STOCKHOLM; 13 augusti, 2019 – Accenture, Ashoka och Nordea lanserar nu tillsammans Changemakers Accelerator, ett program som ska stötta klimatinitiativ i Norden. Nio sociala entreprenörer som har kunskapen och ambitionen att skapa långsiktiga lösningar för att skydda miljön och tackla vår tids klimatproblem har valts ut.

Varje entreprenör tilldelas ett team av så kallade ”allies” från Accenture och Nordea som kommer att vägleda, ge rådgivning och stöd i deras arbete för att ta fram långsiktiga och innovativa lösningar för att skydda miljön och ta itu med stora klimatfrågor. Deltagarna har valts ut till programmet baserat på deras potential att bidra till systemskifte och förmåga och att jobba med frågor som rör klimat och cirkuläritet. Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer.

Vi är mycket glada över att fortsätta vårt samarbete och lansera ett nytt accelerator-program som hjälper sociala entreprenörer att utveckla lösningar för klimatåtgärder och cirkuläritet i Norden. Med sina nordiska nätverk, resurser och engagemang för att skapa värde är Nordea och Accenture väldigt bra partners för oss, säger Emma Lindgren från Ashoka Nordics.

Klimatåtgärder och samhällsentreprenörskap är viktigt för Nordea. Vi står idag inför många nya utmaningar som vi behöver entreprenörer till för att klara. Därför tycker vi att det är viktigt att delta i branschöverskridande samarbeten och genomföra program som Changemakers Accelerator. Genom detta kan vi skapa lösningar som accelererar socialt entreprenörskap, säger Erik Feldt, chef för samhällsengagemang på Nordea.

Att vara ett ansvarsfullt och hållbart företag är centralt för oss och vi ska stötta entreprenörerna med vår teknik, kunskap och våra resurser i detta innovativa projekt. Vi vill hjälpa entreprenörerna i programmet att ta nästa steg i sitt arbete med klimat- och miljöutmaningarna vi står inför, säger Ingrid Alexanderson, ansvarig för Corporate Social Responsibility på Accenture i Sverige.

De entreprenörer som har valts ut för att delta i Ashokas accelerator-program är: BeChange, Compensate, Empower, Goodwings, Jaaxx, Nature Preserve, Plan M, Resirqel och We Unite Design

Förra året inledde Ashoka och Nordea ett partnerskap och genomförde programmet ”Hello Nordics”. Programmet syftade till att förbättra integration och inkludering i Norden. Hello Nordics stöttade tio sociala entreprenörer att få större genomslag för sina innovativa lösningar för social och ekonomisk inkludering av marginaliserade människor i regionen. Ashoka och Nordea har nu gått samman med Accenture för att skapa en nordisk plattform för förändring som ska stärka ekosystemet för sociala entreprenörer.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 492 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på accenture.se.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter