NEWS RELEASE


Balans mellan arbete och privatliv den bästa definitionen på framgång

En ny studie från Accenture visar att strävan efter både en framgångsrik karriär och ett rikt privatliv påverkar valet av jobb – Balans mellan arbete och privatliv anses vara den bästa definitionen på framgång.

Accentures globala undersökning ”Defining Success” som genomfördes bland 4100 personer i 33 länder visar att mer än två tredjedelar av yrkesverksamma kvinnor världen över – och lika stor andel män – säger att de kan ha såväl en framgångsrik karriär som ett rikt privatliv. Balansen mellan arbete och privatliv är så pass viktig att många väljer jobb utifrån det.

Sjuttio procent av de svarande anser att de kan ha en framgångsrik karriär såväl som ett rikt privatliv, 50 procent uppgav dock att de inte kan ha ”både och på samma gång”. Vidare svarade också mer än hälften (52 procent) att de tackat nej till ett jobb då de varit osäkra på hur det skulle påverka balansen mellan arbete och privatliv. Faktum är att majoriteten av respondenterna svarade att balansen mellan arbete och privatliv definierar framgång i karriären bättre än vad pengar, erkännande och självständighet gör (56 procent, 46 procent, 42 procent och 42 procent respektive).

”Under sin karriär kommer yrkesverksamma att flera gånger omdefiniera vad det innebär att vara framgångsrik”, säger Göran Rosberg, ansvarig för området Talent and Organization på Accenture i Sverige. ”För många så kommer karriärsambitioner och personliga prioriteringar att ta olika stor plats under olika perioder av livet. Dagens yrkesverksamma strävar framförallt efter att hitta den rätta balansen vilket gör att företagen måste hitta innovativa sätt att hjälpa sina anställda att utvecklas, växa och trivas”.

Undersökningen visade också att teknik spelar en stor roll för balansen mellan arbete och privatliv, dock uttryckte de svarande blandade känslor om på vilket sätt den påverkade deras privatliv. Mer än tre fjärdedelar (78 procent) tycker att teknik gör det enklare att vara mer flexibel i planeringen, och 80 procent att flexibilitet i planeringen av arbetet är extremt eller väldigt viktigt för att hitta balans mellan arbete och privatliv. Dock säger 70 procent att tekniken också tar in mer arbete i deras privatliv.

”Balansen mellan arbete och privatliv fortsätter att vara viktigt för de anställda”, säger Göran Rosberg. ”Företag som kan hjälpa sina anställda att hitta rätt balans mellan sina yrkes- och privatliv kommer att få ett starkt engagemang och kan dra nytta av de fördelar som följer av att kunna rekrytera och behålla högpresterande medarbetare”. Accentures undersökning täckte även flera andra arbetsrelaterade aspekter:

  • Nöjdhet med jobbet: I årets undersökning svarade 53 procent av kvinnorna och 50 procent av männen att de är nöjda med sina jobb och inte letar efter nya möjligheter, vilket kan jämföras med 43 procent av kvinnorna och 41 procent av männen i Accentures undersökning från 2012.

  • Belönande arbetsplatser: Vid frågan om vilka ord som bäst beskriver en bra arbetsmiljö hamnade belönande (svarades av 59 procent) högst upp i respondenternas lista. Ärligt, flexibelt och intressant följde efteråt (54 procent, 50 procent och 49 procent, respektive)
  • Tid på samma jobb: Två tredjedelar av kvinnorna (66 procent) och tre fjärdedelar av männen (75 procent) har arbetat med deras nuvarande arbetsgivare i mer än 4 år.
  • Löneförhöjningar: Majoriteten av de svarande (58 procent av kvinnorna, 64 procent av männen) säger att de bett om eller förhandlat sig till löneförhöjning. Dessa resultat är inne i en stadigt uppåtgående trend: 49 procent av kvinnorna och 57 procent av männen i undersökningen från 2012 bad om eller förhandlade sig till löneförhöjning, medan 44 procent av kvinnorna och 48 procent av männen i undersökningen från 2011 gjorde detsamma.
  • Semester och arbetstid: Tre fjärdedelar (75 procent) av de svarande menar att de ofta eller ibland arbetar under semestern, oftast för att läsa email, komma ikapp med arbetsuppgifter, kunna jobba ostört, och för att vara med på konferenssamtal (svarades av 71 procent, 44 procent, 35 procent och 30 procent i respektive kategori). 40 procent anser sig själva vara arbetsnarkomaner.
  • Att lämna sin arbetsplats: De vanligaste orsakerna till att man valde att sluta på arbetet var att man gavs ansvarsområden som inte ingick i arbetsbeskrivningen (38 procent), lönen (38 procent) och ointressanta arbetsuppgifter (34 procent).
  • Jobbsökande: Respondenterna svarade att de vid sökande av nytt arbete skulle använda sig av jobbannonser, vänner och andra i sitt nätverk, samt uppdatera sina profiler och sin information online (svarades av 30 procent, 24 procent och 21 procent, respektive)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Österman

Affärsområdesansvarig för CRM och Analytics, Accenture

+46 (0) 73-051 3695

Anna Markelius

Marknadschef, Accenture

+46 (0) 73 051 34 52

Om undersökningen

I november och december 2012 genomförde Accenture en onlineundersökning bland 4 100 chefer på medelstora till stora organisationer i 33 länder: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Filippinerna, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexico, Nederländerna, Norge, Polen, Saudiarabien, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Thailand, Förenade Arabemiraten, USA och Österrike. Minst 100 respondenter från varje land deltog, med undantag för Norge, Sverige, Danmark och Finland där det sammanlagda antalet respondenter uppgick till 200. Respondenterna delades jämnt efter kön och balanserades utifrån ålder och nivå i sina organisationer. Felmarginalen för undersökningen var cirka + / - 2 procent. En fullständig rapport om undersökningen ”Defining Success” som innehåller infographics, analyser av regionala trender samt fler resultat finns på www.accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se