Skip to main content Skip to Footer

Konsumenter vill ha multifunktionell elektronik

Konsumenternas inköpsplaner för hemelektronik som är inriktad på ett specifikt användningsområde har minskat kraftigt till förmån för multifunktionell elektronik, enligt en ny undersökning från Accenture. Den visar också att svenska konsumenter i högre utsträckning utför sina elektronikköp online.

Den årliga undersökningen (2013 Global Consumer Electronics Products and Services Usage Report) genomfördes i september 2012 och undersökte konsumenters beteende och köpvanor för 16 typer av hemelektronikprodukter, varav 11 har endast ett användningsområde och fem är multifunktionella. Konsumenternas planer på att köpa enheter med ett användningsområde har minskat eller är oförändrat jämfört med året före. Exempelvis minskade antalet respondenter som planerar att köpa en BluRay DVD-spelare från 11 procent till 10 procent, medan antalet som planerar att köpa digitalkameror och spelkonsoler är oförändrat.

I stark kontrast till detta står andelen som svarade att de planerar att köpa multifunktionella enheter. Den gruppen ökade avsevärt och gick från 16 procent förra året till 36 procent för stationära och bärbara datorer, från 27 procent till 41 procent för smarta telefoner, från 20 procent till 33 procent för HDTVs, och från 16 procent till 23 procent för surfplattor.

“Marknaden för hemelektronik är nu framförallt en kapplöpning mellan multifunktionella enheter; PCs, smarta telefoner, surfplattor och HDTVs”, säger Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment på Accenture.” Tillverkare av elektronik behöver helt och hållet fokusera på innovativa och mångsidiga produkter som klarar av såväl surfande och mediekonsumtion som olika former av kommunikation. Konsumenterna vill ha funktioner som ’klarar allt’ i alla storlekar och användarupplevelser som passar deras olika livsstilar och behov”, säger Niclas Poldahl.

Några ljuspunkter för elektronik som endast har ett användningsområde

Trots att planerna på att köpa enheter med endast ett användningsområde står stilla eller är på nedgång finns det några ljuspunkter, nämligen för enklare mobiltelefoner, GPS-enheter, hälso- och träningsenheter samt även, om än i mindre utsträckning, eBook-läsare. Andelen av de svarande som planerar att köpa dessa typer av enheter steg, om än från relativt låga nivåer: enklare mobiltelefoner (ökade från 6 procent till 10 procent), GPS-enheter (från 9 procent till 11 procent), hälso- och träningsenheter (från 7 procent till 9 procent) och eBook-läsare (från 8 procent till 9 procent). Men funktionerna även i dessa enheter blir alltmer integrerade i multifunktionella produkter, framförallt i smarta telefoner.

Svenska konsumenter köper gärna online
Undersökningen visade också att svenskar tillsammans med tyskar och brasilianare är mest benägna att köpa konsumentelektronik online. 17 procent av de unga svenskarna (18 – 34 år) uppgav att de helst använde internet vid köp av elektronikprodukter vilket kan jämföras med USA där motsvarande siffra var 9 procent.

”Svenska konsumenter ligger i framkant i användandet av internet vid elektronikinköp. Detta sätter fysiska elektronikkedjor i Sverige i en svår situation, vilket vi också sett i det minskade antalet aktörer på marknaden. Antingen måste de fysiska elektronikkedjorna på ett bättre sätt anpassa sig till svenska konsumenters mer internetbaserade köpvanor, eller se till att skapa ett tillräckligt stort mervärde för dessa vid köp i en fysisk butik”, säger Niclas Poldahl.

Plattformslojalitet

I undersökningen tillfrågades också respondenterna om deras preferenser gällande olika operativsystem. Den visade att det fanns en brist på lojalitet gentemot ett specifikt operativsystem bland de flesta köpare av multifunktionella enheter. Nästan två tredjedelar (66 procent) angav att de kan överväga att köpa en mobil enhet eller dator med ett annat operativsystem. Ungefär en fjärdedel (24 procent) sade att de överväger ett byte för att ”se vad som finns på marknaden”; 23 procent för att ”få en bättre användarupplevelse genom ett annat operativsystem”; och 23 procent för att ”få tillgång till mer innovativa tjänster och program”.

”Bristen på konsumenters lojalitet för en specifik plattform erbjuder många möjligheter för tillverkare av elektronik”, tillade Poldahl. ”Den plattform som erbjuder den mest intuitiva användarupplevelsen med mångsidiga program som är kompatibla med flera olika typer av enheter kommer att kunna skapa konsumentlojalitet”.

Om undersökningen

I september 2012 genomförde Accenture en undersökning online med 11 000 konsumenter i 11 länder: Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Ryssland, Sydafrika, Sverige, Storbritannien samt USA. De svarande var jämnt fördelade över kön och var minst 18 år gamla. Undersökningen fokuserade på enheter för konsumentelektronik vilket inkluderar enklare mobiltelefoner, digitala videokameror, PCs (stationära, bärbara, netbooks samt ultrabooks), digitala fotokameror, BluRay-spelare, DVD-spelare, DVR, eBook-läsare, spelkonsoler, GPS-enheter, HDTVs, hälso- och träningsenheter, bärbara spelenheter, bärbara musikspelare, vanliga TVs, smartphones och surfplattor.

För mer information, vänligen kontakta:

Niclas Poldahl
Ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment, Accenture
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se