NEWS RELEASE


Konsumenter villiga att lägga mer pengar på underhållning på nätet, visar en ny undersökning från Accenture

Den fjärde upplagan av Accentures årliga konsumentstudie “Accenture Digital Consumer Survey” visar att världens befolkning i allt större utsträckning nu tittar på TV och film på nätet via flera olika enheter, exempelvis dator, TV och mobiltelefon. Totalt deltog 23 000 konsumenter från 23 olika länder, däribland Sverige, i undersökningen.

En fjärdedel (25 procent) svarade att de planerar att köpa en internetuppkopplad TV under det kommande året. I Sverige var motsvarande siffra 13 procent. Vidare svarade 11 procent globalt och 6 procent av svenskarna att de under året planerar att byta ut sin gamla internetuppkopplade TV mot en ny.

”I ett globalt perspektiv ser vi en stor tillväxt på marknaden för TV och film på nätet. Utvecklingen av ny digital teknik gör TV-upplevelserna mer personliga, och antalet enheter anpassade för videoinnehåll förväntas vara fler än jordens befolkning redan år 2017.”, säger Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment på Accenture.

Studien visar även att nära hälften (44 procent) av alla svarande tittar på långfilm och TV-serier online dagligen, medan 39 procent tittar på film eller tv en gång i veckan. Bland svenskarna är de sammanlagda siffrorna däremot något lägre: Lite mer än en fjärdedel (28 procent) tittar på långfilm och TV-serier online dagligen, medan 43 procent gör det en gång i veckan.

Glädjande för alla operatörer är att 60 procent av de som tittar på strömmad film i hemmet svarade att de är villiga att betala extra för en snabbare internetuppkoppling, medan ungefär lika många (62 procent) svarade att de skulle kunna tänka sig att betala extra för bättre bildkvalitet.

”Dagens konsumenter tittar på så mycket video på nätet att de är villiga att betala extra för en snabb uppkoppling”, säger Niclas Poldahl. ”Detta är givetvis goda nyheter både för de som producerar film och TV samt för de operatörer som erbjuder bredbandstjänster. Det faktum att konsumenter också är villiga att betala mer för själva innehållet bevisar att det lönar sig att erbjuda mer exklusiva premiumtjänster”.

Giganternas kamp: konkurrens från bolag som traditionellt inte sysslat med TV och film

Det är tydligt att konsumenter vill att allt innehåll enkelt ska gå att ta del av från olika enheter. När studiens medverkande tillfrågades om vilket icke-traditionellt TV- och filmbolag som de helst skulle vilja gav sig in på marknaden, svarade de tillfrågade Google, Apple och Samsung. Valen var baserade på företagens förmåga att potentiellt kunna leverera tjänster för Pay-TV, Video-on-demand och Catch-up TV.

“Det är ingen slump att de tre mest populära varumärkena också är de som har störst andelar på marknaderna för telefoner och surfplattor. Det är tydligt att konsumenter värdesätter innehåll som är helt integrerat med de enheter som används. Anledningen till att Amazon tillsammans med Kindle dominerar marknaden för e-böcker är för att de erbjuder den bästa helhetsupplevelsen för konsumenten. Det ska bli intressant att se om Amazon klättrar på listan när de lanserar en TV-tjänst.”, säger Niclas Poldahl.

Video i mobilen näst på tur

Rapporten visar att allt fler konsumenter tittar på digitalt innehåll på mobila skärmar. Den övervägande majoriteten (mer än 90 procent) av all digital konsumtion sker emellertid fortfarande i hemmet via en fast uppkoppling. Sämre, mobil uppkoppling utanför hemmet fortsätter att hämma användarna.

“Det finns en stor möjlighet här för de företag som kan erbjuda en verkligt mobil videoupplevelse – oavsett var användaren än befinner sig. I Sveriges slåss aktörer som exempelvis Netflix, HBO och Viaplay om kundernas uppmärksamhet sedan en tid tillbaka, och den som i slutändan utvecklar den mest användarvänliga tjänsten kommer ta stora marknadsandelar. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att kundernas beteenden ständigt förändras, så det gäller för företagen att hålla sig uppdaterade kring nuvarande och framtida trender. På så vis kan de anpassa sina produkter och på ett bättre sätt bemöta kundernas önskemål”, avslutar Niclas Poldahl.

Metod

Datainsamlingen till Accenture Digital Consumer Survey gjordes online mellan oktober och december 2013. 23,000 konsumenter från följande 23 länder medverkade: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Urvalet i varje land är representativt för internetanvändarna i landet, och de svarande var från 14 år gamla och uppåt. De medverkande fick svara på frågor om deras dagliga konsumtion av nätbaserat innehåll över en rad olika enheter och videoskärmar.

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 289 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta

Niclas Poldahl
Ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment, Accenture Sverige
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture Sverige