Utvecklad i samarbete med Stockholm Exergi

STOCKHOLM, 30 april, 2019 – Accenture lanserar ny banbrytande tjänst för en av Sveriges största energileverantörer, Stockholm Exergi. Tjänsten, vid namn Memory Lane, kombinerar Google Voice Assistance och artificiell intelligens, vilket gör det möjligt för i synnerhet äldre att föra vidare minnen och personliga berättelser till kommande generationer, samt ta del av socialt umgänge.

Memory Lane har tagits fram av Accenture Interactive och Stockholm Exergi i syfte att minska ensamheten bland äldre, och interagerar med användaren genom att bjuda in till samtal om gamla minnen och upplevelser. Samtalen kan delvis bidra till att minska känslan av ensamhet, men skapar även en unik chans att dokumentera sin livshistoria. Efter att samtalet avslutats sammanställer Memory Lane konversationen och konverterar den till antingen en fysisk bok eller podcast som kan föras vidare till kommande generationer.

”Som energibolag har vi i över 100 år bidragit till att hålla stockholmare varma med våra energitjänster och samhällsengagemang. Vi ville ta detta ett steg längre genom att göra något för en grupp i samhället som ofta glöms bort, och var övertygande om att Accenture Interactive kunde hjälpa oss att utveckla något som faktiskt gör skillnad. säger Thomas Gibson, marknadsdirektör på Stockholm Exergi.

Accenture Interactive Innovation Center har utvecklat Memory Lanes mjukvara, vilken Accenture även har ansökt om patent för. Lösningen erbjuder en interaktiv rösassistent som för en aktiv dialog och ställer personligt anpassade frågor till användaren. Genom att koppla samman viktiga detaljer som användaren uppger kring sina minnen, kan Memory sortera information och besluta vilka frågor som ska ställas härnäst, och på så vis delta i ett meningsfullt, känslomässigt utvecklat samtal.

Efter att ha gått igenom mängder av medicinsk forskning om äldres hälsa, upptäckte Accenture Interactive att ensamhet, depression och demens är snabbt växande hälsoproblem bland äldre. Annan oberoende forskning visar samtidigt att oönskad ensamhet kan vara lika skadligt som rökning och fetma.

“När människor utsätts för litet eller inget socialt umgänge under längre tidsperioder, kan det ha stor inverkan på den mentala och psykiska hälsan. Under de två åren vi la på att utveckla konceptet och mjukvaran för plattformen, upptäckte vi en väldigt stark längtan bland ensamma att dela med sig av sin historia. Det är mot detta som bakgrund som vi ville utveckla en lösning som inte bara kan delta i en aktiv dialog, men också fånga upp och bevara människors historier så att dessa inte går förlorade, säger Adam Kerj, kreativ chef för Accenture Interactive i Norden.

Tekniken bakom Memory Lane initierades av Accenture Interactive Innovation Centre för två år sedan i Sophia Antipolis. Röstassistenten kan ställa personliga frågor och förstå sambandet mellan olika svar, vilket i sin tur ligger till grund för relevanta följdfrågor. Memory Lane analyserar dagligen tidigare konversationer för att fördjupa sin förståelse för samtalsämnet och sortera olika berättelser på en artificiell minnesbank, som fungerar som ett virtuellt konstruerat mänskligt minne. Minnesbanken kodar sedan information från konversationshistoriken och sammanställer denna i en funktion. Funktionen baseras på hierarkisk taxonomi där information och sambandet mellan olika informationsfragment identifieras och sammanställs i en sammanfattning som återger användarens berättelse. Accenture arbetar även med att hitta nya användningsområden för mjukvaran.

“När vi installerade Memory Lane hemma hos äldre på försök, märkte vi hur det direkt resulterade i en dialog som lockade fram gamla minnen och fantastiska livshistorier – historier som tidigare aldrig hade berättats. Hittills har röststyrdteknik sällan setts som ett substitut för mänsklig kontakt, men samarbetet med Stockholm Exergi visar att teknologi kan bidra till minskade avstånd mellan generationer och förbättrad hälsa. Så småningom hoppas vi att plattformen och konceptet ska finnas tillgängligt för alla, oavsett ålder”, säger Christian Souche, chef för Accenture Interactive Innovation Center.

Här kan du lyssna på berättelser sammanställda av Memory Lane: stockholmexergi.se/memorylane.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 477 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/ Accenture Interactive hjälper världens ledande varumärken att omvandla deras kundupplevelser över hela kundresan. Genom våra integrerade erbjudanden inom design, marknadsföring, innehåll och handel, kan vi skapa nya vägar att vinna i dagens erfarenhetsstyrda samhälle. Accenture Interactive är, för det tredje året i rad, rankad som världens största digitala byrå i den senaste Ad Age Agency rapporten. Fjord, Accenture Interactives design- och innovationsenhet, får människor att omvärdera sina relationer med den digitala och fysiska världen runt dem, genom att använda kraften i design för att skapa tjänster som människor älskar. För mer information, följ oss på @AccentureACTIVE och @fjord eller besök www.accentureinteractive.com och www.fjordnet.com.

Om Stockholm Exergi

Stockholm Exergi producerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. De ser till att över 800.000 stockholmare har det varmt och skönt året runt, samtidigt som kretsloppen i staden fungerar bättre.

Med fjärrvärme skapas ett kretslopp där stockholmare delar värme och tillsammans bidrar till en hållbar stad.

Stockholm Exergi har anläggningar på flera ställen i Stockholmsområdet och fungerar lite som hjärta, hjärna och njurar – som producerar värmen, pumpar, styr och renar kretsloppet. Fjärrvärmen från Stockholm Exergi har varit avgörande i att halvera stockholmares klimatutsläpp under de senaste decennierna. Idag producerar vi 90% förnybar eller återvunnen energi, men har siktet inställt på 100%.

I över 100 år har Stockholm Exergi verkat för att göra Stockholm till en varmare och mer inkluderande stad, både genom vårt arbete och sitt sociala engagemang, som alltid har varit en viktig del av verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter