NEWS RELEASE


Digitaliseringen kan leda till en helt jämställd arbetsmarknad redan 2040, visar ny undersökning av Accenture

Overview

12 juli, 2016 - Kvinnors digitala kompetens bidrar till att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Förmågan att nyttja digitala verktyg för kompetensutveckling, nätverkande och ökad effektivitet spelar en avgörande roll när det kommer till att öka jämställdheten mellan könen.

En ny rapport från Accenture; Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work, visar att kvinnor använder digitala färdigheter för att nå fördelar såväl inför arbetslivet som när det kommer till att hitta jobb samt avancera i karriären. I de flesta länder har män fortfarande ett försprång mot kvinnor vad gäller digital kompetens men fler satsningar på kvinnors digitala kunnande kan öka jämställdheten.

Om myndigheter och företag kan hjälpa kvinnor att utveckla sin digitala kompetens i dubbelt så snabb takt kan en jämställd arbetsmarknad bli verklighet redan inom 25 år i utvecklade länder, såsom Norden, jämfört med 45 år i nuvarande takt. I utvecklingsländer kan målet om en jämställd arbetsmarknad nås på 45 år jämfört med 85 år i nuvarande takt.

”Det finns många sätt att minska ojämlikheter mellan könen på arbetsmarknaden, digitaliseringen är en kraftfull drivkraft. Jämställdhet mellan könen sker inte över en natt, investeringar i kvinnors digitala kompetens måste ske under lång tid såväl i utbildningssystemet som på arbetsplatserna”, säger Charlotta Kvarnström.

Undersökningen visar att när kvinnor har samma digitala färdigheter som män är kvinnor bättre på att använda dessa för att hitta jobb. Nästan hälften (47 procent) svarade att digitala lösningar gjorde det enklare att jobba hemifrån, 44 procent att det ledde till en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv, och 41 procent att det ökade möjligheterna att hitta jobb.

Trots att digital kompetens hjälper kvinnor att avancera i karriären, har det ännu inte bidragit till att få bort varken könsskillnaderna på ledande positioner eller löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Män står fortfarande för merparten av hushållens intäkter i samtliga undersökta generationer. Enligt rapporten rankar Norden som region näst högst vad gäller kvinnors digitala kompetens, enbart Holland rankar högre, men undersökningen visar också att över hälften av kvinnorna i Norden ur den så kallade millenniegenerationen (födda mellan 1979 och 1997) inte är intresserade av jobb inom IT och teknik.

”I Norden har kvinnor redan en hög digital kompetens, här brottas vi istället med att intresset för jobb inom IT och teknik är lågt bland unga kvinnor. Vi måste satsa på att få kvinnor intresserade av dessa typer av jobb som generellt är högavlönade. Inte minst genom att lyfta fram kvinnliga förebilder för att nå ända fram till en helt jämlik arbetsmarknad”, säger Charlotta Kvarnström.

För Mer Information, Vänligen Kontakta:

Charlotta Kvarnström
Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 91

Mail to Charlotta Kvarnström. This opens a new window.

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Metod

Undersökningen “Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work” analyserar resultatet från en onlineundersökning genomförd i december 2015 och januari 2016 med fler än 4900 arbetande män och kvinnor från 31 länder. Urvalet representerade båda könen och tre generationer ingick i urvalet (Millennials, Generation X, samt Baby Boomers). De länder som ingick var Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrike, Tyskland, Kina, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Norden (Danmark, Finland, Norge, Sverige), Filippinerna, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Förenta Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 375 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/