Mehr lesen
Mobile XS!

INTEGRATION OCH MÅNGFALD

Accentures framtid bygger på mångfald. Kunden förväntar sig mångfald och blandade grupper levererar bättre lösningar.

 

METODISKT MÅNGFALDSARBETE GER RESULTAT

Accenture har bedrivit ett internt metodiskt mångfaldsarbete under flera års tid. Målsättningen har varit tydlig sedan start; att fördelningen mellan män och kvinnor ska ligga i spannet 40-60% på företagets alla nivåer och grupperingar. Resultaten har hittills varit goda. Jämförs KPIs idag med när vi startade under 2011 ser vi en positiv utveckling:

 

+ 1 %

Andelen kvinnor från 32% till 41%

+ 1 %

Andelen kvinnor i ledningsgruppen från 21% till 31%

+ 1 %

Andelen kvinnor bland rekryteringar av nyutexaminerade studenter har ökat från 40% till 51%

1 %

Vi anställer 50% kvinnor och 50% män

 
Det är viktigt för Accenture att basen blir rätt, det vill säga att vi anställer lika många män som kvinnor från början. Vi arbetar aktivt för att få fler kvinnor att söka sig till Accenture. Bland annat genom att vara ute och tala och nätverka på olika skolor och universitet, ingå i olika samarbeten som med Malvina, KTH:s nätverk för kvinnliga studenter, genom interna tipskampanjer och genom att anordna spännande och inspirerande event och seminarier.

För anställda på Accenture finns ett nätverk för kvinnor, WISE och flera globala mångfaldsinitiativ att engagera sig i.


”Getting to Equal – Creating a culture of Equality"

I anslutning till Internationella kvinnodagen i mars arrangerar Accenture tillsammans med WISE – Accentures nätverk för kvinnor – ett inspirerande event för studenter, alumni, kunder och anställda. I år är temat ”Getting to Equal – Creating a culture of Equality”. Inspiration från våra tidigare event hittar du här.


2016 lanserade Accenture Sverige ett nytt internt HBTQ-Nätverk. Syftet är att skapa förutsättningar för nätverkande och mentorskap bland anställda som identifierar sig som HBTQ-personer. Det är en självklarhet för Accenture att medarbetare ska bli respekterade för den de är, oavsett läggning. I samband med lanseringen uppmuntrades samtliga anställda att byta ut sina passerkortshållare till regnbågsfärgade hållare för att visa sitt stöd för ökad mångfald på arbetsplatsen.

ACCENTURE FOKUSERAR PÅ HÅLLBARHET

För Accenture så börjar hållbarhet med våra kärnvärden; Client Value Creation – One Global Network – Respect for the Individual – Best People – Integrity – Stewardship. 

Dessa kärnvärden styr hur vi agerar i vår relation till kunder, partners, anställda och andra aktörer i samhället. Vi säkerställer att vi maximerar samhällsvärdet genom vår egen kärnaffär och vi samarbetar med våra kunder och partners för att möjliggöra detsamma för dem. Vi har även ett lokalt internt hållbarhetsnätverk som arbetar för sprida kunskap internt såväl som externt om strategiska hållbarhetsfrågor. 

Accenture har en avdelning som arbetar enbart med att hjälpa våra kunder med sin hållbarhetsstrategi. Våra erbjudanden ligger inom:

  • Circular Economy & Resource Effectiveness
  • Trust, Transparency & Traceability
  • Digital Responsibility
  • Sustainable Value

Som ett exempel, arbetar vi i partnerskap tillsammans med H&M Foundation och KTH med innovationstävlingen Global Change Award. 


Global Change Award (GCA) är en av världens största innovationstävlingar som är öppen för alla. GCA drivs av H&M Foundation i partnerskap med Accenture och Kungliga Tekniska Högskolan och letar efter disruptiva idéer som kan bidra till en cirkulär modeindustri. Detta året skickade över 6000 innovatörer från över 180 olika länder in sina idéer. Fem vinnare utses varje år och dessa får delta i ett ettårigt ’Innovation Accelerator Program’, som är ett coaching-program med syftet att accelerera de vinnande lagens utvecklingen för att kunna påverka hela modeindustrin.

Programmet har utvecklats speciellt för GCA och är unikt utformat kring cirkulär ekonomi, innovation och branschkännedom. Efter att ha deltagit i programmet har de fem lagen täckt in en mängd olika aspekter för hur de ska lyckas förverkliga sina idéer och knutit värdefulla kontakter för framtiden. Under 2018 innehöll programmet intensiva veckor både i Stockholm, New York och Hong Kong.

Följ Global Change Award i sociala medier under hashtaggen #globalchangeaward eller läs mer på www.globalchangeaward.com.


Accentures huvudsakliga bidrag till Global Change Awards är ett "Innovation Accelerator Program" som utgörs av ett ettårigt coaching program. Programmet har utvecklats speciellt för GCA och är unikt utformat kring cirkulär ekonomi, innovation och branschkännedom. Efter att ha deltagit i programmet har de fem lagen täckt in en mängd olika aspekter för hur de ska lyckas förverkliga sina idéer och knutit värdefulla kontakter för framtiden.

Som en del i coachingprogrammet besökte de vinnande lagen under en intensiv vecka i april Shanghai. Här fick de besöka textilproduktionsanläggningar, H&Ms Showroom, speeddejta och delta i rundabordssamtal med externa intressenter samt ta del av Accentures utbildningsmodul för "Valuation and Business Model Design" på Accenture's Shanghaikontor.

Följ Global Change Award och Innovation Accelerator Program i sociala medier under hashtaggen #gca2015.

ACCENTURE OCH SOCIALT ANSVAR/CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) det vill säga socialt ansvar, ingår i Accentures affärsmodell och det finns många exempel på hur Accenture tillämpar ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i Sverige. Vi arbetar aktivt med flera olika civilsamhällsorganisationer som, Rädda Barnen, Ashoka och Plan, genom ömsesidigt kunskapsutbyte och konsultuppdrag inom strategi, innovation och digitalisering.

"Skills to Succeed" är ett globalt program som Accenture driver på både global och lokal nivå. Ambitionen är att stödja tre miljoner människor globalt som idag står utanför arbetsmarknaden med rätt färdigheter för att kunna få ett jobb eller bli en entreprenör.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Accenture och Rädda Barnen har arbetat tillsammans sedan 2005 i Sverige och globalt. Vi samarbetar med ledningen på strategisk nivå, genom olika projekt inom programutveckling och digitalisering, samt med programnära verksamhet som volontärarbete. Detta arbete sker under det nationella programmet "På lika villkor" där vi även samarbetar med våra kunder och andra aktörer i det svenska samhället.

Läs mer om organisationen här

Plan

Plan arbetar för att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras oavsett var de bor. Accentures arbete har sedan 2006 inriktat sig på att stärka Plan i Sverige och internationellt, strategiskt och operativt, i deras ambition att barns rättigheter respekteras.

Vi har fokuserat på Plans arbete att stärka unga flickor samt skapandet av försörjningsmöjligheter i Uganda för unga människor på landsbygden inom ramen för programmet "A Working Future". Det är ett program som drivit fram nya innovativa sätt att växla upp möjligheterna inom jordbruk och export. Hittills har 12 000 ungdomar fått stöd, och därigenom ökat sin genomsnittliga inkomst med över 600%.

Läs mer om organisationen här

Ashoka

Ashoka

Ashoka är pionjärer inom socialt entreprenörskap och arbetar med att hitta, välja ut och ge stöd till entreprenörer med innovativa och systemförändrande lösningar till olika samhällsproblem i över 90 länder. Vi samarbetar med Ashoka Svergie i deras satsning för att fler unga ska identifiera sig och agera som ”Changemakers” och utveckla de förmågor som är avgörande så som; empati, kreativitet, ledarskap, samarbete etc.

Läs mer om organisationen här