitala investeringar hindrat banker från att hitta nya vägar till tillväxt, vilket är en förutsättning för att stå emot den kraftigt ökande konkurrensen från digitala nykomlingar.”, säger Peter Ekdahl, Managing Director på Accenture Strategy.

En bransch under förändring

Många etablerade banker fortsätter att förminska hotet från nya aktörer, med motiveringarna att:

  1. Nya aktörer inte kommer med några nya lösningar, de klär bara om traditionella bankprodukter
  2. Konkurrerar inte om tillräckligt stora marknadsandelar
  3. De nya aktörerna går inte med vinst

Accentures rapporter ger dock en annan bild. En betydande del av intäkterna har förflyttats till nya aktörer och flera nya företag världen över presenterar nya innovativa lösningar som inte kan ignoreras. Accenture förutspår att förskjutningen av intäkter mot nya aktörer kommer att fortsätta och att detta inom kort kommer att ha en kännbar inverkan på de etablerade bankernas resultat.

I Europa består 20 procent av alla banker och betalningsinstitut av nya aktörer, och de står för 7 procent av banksektorns totala intäkter och 33% av alla nya intäkter sedan 2005. I Storbritannien står nya utmanare för hela 63 procent av antalet finansiella institutioner, och dessa står för 14 procent av banksektorns totala intäkter.

Omkring 19 procent av de finansiella institutionerna i USA utgörs av nya aktörer, som på kort tid erövrat 3,5 procent av de totala bank- och betalningsintäkterna. Över hälften av alla nya bankkonton som registrerades i USA under förra året öppnades dock hos någon av landets tre storbanker; banker som också har gjort nödvändiga investeringar i digital utveckling. Samtidigt har landets regionala banker, som fortfarande fokuserar på kostnadsbesparingar, har haft svårt att få sina balansräkningar att växa.

“Tio år efter den finansiella krisen, genomgår banksektorn nu en tid av förändring och konkurrensutsatthet på historiskt höga nivåer. Med nya banker och plattformar som utmanar de traditionella bankernas position på marknaden, har etablerade aktörer inte råd att slappna av. Framtiden tillhör de banker som kan hitta nya vägar till tillväxt, genom att exempelvis identifiera nya lösningar istället för traditionella finansiella tjänster. Rapporten visar dock att det inte finns en universallösning, varje enskild bank måste själv skapa sig en förståelse för sin position på marknaden innan den sätter kursen framåt”, säger Peter Ekdahl, Managing Director på Accenture Strategy.

Metod

Utifrån data från en rad olika källor, inklusive den Europeiska centralbanken (ECB) och andra centralbanker, har Accenture Research analyserat över 20 000 institutioner inom bank- och betalningsbranschen i sju olika länder: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Europa, Storbritannien och USA. Av de analyserade företagen, anses 3 200 vara så kallade ”nya aktörer” på marknaden (företag som klivit in på marknaden efter 2005). Dessa faller vidare in under tre olika kategorier: Licensierade banker, betalningsinstitut (tillhandahållare av betalningssystem, inklusive tjänster kopplade till e-valutor och andra tillhandahållare av betalningssystem än bankerna), samt icke-licensierade aktörer (inklusive väletablerade ”fintech” startup-företag). Ytterligare analyser av bankernas intäkter genomfördes baserat på ekonomiska modeller och uppgifter från företagen i Kanada, Europa, Storbritannien och USA, i den mån konsekventa uppgifter funnits tillgängliga.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt tjänsteföretag som erbjuder flera tjänster och lösningar inom strategi, konsultering, digitalisering, teknologi och drift. Genom att kombinera omatchad erfarenhet och specialiserad kunskap i över 40 industrier och alla företagsfunktioner tillsammans med världens största leveransnätverk. Accenture arbetar i gränslandet mellan företag och teknologi för att hjälpa kunder förbättra deras utförande och hållbarhetsvärde för deras intressenter. Med 469 000 människor som hjälper kunder i över 120 länder driver Accenture innovation för att förbättra sättet världen fungerar på. Besök oss på www.accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter