Digital teknik hjälper företag att etablera sig i nya branscher, visar en ny undersökning av Accenture

I takt med att världsekonomin återhämtar sig planerar allt fler företag att röra sig utanför sina egna branscher för att hitta nya tillväxtmöjligheter. Bakom detta ligger ny digital teknik, som rivit ner gamla hinder och gjort det lättare för företag att utveckla sina erbjudanden. Detta är huvudresultaten från en ny, global undersökning från Accenture.

Rapporten ”Remaking Customer Market: Unlocking Growth with Digital” baseras bland annat på en undersökning där fler än 500 företagsledare från tio olika länder har tillfrågats om hur den digitala utvecklingen kommer att påverka deras organisationer. Undersökningen visar att de flesta toppcheferna tror att den digitala utvecklingens förmåga att göra det enklare för företag att expandera till nya branscher är det viktigaste strukturella skifte som kommer att ske för företag under de kommande fem åren.

Rapporten pekar på tre nyckelfunktioner som företagen måste bemästra för att kunna expandera sina erbjudanden till andra branscher:

Samtidigt som 64 procent säger att de kommer att fortsätta fokusera på deras nuvarande verksamhetsområden, planerar även 60 procent att söka tillväxtmöjligheter i andra branscher under de kommande fem åren.

  • Digital teknik har funnits under många år men har nu på ett drastiskt sätt börjat förändra även traditionella branscher. Kunderna förväntar sig i allt större utsträckning att tjänster från olika aktörer fungerar tillsammans. Ett exempel är hur reseföretag tillsammans med banker och detaljhandeln skapat lösningar som gör köp enklare för kunden. För att säkerställa tillväxt även i framtiden måste de största aktörerna inse att ny digital teknik inte är en begränsning, det är snarare det nuvarande sättet som många gör affärer på som utgör begränsningen. Företagen måste vara öppna för nya samarbeten och partnerskap som sträcker sig utanför den egna branschen”, säger Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture.

Steg till framgång

Rapporten pekar på tre nyckelfunktioner som företagen måste bemästra för att kunna expandera sina erbjudanden till andra branscher:

  • Använd digital teknik för att kunna förutse kundernas behov. Som ett exempel har en ledande brittisk detaljhandlare av lyxvaror börjat använda sig av ett datasystem som gör kundernas köphistorik tillgänglig direkt när de kliver in i butiken. Detta ger butiksförsäljaren möjlighet att erbjuda kunden en mer individuellt utformad service.

  • Anta nya roller med olika samarbetspartners. Exempelvis har en spansk teleoperatör blivit framgångsrik inom nya branscher genom att samarbeta med en ledande bank för att erbjuda digitala plånböcker och appar för betalningslösningar.

  • Använd digital teknik för att effektivisera beslutsprocesser och produktutveckling. Exempelvis har en amerikansk tillverkare av lustjakter börjat samarbeta med ett mjukvaruföretag för att kunna skapa designprototyper genom 3D-printing, vilket gör att de kan utföra modifieringar upp till 40 gånger snabbare.

  • Numera bryr sig kunderna allt mindre om vilket företag eller vilken sektor som tillhandahåller tjänsterna, så länge som dessa tjänster uppfyller deras behov. Detta skapar både hot och nya möjligheter för företagen. Även politiker och beslutsfattare måste ändra sin inställning till de allt mer otydliga gränserna mellan branscher för att se till att lagstiftningen stödjer snarare än begränsar de nya vägarna till ekonomisk tillväxt, säger Oskar Ebbinghaus.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Ebbinghaus
Ansvarig för management consulting, Accenture
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 281 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se