NEWS RELEASE


Accentures initiativ ’Skills to Succeed’ har försett fler än 1,2 miljoner människor med kunskaper och färdigheter inför arbetslivet

OVERVIEW

Accenture har nu offentliggjort 2015 års rapport för ansvarsfullt företagande, Making a Measureable Difference, som på global nivå undersökt Accentures framsteg, prestationer och mål.

I rapporten framkommer bland annat att Accenture och dess ideella partnerorganisationer sedan 2010 har försett fler än 1,2 miljoner människor med färdigheter som hjälpt dem att få ett jobb eller att starta eget företag. Detta genom det globala initiativet ’Skills to Succeed’. Accenture siktar nu på att hjälpa fler än 3 miljoner människor med dessa färdigheter innan 2020.

“Våra värderingar går som en röd tråd i de initiativ som vi genomfört tillsammans med våra partners för att leverera långsiktiga och mätbara lösningar. Den digitala omställningen ger oss ett utmärkt tillfälle att göra skillnad i de samhällen där vi lever och verkar – från att minska anställningsgapet till att främja kunders hållbarhetsarbete och att öka jämställdheten hos arbetskraften. Vi har kommit en bra bit på vägen och fått upp farten, men det finns många komplexa hållbarhetsfrågor kvar att lösa”, säger Pierre Nanterme, Accentures ordförande och VD.

2015 års rapport belyser bland annat att:


  • Accenture investerade 841 miljoner dollar i utbildning av sina anställda. Totalt hölls 15 miljoner digitala och klassrumsledda lektioner – i genomsnitt 46 timmar per anställd.

  • Accenture har minskat koldioxidutsläppet per anställd med 47 procent sedan 2007, en god bit på väg mot målet på 50 procent till 2020. Till dags dato har Accenture sparat koldioxidutsläpp motsvarande energiförbrukningen hos 350 000 amerikanska hushåll under ett års tid.

  • Nya miljömål har satts – Före 2020 ska Accenture förbättra sin energieffektivitet med 30 procent jämfört med 2007, och sträva efter att 75 process av dess största leverantörer ska redovisa mål och åtgärder för utsläppsminskningar.

  • Accenture har hjälpt 100 leverantörer att öka mångfalden genom sitt mångfaldsprogram. Företaget siktar på att hjälpa 170 leverantörer med mångfaldsarbetet före 2020. 


Making a Measurable Difference beskriver i detalj hur Accentures jobbar för mångfald och en inkluderande arbetsmiljö oavsett etnisk bakgrund, kön, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Rapporten redogör även för Accentures mål att utöka andelen kvinnliga nyanställda till minst 40 procent på global nivå före 2017.“Rapporten markerar nästa kapitel i vår långa tradition av ansvarsfullt företagande. Våra anställdas engagemang och vårt nära samarbete med partners har alltid varit nyckeln bakom vår framgång, och vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans framöver”, säger Jill Huntley, managing director för Global Corporate Citizenship på Accenture.

Om Accentures Corporate Citizenship Report 2015

Rapporten belyser Accentures inflytande under räkenskapsåret 2015 inom fem områden: Ethics & Governance, Skills to Succeed, Environment, Our People and Supply Chain. Accenture använder de globala riktlinjerna för hållbarhetsredovisning GRI G4 Guidelines som bas för sin rapportering, och denna undersökning är sammanställd i enlighet med nivån Core. Rapporten är Accentures sjunde utvecklingsredovisning till FN:s Global Compact som företaget undertecknade 2008, och dokumenterar Accentures framsteg som medlem av Global Compact LEAD, som fokuserar på att förbättra företags hållbarhetsarbete.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 373 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/