Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Skanska väljer Accenture för implementering av Oracle Fusion för att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna

Accenture har tecknat ett ramavtal med Skanska Sverige AB avseende konsulttjänster inom management och IT.

Under det treåriga ramavtalet ska Accenture tillsammans med Skanska implementera ny programvara från Oracle i syfte att hjälpa Skanska med verksamhetsstyrning, analys, personal och ekonomi. Verksamhetsprogrammet ska underlätta Skanskas strävan att öka den operativa effektiviteten, minska IT-kostnaderna och bättre kunna hantera projektportföljen.

Tjänsterna kommer att baseras på Oracleteknik och inkluderar Oracle Fusion Applications, Oracle Fusion Middleware, Oracle E-Business Suite 12.1 och Oracle Hyperion. Accenture kommer att tillhandahålla sin Oracle Fusion Middleware-accelerator för att snabbt komma igång med byggandet av utvecklingsmiljöer för projektet.

Förutom att hjälpa till med integreringen av Oracle Fusion och Oracle E-business Suite kommer Accenture även att erbjuda förändringsledning samt utbildning till slutanvändare för att underlätta övergången till det nya systemet.

”Genom att välja Accenture får vi tillgång till den kompetens och expertis som behövs för att möta de krav på framtida IT-lösningar som våra ca 10 000 slutanvändare i Sverige har”, sade Charlotta Gren, Programledare på Skanska.

”Accenture har relevant erfarenhet inom området, strukturkapital i form av metoder och arbetssätt, verksamhetskunnande och rätt resurser. Och inte minst ett betydelsefullt engagemang. Vi ser med glädje fram emot den gemensamma resa vi nu har framför oss”.

I den nya rapporten, Achieving High Performance in the Construction Industry, lyfter Accenture fram att byggföretag som strävar efter att fullt ut nyttja de möjligheter som uppstår med ökad inflyttning till städerna, globalisering och föryngrande av infrastrukturer kommer att behöva nya angreppssätt. Marknadsledande aktörer kommer att behöva förstå hur de ska positionera sig och sitt erbjudande på ett bättre sätt och hur man tar tillvara på den ökade efterfrågan.

”Globala byggföretag måste vara exceptionellt följsamma, effektiva och konsumentfokuserade för att framgångsrikt kunna konkurrera med nya inflytelserika aktörer i en allt mer konkurrensutsatt byggindustri. Vi är mycket glada över att ha blivit valda av Skanska för att utveckla och implementera en av de bredaste installationerna av Oracle Fusion i världen. Skanska är, precis som en allt större andel av Accentures kunder, intresserade av design och implementering av SaaS och on-premise-versionen av Fusion”, sade Carl-Peter Thorwid, VD för Accenture Sverige

Om Accenture

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
marknadschef, Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida:
www.accenture.se