NEWS RELEASE


Intresset för smarta och alternativa energitjänster förväntas öka sexfaldigt, visar en ny studie från Accenture

Stockholm; 18 augusti, 2014 – Mer än hälften av världens energikonsumenter kan tänka sig att installera smarta energilösningar eller solenergi under de kommande fem åren. Dessutom kan fler än hälften tänka sig att köpa en elbil under de kommande tio åren. Detta visar en ny rapport från Accenture.

Över 13 000 konsumenter i 26 länder, däribland Sverige, deltog i den senaste upplagan av Accentures årliga rapport New Energy Consumer, Architecting for the Future, På global nivå visar rapporten att intresset för smarta lösningar – som gör det möjligt att hantera, styra och följa upp hemmets uppvärmning samt hushållsapparaters energiförbrukning direkt via mobilen – förväntas öka från sju till 57 procent under de kommande fem åren. Detta eftersom dessa tjänster bland annat förväntas bidra till minskade elräkningar och en ökad bekvämlighet för konsumenterna.

Vidare visar rapporten att intresset för solenergi förväntas öka sexfaldigt under de kommande fem åren. Anledningen till detta är främst en önskan om att inte behöva vara beroende av ett energibolag. Dessutom ligger en strävan efter att minska miljöpåverkan och även att kunna sälja sin egenproducerade el bakom det ökade intresset. Fortfarande är möjligheten att få subventioner och bidrag en viktig faktor för att göra investeringen finansiellt mer attraktiv.

Sverige skiljer sig emellertid en aning från övriga världen. Här förväntas intresset för smarta energitjänster öka från tre till 38 procent under kommande fem åren. Samtidigt förväntas intresset för solenergi öka från fyra till 36 procent.

”I Sverige uppger 65 procent av kunderna att de är nöjda med sin nuvarande energileverantör. Det är också de nuvarande leverantörerna som är deras förstahandsval när det kommer till solpaneler och smarta energilösningar”, säger Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för managementkonsulttjänster inom energi och naturtillgångar på Accenture.

”Utmaningen är att förtroendet för energibolagen i dessa frågor är lågt, även om det ökat något. Det är viktigt att komma ihåg att marknaden för dessa tjänster växer snabbt, och att nya aktörer som exempelvis telekom-, bredbands- och e-handelsbolag kan komma att utmana traditionella elbolag i framtiden.

Ny teknik har minskat inträdesbarriärerna och de aktörer som klarar av att leverera en fulländad, digital helhetsupplevelse över flera kanaler har stora möjligheter att ta marknadsandelar i framtiden”, tillägger Tegnér.

Studien visar att världens konsumenter är allt mer intresserade av digitala kommunikationskanaler och verktyg och svenska konsumenter föredrar digital kommunikation med sitt energibolag framför traditionella kanaler. I Sverige svarar en övervägande majoritet (mer än 80 procent) att de förväntar sig samma – eller bättre – digitala service från deras energileverantör som de gör från exempelvis onlinebutiker, banker, telefoni- och bredbandsbolag och offentliga verksamheter.

”Många elbolag jämför fortfarande sin servicenivå med branschkonkurrenterna. Vår studie visar emellertid att de även måste lära av andra tjänsteleverantörers digitala lösningar. Nyckeln ligger i att göra interaktionen med kunderna så enkel, tillgänglig och bekväm som möjligt. Detta kommer bli än viktigare allt eftersom smarta lösningar når allt fler svenskar” säger Henrik Tegnér.

Bara drygt hälften av de svenska konsumenterna uppger att de är nöjda med upplevelsen av energibolagens digitala kanaler på datorer. För mobila appar så är det ännu färre, en dryg tredjedel, som är nöjda. I Sverige uppger kunder som nu använder sig av digitala kanaler, exempelvis appar eller onlineportaler, att de är mindre nöjda med sin energileverantör jämfört med de som inte använder dessa verktyg. Bland de som använder digitala kanaler är 62 procent nöjda, jämfört med 67 procent av de som uppger att de inte gör det.

”Detta visar att svenska energileverantörer kan förbättra många delar av deras digitala upplevelse. Den digitala revolutionen skapar möjligheter att erbjuda nya, integrerade plattformar för innovation som för samman smarta lösningar, elbilar och alternativa energitjänster. Kampen om kundernas förtroende sträcker sig numera över en rad branscher, och när traditionella affärsmodeller nu utmanas måste ledande energileverantörer agera snabbt för att kunna särskilja sig från nya konkurrenter”, avslutar Henrik Tegnér.

Metod

Accentures årliga studie New Energy Consumer – Architecting for the Future är baserad på enkätledda intervjuer med 13 720 konsumenter i 26 länder. Datainsamlingen gjordes online på varje lands respektive språk, och utfördes tillsammans med företaget Harris Interactive. Det är en kvantitativ studie där urvalet är statistiskt representativt för befolkningen i varje land. Detta gäller emellertid inte i Argentina, Brasilien, Chile, Kina, Indonesien, Filippinerna, Sydafrika och Thailand – där är urvalet istället representativt för den del av befolkningen som bor i städer.

Studien bygger vidare på fem års forskning och omfattar forskning kring slutkonsumenters beteenden, analys av konsument- och tekniktrender, insikter från ledande energibolag, erfarenheter från andra branscher samt Accentures kunskaper kring hur energibolag bör drivas.

Rapporten utforskar nya möjligheter rörande virtuell kundinteraktion, den uppkopplade konsumenten, distribuerad energi samt nya produkter och tjänster. Rapporten presenterar även Accentures bild av framtidens energikunder.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 289 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se