NEWS RELEASE


Tydligt samarbete banar väg för lyckad robotisering

Robotisering av produktion i den svenska industrin har pågått i många år. Nu pågår en liknande teknisk revolution inom tjänstesektorn. Administrativa uppgifter tas över av robotar tvärs alla industrier. Vad kännetecknar ett lyckat införande av robotar inom det administrativa området?

 

Robotar för hantering av administrativa uppgifter utvecklas mycket snabbt. Den typiska startpunkten vid robotisering är RPA (Robotics Process Automation) som automatiserar manuella repetitiva arbetsuppgifter och speglar det arbete människor utför.

 

– Fördelen med RPA är att mjukvaran (roboten) läggs på toppen av verksamhetens befintliga system precis som en människa interagerar med systemen. Det kan liknas vid att en ny digital medarbetare tar över arbetsuppgifterna, säger Mikael Lakso på Accenture Strategy.

 

De flesta RPA-verktyg är relativt enkla att införa, men det finns fallgropar att se upp med vid införandet av den nya digitala arbetskraften.

 

– Det är ofta verksamheter startar robotisering av sina administrativa arbetsuppgifter utan att ha reflekterat över syftet, och ofta finns en avsaknad av hur de nya digitala medarbetarna ska integreras i organisationen samt vilka som leder och samarbetar med dem. Därför rekommenderar vi alltid att redan från start etablera en operativmodell som strukturerat säkerställer att organisationen är redo att för den nya digital arbetskollegan, säger Mikael Lakso.

 

Ansvar och kommunikation

 

För att införandet av de nya digitala medarbetarna ska fungera väl behöver verksamheten ställas om så att personalen förstår och ser nyttan av en kombinerad arbetsstyrka.

 

– Det är av största vikt att omvandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och att den kommuniceras

så att medarbetarna inte ser robotarna som ett hot utan snarare som nya digitala kollegor som, frigör tid, kompletterar arbetsuppgifter och som kan öka flexibiliteten, säger Jonas Andersson på Accenture Strategy.

 

– Vidare är ett tvärfunktionellt samarbete i organisationen en förutsättning för ett lyckat införande. Normalt är det verksamheten som driver införandet av de nya digitala kollegorna, men säkerställande av förståelse för IT, personalfrågor och frågor rörande intern kontroll sker bäst genom representation från hela verksamheten.

 

Svenska företag har kommit långt

 

Företag i Sverige och övriga Norden har generellt sett kommit långt i införandet av RPA, till skillnad från exempelvis övriga Europa.

 

– Majoriteten av svenska stora bolag har redan påbörjat resan mot automatisering, medan andra befinner sig i en startfas, säger Jonas Andersson.

 

Vid jämförelse av olika branscher utmärker sig framförallt den finansiella sektorn med storbankerna i spetsen. De har varit öppna för den nya tekniken och har redan kommit långt i sin utveckling. Även inom andra branscher, till exempel vitvarubranschen, finns ett växande intresse. Ett exempel är Electrolux som samarbetat med Accenture för att införa digitala medarbetare i delar av sin verksamhet.

– Vi började utforska RPA under hösten 2016 i vår Shared Services-organisation. Nu implementerar vi våra första operativa robotar riktade mot administrativa uppgifter i vår finanshantering. Våra första observationer pekar mot att robotarna uppfyller det vi förväntade oss, och de utför den grad av manuellt arbete vi bedömde före starten av införandet. Vi planerar även för kommande automatiseringar, säger Daniel Movell, befattning, på Electrolux.

 

De huvudsakliga problemen som visat sig vid införande kopplas oftast till upplevd otydlighet kring hur de digitala medarbetarna kommer att påverka nuvarande medarbetare. Att det inte funnits full insyn i komplexiteten i IT-uppsättningen eller att införandet påverkar kontrollmekanismer som kräver andra typer av förändringar har även det identifierats som problemområden. Trots fallgropar vid införande av robotar bedöms närmare 50 procent av dagens administrativa arbete att utföras av robotar inom en kort tidshorisont.

 

– För att företagen verkligen ska lyckas med införandet av ny digital arbetskraft krävs ett stort engagemang, men även gott samarbete. Erfarenheter från både lyckade och mindre lyckade implementeringar finns redan där ute. Det bästa råd vi kan ge är att ta del av all denna erfarenhet, så går det både betydligt snabbare och ökar möjligheterna för en lyckad implementering, avslutar Mikael Lakso.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Accentures perspektiv på Robotics & AI? Missa inte Accentures session ”AI &

Analytics” den 30 januari 2018 på konferensen ”Robotics & AI”.

 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Jessika Nord

 

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 435 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/ Besök oss gärna på

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
Email Icon