Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Adblockers hotar den svenska marknaden för digital marknadsföring, visar ny undersökning av Accenture

Overview

En tredjedel av svenskarna ser över olika lösningar som finns för att blockera reklam online, så kallade adblockers, och en av fem avser att börja betala för sådana lösningar under de kommande tolv månaderna. Det är främst yngre svenskar i åldersgruppen 14-17 år som har kännedom om adblockers (54 %), där också hela 32 procent planerade att betala för sådana under det kommande året.

”Att unga svenskar är så pass skeptiska mot reklam bör oroa digitala marknadsförare. De är framtidens konsumenter och kan man inte nå dem online tappar man en av de viktigaste säljkanalerna. Men vi tror att det i längden är lönlöst att försöka lösa detta genom att förbjuda adblockers. Teknikutveckling och konsumentkraft kommer alltid att vinna över förbud vilket vi sett flera exempel på, inte minst i musikbranschen. Digitala marknadsförare bör istället jobba ännu hårdare på att ta fram skräddarsydda erbjudanden och content som är relevant för just sin specifika målgrupp”, säger Mattias Boman, ansvarig för Accenture Interactive i Norden.

Jämfört med omvärlden ser dock bilden för mediebranschen i Sverige ljusare ut. På global nivå ser 61 procent över olika lösningar för att blockera annonser online, och hela 42 procent kunde tänka sig att betala för att slippa reklam. Medvetenheten om adblockers är framförallt vanligare bland konsumenter i tillväxtmarknader än i utvecklade länder; två tredjedelar (65 procent) i tillväxtländer angav att de ser över adblockers jämfört med 58 procent i utvecklade länder. 

”Svenska företag har en lång tradition av att producera reklam som tilltalar konsumenterna, vilket har gjort att användandet av adblockers är lägre i Sverige än i omvärlden. Internationella företag har därför jobbat hårt på att hitta andra lösningar: Facebook har framgångsrikt tagit fram en modell där marknadsförare fortfarande kan nå sina målgrupper genom riktade annonser oavsett adblockers, och vi ser hur liknande initiativ nu rullas ut även på Instagram. Men man får inte glömma att konsumenternas digitala närvaro fortfarande är stark på traditionella hemsidor, inte minst för nyheter och rörligt material. Tappar man synlighet i dessa kanaler kommer det såklart påverka försäljningen”, säger Mattias Boman. 

Andel svenskar medvetna om flera alternativ för att blockera annonser online:

Totalt: 33 %
14 - 17-åringar: 54 %
18 - 34-åringar: 47 %
35 - 54-åringar: 29 %
55+: 20 %

Andel svenskar som planerar att betala för nya lösningar som tar bort annonser online under de kommande 12 månaderna:

Totalt: 20 %
14 - 17-åringar: 32 %
18 - 34-åringar: 29 %
35 - 54-åringar: 16 %
55+: 15 %

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52, epost: anna.markelius@accenture.com

Mattias Boman, ansvarig för Accenture Interactive i Norden
Tel: +46 (0) 73 051 32 59, epost: mattias.boman@accenture.com

METOD

Mellan oktober och november 2015 genomförde Accentures en onlineundersökning med 28 000 konsumenter i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Filippinerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Slovakien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet, Förenade Arabemiraten , Storbritannien och USA. Urvalet i varje land var representativt för befolkningen i åldrarna 14 till 55 år och äldre. Undersökningen syftade till att kvantifiera konsumenternas inställning till digitala tjänster och produkter, och hur de såg på sin digitala konsumtion framöver.

OM ACCENTUREAccenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 373 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/